Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prof. Wołczyński kawalerem.
 • Ostatnia zmiana 28.07.2014 przez Medyk Białostocki

  Prof. Wołczyński kawalerem

  Wysokie francuskie odznaczenie Order Palm Akademickich otrzymał prof. Sławomir Wołczyński, kierownikKliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK. Został wyróżniony w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z francuskimi naukowcami.

   

  Razem z prof. Wołczyńskim, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji, kultury i nauki, uhonorowano czterech innych Polaków: Ewę Pilecką (językoznawca, współtwórca programów do nauki języka francuskiego dla nauczycieli i w szkołach średnich), prof. Jacka Bardowskiego (mikrobiolog, z-ca dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN), Zofię Wiesiołowską-Lis (nauczycielka francuskiego) i Roberta Firmhofera (dyrektor Centrum Nauki Kopernik, uhonorowany został Orderem Zasługi). Przyjęcie na cześć laureatów 9 kwietnia w swojej rezydencji wydał ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler.

  - Zebraliśmy się dziś wieczorem, by wyrazić uznanie pięciu wyjątkowym osobom, które - choć ich kariery przebiegały rozmaicie - umiały, każda w swojej dziedzinie, wzbogacić tę szczególną więź, jaka łączy nasze kraje, Francję i Polskę - rozpoczął swoje przemówienie ambasador Pierre Buhler.

  Order Palm Akademickich - to odznaczenie ustanowione w 1808 r. dekretem cesarza Napoleona. Obecnie Order Palm Akademickich nadawany jest na wniosek francuskiego ministra edukacji narodowej osobom, które zasługami dla społeczności akademickiej i szkolnictwa przyczyniły się do upowszechnienia francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej.

  - Szanowny Panie Profesorze, jest Pan wybitnym specjalistą w dziedzinie endokrynologii i od wielu lat współpracuje z francuskimi lekarzami i naukowcami, zwłaszcza z wydziałami lekarskimi i biologii uniwersytetów w Caen i Lyonie oraz z oddziałem rozrodczości szpitala Jean Rostand w Sevres. Wraz z francuskimi kolegami i dzięki znajomości języka francuskiego realizował Pan dwustronne programy badawcze, które okazały się przydatne i owocne - zwrócił się do prof. Wołczyńskiego ambasador Pierre Buhler. - Od blisko dziewięciu lat organizuje Pan w Polsce francusko-polskie sympozja poświęcone endokrynologii rozrodczości. Są one zawsze wyjątkowym wydarzeniem, które gromadzi wielu wybitnych polskich i francuskich specjalistów.

  Prof. Wołczyński znakomicie włada językiem francuskim. Od wielu lat współpracuje z wydziałami lekarskim i biologii uniwersytetów w Caen i Lyonie oraz z oddziałem rozrodczości szpitala Jean Rostand w Sèvres.

  - Panie Profesorze, drogi Sławomirze Wołczyński, przez wszystkie lata swojej kariery budował Pan bliskie relacje ze swoimi francuskimi kolegami, przyczyniając się do rozwoju współpracy naukowej między naszymi krajami, pod każdym względem znakomitej. I liczę, że będzie ona kontynuowana. Insygnia kawalera Orderu Palm Akademickich, które Panu wręczę w imieniu ministra edukacji narodowej, są wyrazem wdzięczności i uznania ze strony Francji dla Pana zaangażowania i dotychczasowych dokonań - podsumował ambasador.

  Prof. Wołczyński to członek zespołu, który pod kierunkiem prof. Mariana Szamatowicza pierwszy w Polsce dokonał udanego zapłodnienia metodą in vitro. W 1987 r. odpowiedzialny był za sprawy embriologiczne (czyli opiekował się zarodkami). Kilka lat temu przejął „pałeczkę” po prof. Szamatowiczu - jest kierownikiem Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności. Należy do polskich i zagranicznych towarzystw naukowych: m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Towarzystwa Biologii Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Jest też prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest endokrynologia ginekologiczna i biologia molekularna.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.