Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Współpraca polsko-norweska.
 • Ostatnia zmiana 31.05.2017 przez Medyk Białostocki

  Współpraca polsko-norweska

  Jako pracownice Kliniki Psychiatrii UMB: Beata Konarzewska i Aleksandra Małus zrealizowałyśmy wizytę studyjną w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie w Oslo, w Norwegii. Opiekunem naszej wizyty w dniach 31 stycznia - 07 lutego 2017 roku i gospodarzem ze strony norweskiej był  Ole André Solbakken.

  Bezpośrednie przygotowania do wyjazdu były prowadzone przez Biuro Projektów i Klinikę Psychiatrii UMB. Wyjazd możliwy był dzięki finansowaniu ze środków norweskich i funduszy EOG oraz środków krajowych. Operatorem programu Fundusz Stypendialny i Naukowy była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Wizyta studyjna w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Oslo była bardzo pomocna w nawiązaniu współpracy w trzech obszarach: naukowym, klinicznym i dydaktycznym. W obszarze naukowym omawialiśmy projekty badawcze realizowane przez Instytut Psychologii na Uniwersytecie w Oslo oraz projekty realizowane przez nas i ustaliliśmy zakres współpracy w ramach ich realizacji. Zarówno strona norweska, jak i my w Klinice Psychiatrii, rozwijamy badania nad psychoterapią w kierunku badania jej efektywności.

  Nowym aspektem naszych analiz jest wpływ psychoterapii na parametry biologiczne, co żywo zainteresowało stronę norweską. Zespół z Oslo podzielił się natomiast swoimi długoletnimi doświadczeniami w zakresie analiz psychologicznych i ich statystycznego opracowania. W obszarze klinicznym wymienialiśmy doświadczenia w zakresie stosowania metody Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna) i zapoznałyśmy się z metodą Affect Consciousness Therapy, opracowaną na Uniwersytecie w Oslo. Nieocenioną pomocą w wymianie doświadczeń terapeutycznych była wnikliwa analiza realnych procesów terapii zarejestrowanych na nagraniach wideo. Ole André Solbakken dokonał superwizji przedstawionych przez nas przypadków.

  Bardzo cennym punktem wymiany doświadczeń klinicznych było omówienie różnic i podobieństw w norweskiej i polskiej psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Psychiatrzy i psycholodzy w Norwegii posiadają ten sam status zawodowy, zarówno w aspekcie odpowiedzialności leczniczej (przepisywanie leków, wydawanie zwolnień), jak i w aspekcie społecznym i finansowym. W obszarze dydaktycznym omówiliśmy różnice i podobieństwa w norweskim i polskim systemie kształcenia w zakresie psychiatrii, psychologii i psychoterapii. Bardzo spodobało nam się przykładanie przez Norwegów dużej wagi na praktyczne aspekty kształcenia, co miało swoje odzwierciedlenie w programie zajęć studentów - dużej ilości staży i obserwacji klinicznych w kontakcie z realnymi pacjentami.

  Możliwość obserwowania, poznawania i dyskutowania o podobieństwach i różnicach w polskiej i norweskiej psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej opiece zdrowotnej przełoży się także bezpośrednio na urealnienie i dostosowanie zajęć z psychiatrii i psychoterapii dla studentów English Division, spośród których bardzo dużą grupę stanowią Norwedzy. Mamy czytelną świadomość, w jakich realiach będą się poruszać po zakończeniu studiów w Białymstoku. Dodatkowo wizyta studyjna była nieocenioną okazją do obserwacji różnic kulturowych i wzrostu naszych kompetencji językowych.

  Aleksandra Małus, Beata Konarzewska

  na zdjeciu:  (od lewej): dr hab. n. med. Beata Konarzewska, Ole André Solbakken assistant profesor, dr n. med. Aleksandra Małus

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.