Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wiosna budowlana w Pałacu Branickich.
 • Ostatnia zmiana 31.05.2017 przez Medyk Białostocki

  Wiosna budowlana w Pałacu Branickich

  Na początku kwietnia rozpocznie się generalny remont Auli Magna w Pałacu Branickich. Prace powinny zakończyć się w końcu listopada tego roku.

  Ten remont planowany był od dłuższego czasu. Najbardziej okazała pałacowa sala wymaga odświeżenia. Wiele jej elementów zwyczajnie się zużyło. Trzeba wymienić grzejniki, konieczna jest naprawa stropu, odnowione zostaną: parkiet, malowidła, cała stolarka i boazerie. Ostatni remont aula przechodziła na początku lat 90. minionego wieku. Obecnie kończą się prace związane z wyłonieniem wykonawcy prac. Jednym z priorytetów przetargu jest odpowiednie doświadczenie konserwatorskie takiej firmy.

  Nie planuje się rewolucyjnych zmian w wystroju samego pomieszczenia. Kolory sali, malowidła, czy dekoracje będą takie same jak obecnie. Jedyną niewiadomą jest tylko okres prowadzonych prac konserwatorskich. Z uwagi na historyczną rangę obiektu, zawsze jest obawa, że może pojawić się konieczność wykonania prac, których wcześniej nie planowano (z racji prowadzonych prac konserwatorskich wiadomo, że inauguracja nowego roku akademickiego UMB nie odbędzie się tradycyjnie w Auli Magna).

  Robotnicy budowlani wejdą też do pałacowych piwnic. Wszystko po to, by przygotować tam ścieżki do zwiedzania. Odświeżone zostaną też malowidła ścienne w podcieniach Pałacu Branickich („Syrinx i Pan”, „Sąd Parysa”, „Pejzaż romantyczny”). Dawną świetność odzyskają też rzeźby Herkulesów strzegących wjazdu na pałacowy dzieciniec (mur, przy którym stoją, też będzie wyremontowany).

  Wszystkie te prace konserwatorskie są przygotowaniem do zrealizowania projektu naszego uczelnianego muzeum - „Spacer w przeszłość”. Dzięki temu do zwiedzania Pałacu Branickich zaprzęgnięte będą nowoczesne technologie. W pałacu, w jego piwnicach, ale też w jego pobliżu ustawione będą specjalne kioski multimedialne, na których będą wyświetlane ciekawe prezentacje. Dostępne też będą audioprzewodniki, a także przygotowane zostanie oznakowanie dla osób niewidomych.

  Wartość całej inwestycji wynosi 3 mln zł, z czego 2,4 mln zł to dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PO RWP), oś priorytetowa VIII: Infrastruktura Dla Usług Użyteczności Publicznej działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.

  bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.