Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. KRONIKA UMB 2015.
 • Ostatnia zmiana 15.03.2016 przez Medyk Białostocki

  KRONIKA UMB 2015

  KRONIKA UMB 2015

  Miniony rok był szczególny w historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Z jednej strony obchodziliśmy jubileusz 65-lecia powstania Uczelni, z drugiej byliśmy świadkami, jej rozwoju. Zwłaszcza w sferze infrastruktury i wyposażenia technicznego

   

  STYCZEŃ

   

  • Ukazał się czwarty, ostatni tom jubileuszowej serii z okazji 60-lecia UMB pt. „Rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2014”, pod red. prof. L. Chyczewskiego, dr M. Grassmann, mgr P. Radziejewskiego, mgr M. Piszczatowskiej.
  • Zakończyła się akcja profilaktyczno-edukacyjna PTSS Białystok w SP nr 34 w Białymstoku. Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego przeprowadzili cykl lekcji jak dbać o zdrowie jamy ustnej.
  • Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał dr hab. Karol Kamiński.

   

  13

  W ramach Akademii Młodego Farmaceuty odbyły się wykłady: prof. Marka Żaka pt. „Opieka farmaceutyczna nad seniorem” oraz „Czy etyka zawodowa i biznes mogą iść w parze?” - Adama Błażeczeka (Euroregionalne Centrum Farmacji).

   

  14

  Utworzono Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  15-17

  XIII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne. Organizatorzy: Klinika Psychiatrii UMB, Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Białowieża.

   

  17

  Konferencja studencka „Pokonać ból. Różne oblicza bólu i metody jego zwalczania”. Organizatorzy: IFMSA-Poland Oddział Białystok, WNoZ.

  Akcja Studiuj w UMB. Centrum Dydaktyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odwiedzili uczniowie klas pierwszych o profilu biologiczno-chemicznym wraz z wychowawcami z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

   

  19

  Rektor UMB prof. dr hab. Jacek Nikliński w imieniu uczelni i dyrektor mgr Grażyna Złocka-Korzeniewska w imieniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku podpisali list intencyjny.

  20

  Przedstawiciele Biura Promocji i Rekrutacji UMB wzięli udział w X Targach Edukacyjnych w Białymstoku.

   

  23

   

  Ukazał się Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine z 2014 roku.

   

  24

  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Medycyna Ratunkowa”. Organizatorzy: Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Białymstoku, Okręgowa Izba Aptekarska.

   

  27.01-6.02

  Ferie w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

  28

  Odbyły się warsztaty statystyczne pn. „Statystyka nie musi być nudna. Statystyczne podstawy eksperymentu medycznego”. Organizatorzy: Studenckie Towarzystwo Naukowe UMB i Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. Warsztaty poprowadzili dr Robert Milewski oraz dr Anna Justyna Milewska.

   

  Spotkanie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Oddziału Białostockiego.

  Wykład pt.: „Wpływ komórek podścieliska szpiku na rozwój nowotworu. Badania własne nad szpiczakiem mnogim” wygłosił dr n. med. Łukasz Bołkun z Kliniki Hematologii UMB.

   

  29

  UMB został właścicielem zabytkowego budynku przy ul. Mickiewicza 2a. Do niedawna był on siedzibą Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia nr 1 w Białymstoku, zaś w XVIII wieku pełnił funkcję Pomarańczarni Branickich.

  IFMSA-Poland Oddział Białystok wzięło udział w projekcie Pink Lips zorganizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (Collegium Universum UMB).

   

  Prezes spółki celowej „Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii UMB” sp. z o.o., prof. dr hab. Adam Krętowski i dyrektor BPN-T Anna Daszuta-Zalewska podpisali umowę partnerstwa i współpracy dotyczącą prowadzenia i obsługi Laboratorium Obrazowania Molekularnego BPN-T (LOM)

   

  Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych otrzymał dr Michał Tomczyk.

   

  30

  Rektor UMB prof. dr hab. Jacek Nikliński i prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Adrian Chabowski wręczyli dyplomy gratulacyjne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom, którzy otrzymali stypendium Ministra.

   

  LUTY

   

  5

  Zmarł prof. Andrzej Musierowicz (1929-2015), kierownik Kliniki Urologii AMB (1977-1980), konsultant w dziedzinie urologii w województwie białostockim.

   

  10-15

  Zakochaj się z Muzeum - Walentynki w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

  12-15

  XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Nefrokardiologia”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. n. med. Szymon Brzósko, Białowieża.

   

  17

  Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał dr hab. Krzysztof Wojciech Kowal.

   

  19

  Dr n. farm. Elwira Telejko ze Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została nowym konsultantem krajowym w dziedzinie farmacji aptecznej.

  Przedstawiciele UMB wzięli udział w X Łosickich Spotkaniach Edukacyjnych.

   

  21

  Licealiści z III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku odwiedzili Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w ramach akcji Studiuj w UMB.

   

  23

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała dr Ewa Kleszczewska.  

   

  24

  Z okazji Dnia Nauki „Młoda Farmacja” przeprowadziła warsztaty w II LO i PG nr 32 w Białymstoku.

   

  24 - 25

  W Bielsku Podlaskim i Hajnówce odbyły się XIII Prezentacje Edukacyjno - Doradcze „Uczelnie w powiecie”, w których udział wzięli przedstawiciele UMB.

   

  25

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymali: dr Ewa Koc-Żórawska, dr Beata Konarzewska, dr Tomasz Łysoń, dr Anna Moniuszko-Malinowska, dr Andrzej Sieśkiewicz, dr Napoleon Waszkiewicz.

  Członkowie Młodej Farmacji wraz z Kreatywnym Diagnostą Laboratoryjnym i Innowacyjnym Kosmetologiem przeprowadzili warsztaty dla licealistów z Moniek w ramach cyklicznej akcji Studiuj w UMB.

   

  27

  Kolejna Edycja Studencki Kabaretu Schodki w Klubie CoNieCo.

   

  27-28

  Przedstawiciele Biura Promocji i Rekrutacji wzięli udział w XXIV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy w Warszawie.

   

  28

  Po raz piąty odbyły się obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich. Organizatorzy: IFMSA-Poland Oddział Białystok i Młoda Farmacja, C.H. Alfa.

   

  VII Podlaskie Spotkania Diabetologiczne. Organizatorzy: Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Sekcja Diabetologiczna Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

   

  Wykład „Suplementy diety”. Organizator: IFMSA Poland Oddział Białystok.

   

   

  MARZEC

   

  2

  Odbyło się spotkanie z cyklu „Pasja + wiedza + działanie = sukces”. O swojej drodze życiowej opowiadali: prof. dr hab. Milena Dąbrowska - diagnosta laboratoryjny, prof. dr hab. Jerzy Pałka - farmaceuta.

   

  3

  Karol Charkiewicz w piątce laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, za wynalazek: „Wykorzystanie panelu 14 autoprzeciwciał jako klasyfikatora w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej Zespołu Downa oparte o analizę we krwi”. Współtwórcy: dr hab. Piotr Laudański i mgr inż. Joanna Gościk.

   

  3-8

  Tydzień Dentysty w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

  4

  Klinika Okulistyki UMB przeniesiona została do nowego budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Wydarzenie uświetnił występ słynnego śpiewaka operowego - Aleksandra Teligi.

  Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał dr hab. Robert Mróz.

   

  5

   

  Projekt Daphne - „Stop przemocy wobec kobiet”. Organizator: IFMSA-Poland Oddział Białystok.

  Przedstawiciele UMB uczestniczyli w IX Targach Edukacyjno-Zawodowych w Łapach.

   

  7

  Odbyła się II Ogólnopolska Olimpiada „Język Angielski w naukach medycznych”.

  „Zapytaj farmaceutę... Nadciśnienie”. Organizator: Młoda Farmacja, Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, Innowacyjny Kosmetolog i Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB (C.H. Alfa).

   

  7-8

   

  Warsztaty Naturalne Metody Rozpoznawania Płodności, WNoZ.

   

  11

  Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego przekazał Muzeum Historii Medycyny i Farmacji endoskop półsztywny z lat 60. XX wieku. Jego pierwszym użytkownikiem był prof. Jakub Chlebowski (w przeszłości rektor Akademii Medycznej).

  W Łomży odbyła się XV Giełda Pomysłów na Życie.

   

  11-13

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprezentował się w Lizbonie na międzynarodowych targach edukacyjnych „Futuralia 2015”.

   

  12

  Wykład ekspercki prof. Attila Gyenesei pt. „Core Facility Services at Biocenter Vienna - Bioinformatics, Next Generation Sequencing”, CSF - Vienna Biocenter, Austria.

  MF Day - Dzień Młodej Farmacji.

   

  16

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała dr Luiza Miłosława Kańczuga - Koda.

   

  18

  W ramach Światowego Tygodnia Mózgu odbył się „Trening Mózgu”. Organizator: Biuro Karier UMB oraz Młoda Farmacja.

   

  Samodzielna Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych UMB otrzymała dotację na dużą infrastrukturę badawczą pn. „Zestaw do oceny aktywności nanosystemów i badania właściwości reologicznych”. W skład zestawu wchodzi Mikroskop Sił Atomowych wzbogacony o czytnik multifunkcyjny oraz uniwersalny system do rejestracji fluorescencji oraz bioluminescencji.

   

  19

  Odbyło się spotkanie z cyklu „O fotografii słów kilka...” z fotografem Bogusławem Skokiem pt. „Czas naświetlania”. Organizator: SAFF UMB (Euroregionalne Centrum Farmacji).

  Przedstawiciele UMB uczestniczyli w IX Młodzieżowych Targach Edukacji i Pracy w Ostrołęce.

   

  20

  Kolejna edycja Spotkania pod Schodkami w klubie studenckim CoNieCo.

  UMB wzięło udział w VIII Siedleckich Targach Edukacyjnych.

  III Olimpiada Kosmetologiczna. Organizator: VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Miejsce: Samodzielna Pracownia Kosmetologii UMB.

   

  21

  Na zaproszenie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na spotkanie z cyklu „Studiuj w UMB” przybyła młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

   

  24

  Odbyło się spotkanie dla młodych naukowców z cyklu: „Pasja + wiedza + działanie = sukces. Przez doktorat do gwiazd”. Organizator: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Euroregionalne Centrum Farmacji).

  Wykład ekspercki „Epidemiology in the 21st Century” wygłosił prof. Henry Völzke z Greifswald University, Niemcy.

  Na stronie internetowej UMB udostępniono wirtualną wycieczkę po Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB przygotowaną społecznie przez pana Tomasza Arciszewskiego.

  Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, prodziekan ds. studenckich, podczas Gali Przedsiębiorczości w Pałacu Prezydenckim odebrała dyplom dla Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB jako najaktywniejszej firmy „Dnia Przedsiębiorczości 2014”.

  UMB zaprezentowało się podczas spotkania „Edukacyjna giełda - jaką szkołę wybrać” w Choroszczy.

   

  25

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymali: dr Mariusz Gryko, dr Iwona Obuchowska, dr Jarosław Piszcz.

   

  26

  Eksperckie wykłady wygłosili naukowcy z Heidelberg University: prof. Heike Allgayer pt. „Tumor and tissue banking-an essential basis for conducting successful translational research” oraz prof. Jochen Utikal pt. „Molecular pathogenesis and targeted therapy of skin cancer”.

   

  27

  Ogólnopolski Przegląd Kabaretów Studenckich „Dzięcioł”. Wystąpili: Nomen Omen - Kraków, Pod Napięciem - Gdańsk, O TAK O - Białystok, CoNieCo - Białystok.

  Przedstawiciele Biura Promocji i Rekrutacji UMB wzięli udział w VI Sokołowskich Targach Edukacji, Pracy i Kariery „Szarada”

   

  27-29

  Drużyna koszykarzy UMB zajęła 2 miejsce podczas Akademickich Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w koszykówce mężczyzn w Lublinie.

   

  28

  Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyły się spotkania edukacyjne z cyklu „Studiuj w UMB”.

   

   

  KWIECIEŃ

   

  1

  Spotkanie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Wykład pt. ,,Selektywna ablacja komórek epitelialnych naczyń krwionośnych nowotworów przez ich receptory FSH” wygłosiła mgr Joanna Stelmaszewska, doktorantka Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim pracująca w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UMB.

  W Bazylice Archikatedralnej odbył się koncert muzyki sakralnej i muzyki współczesnej w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,.

   

  9

  Konferencja profilaktyczna „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży: Nowe środki psychoaktywne, agresja elektroniczna, ryzykowne zachowania żywieniowe”. Komitet naukowy: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska - Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego UMB, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak - Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB, prof. dr hab. n. med. Sławomir Terlikowski - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej UMB. Komitet organizacyjny konferencji: W. Janowicz, dyrektor Departamentu Edukacji UM w Białymstoku, Ł. Orzechowska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji UM w Białymstoku, M. J. Ambrożej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

  UMB wzięło udział w XIII Prezentacjach Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w powiecie”, Zambrów.

   

  14

  Odbyło się posiedzenie naukowo-szkoleniowe oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wykład pt. „Choroby przenoszone przez kleszcze” wygłosił prof. dr hab. Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB.

  Szkolenie pt. „Komunikacja oraz negocjacje w zawodach medycznych”. Współorganizator wydarzenia: IFMSA - Poland Oddział Białystok.

  Zmarł prof. Jan Prokopowicz (1931-2015), kierownik Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej AMB (1971-2001), prorektor ds. nauki AMB (1975-1981), prodziekan Wydziału Lekarskiego AMB (1972-1975), Doctor Honoris Causa AMB (2002).

   

  16

  Wykład ekspercki prof. Leif Groop pt. „Can genetics be translated into the clinic?” oraz prof. Ola Hannson pt. „Genetics of skeletal muscle function” z Lund University Diabetes Centre.

   

  17

  Profesorowie Anna i Krzysztof Bielawscy zostali wyróżnieni za swoje odkrycie Podlaską Marką Roku 2014.

  Odbyły się XVI Targi Szkół Wyższych w Augustowie.

   

  18

  II Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „Wschodząca Diagnostyka”. Organizator: Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, Euroregionalne Centrum Farmacji.

   

  „Dzień dla Zdrowia” w Łomży. Organizator: IFMSA Poland Oddział Białystok.

  Podczas II Ogólnopolskiej Olimpiady „Język Angielski w Naukach Medycznych” w Poznaniu Jakub Marciniak, student UMB, zajął II miejsce. Drugi finalista - Jakub Niewiński uplasował się na VI miejscu.

   

  19

  W Bazylice Archikatedralnej odbył się koncert muzyki sakralnej i muzyki współczesnej w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  23

  Doktorant UMB Karol Charkiewicz podczas 43 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie zdobył złoty medal ze specjalnym wyróżnieniem jury w kategorii medycznej oraz srebrny medal Chorwackiego Stowarzyszenia Innowatorów za pracę naukową pt. „The application of the panel of 14 autoantibodies as a classifier in a non-invasive diagnosis of Down syndrome based on the blood analysis”, która powstała pod kierownictwem dr hab. Piotra Laudańskiego w Klinice Perinatologii.

   

  23-26

  Podczas konkursu Slovakia Cantat 2015 w Bratysławie, Chór UMB zdobył 3 nagrody: w kategorii Musica Sacra a capella - złoty dyplom oraz pierwsze miejsce, w kategorii Contemporary Music złoty dyplom oraz pierwsze miejsce. Nagrodę specjalną dla najlepszego dyrygenta otrzymała dr Anna Moniuszko.

  X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross” oraz VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej”. Organizator: Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu. Główny organizator: Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  24-25

  79. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę 2015.

   

  24-26

  LXIV Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator: Samorząd Studentów UMB.

   

  25

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoterapia kobiet w ciąży i elementy farmakoekonomiki”. Euroregionalne Centrum Farmacji.

  Konkurs Umiejętności Klinicznych. Organizator: Młoda Farmacja.

  „Zdrowie pod Kontrolą”. IFMSA- Poland Oddział Białystok .

   

  29

  Wystawa prac artysty Giennadija Picko w Sali Multimedialnej Biblioteki Głównej UMB.

   

   

  MAJ

   

  3

  Prof. dr hab. Maria H. Borawska została powołana w skład Zespołu ds. Suplementów Diety działającego w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

   

  5

  Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

   

  7

  Majowa edycja Kabaretu „Schodki”.

   

  7-9

  IX Międzynarodowa Konferencja „Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w wideochirurgii układu pokarmowego? 10 lat chirurgii bariatrycznej w Białymstoku”. Organizator: I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Jacek Dadan.

  Medykalia UMB.

   

  8

  Piknik Społeczności Akademickiej „65 lat UMB”.

   

  8-10

  W czasie Akademickich Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym w Katowicach w kategorii do 59 kg student UMB Mariusz Natusiewicz wywalczył brąz w klasyfikacji ogólnej.

  Konferencja „Morphokinetics as a new source of information in reproductive medicine” w Krakowie. Współorganizator: UMB.

   

  11-13

  Delegacja UMB w składzie: rektor prof. Jacek Nikliński, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Adam Krętowski, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Irina Kowalska, prodziekan Wydziału Farmacji prof. Jerzy Pałka oraz prof. Sławomir Wołczyński, złożyła wizytę na Uniwersytecie w Turku. Podpisano umowę o wzajemnej współpracy między uniwersytetami.

   

  12

  Koncert charytatywny dla podopiecznych Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej połączony z Uroczystą Galą Rozdania Nagród w konkursach na Asystenta Roku 2014/2015 oraz Najsympatyczniejszego Studenta Roku 2014/2015. Asystentem roku została dr Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof. II miejsce zajęła dr Michalina Krzyżak z Zakładu Zdrowia Publicznego, a III miejsce mgr Katarzyna Kaniewska z Kliniki Rehabilitacji. Najsympatyczniejszy student Wydziału Nauk o Zdrowiu - Natalia Wasilewska, studentka ratownictwa medycznego, II miejsce - Mateusz Lech, student ratownictwa medycznego, III miejsce - Sandra Tworkowska z położnictwa.

   

  Załoga z UMB w składzie: Iza Zieniewska, Artur Keller, Michał Wiński wywalczyła II miejsce w Regatach w Wilkasach o puchar Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

   

  14-16

  10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Organizator: STN UMB, miejsce - WNoZ UMB.

   

  15

  W Konkursie Scalpellum aureum (Złoty Skalpel) organizowanym przez Katedrę Anatomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwyciężyła drużyna z UMB w składzie: Julia Berć, Julia Nowowiejska, Paulina Woźniewska.

   

  16

  Noc Muzeów na UMB pod hasłem „Świat sztuki, medycyny i farmacji”.

   

  18

  Wykład ekspercki: „Advantages of sequencing based molecular diagnostics in solid tumors and its implications on treatment of (late stage) lung cancer” wygłosił dr Lukas Heukamp, dyrektor medyczny NEO New Oncology AG, Niemcy.

   

  19-30

  XIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Współorganizator: UMB.

   

  20

  Ponad 3 000 osób odwiedziło UMB podczas Dnia Otwartego Uczelni.

   

  21

  Spotkanie informacyjne pt. „Nowości w obszarze Zdrowie Horyzont 2020”.

  Film pt. „I Ty możesz być pielęgniarką” studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zdobył I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Filmowym na Najlepszy Film Promujący Zawód Pielęgniarki w Polsce. Twórcy filmu: Joanna Pruszyńska, Karolina Piekarska, Karolina Kowalska, studentki kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Film przygotowali pod kierunkiem dr n. med. Beaty Olejnik i dr n. med. Iwony Jarockiej. Film nakręcił i zmontował Michał Rutkowski - student kierunku farmacja oraz członek SAFF UMB.

   

  22

  Wykład ekspercki: „Recent advances in genomic medicine and prospects for tomorrow” wygłosił Dariusz Galkowski M.D. z Dept. of Pathology and Laboratory Medicine Rutgers - Robert Wood Johnson Medical School New Brunswick, New Jersey.

   

  22-23

  Majowy Turniej Sportowy Społeczności Akademickiej UMB.

   

  24

  Dzień Akademicki UMB, Rynek Kościuszki.

   

  22-24

  W Białowieży odbyło się spotkanie Absolwentów Wydziału Lekarskiego AMB, rocznik 1985.

   

  25

  Zmarła lek. Krystyna Sztuczko-Furman, pracownik Zakładu Mikrobiologii (1956-1958), II Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych AMB (1958-1964).

   

  26

  Wykład „Czego neurolog oczekuje od farmaceuty” wygłosił dr hab. Jan Kochanowicz, kierownik Zakładu Neurologii Inwazyjnej. Organizator: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Białystok.

   

  27

  Wystawa zbiorowa twórców Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. Sala Multimedialna Biblioteki Głównej UMB.

   

  28

  Dr hab. Andrzej Mogielnicki i dr Justyna Moskwa znaleźli się w programie „Top 500 Innovators”.

  Na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyły się Warsztaty Kardiologiczne. Organizator: SKN przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej USK.

  Uniwersytet Zdrowego Seniora zorganizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu UMB został włączony do Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywny Senior”, powołanej przez Fundację Humanitas w Sosnowcu, pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Uroczyste wręczenie certyfikatów udziału w Sieci „Aktywny Senior” odbyło się w auli Wyższej Szkoły Humanitas podczas Gali inaugurującej V Edycję projektu „Seniorallia”, organizowanego przez Fundację Humanitas i Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

  Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych otrzymała dr Renata Markiewicz-Żukowska.

   

  29

  Powołanie Zakładu Alergologii i Immunologii Doświadczalnej oraz Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.

   

   

  30

  Chór Kameralny MediCoro pod dyrekcją prof. Bożenny Sawickiej zdobył Złotą Longę na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego „Ars Longa” w Poznaniu.

  Studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Izabela Kłosowska zajęła 2 miejsce w klasyfikacji uczelni medycznych w Akademickich Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Górskim w Jeleniej Górze.

   

  31

  II Pałacowa gra edukacyjna z okazji urodzin Izabeli Branickiej. Organizator: Muzeum UMB, Biuro Promocji i Rekrutacji UMB, Szkoła Podstawowa nr 47 im. J. K. Branickiego w Białymstoku.

   

  CZERWIEC

  1

  Dr n. med. Katarzyna Niemirowicz została laureatką konkursu SONATA 8 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

   

  4-7

  Międzynarodowa konferencja „Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs”. Organizator: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB. Miejsce: Euroregionalne Centrum Farmacji.

   

  9

  Rozdanie dyplomów absolwentom Uniwersytetów Zdrowego Przedszkolaka i Zdrowego Seniora.

  Wykłady eksperckie wygłosili: prof. William MacNee z University of Edinburgh, Wielka Brytania pt.: „COPD: a disease of accelerated aging” oraz dr Paweł Lisowski z Max-Delbrück-Center for Molecular Medicine Berlin, Niemcy pt.: „Disease modeling, genome editing, stem cells engineering now and then”.

  Spotkanie z prof. Andrzejem Danyszem, Mea vita - losy lekarza, powstańca, humanisty. Organizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB. Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Farmakologiczne Oddział Białystok, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Białystok, Muzeum Wojska w Białymstoku, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku. Aula Magna UMB.

   

  11

  Tytuł profesora nauk medycznych otrzymała dr hab. Małgorzata Mrugacz.

   

  15

  Ruszyła rekrutacja elektroniczna na studia doktoranckie UMB.

   

  16

  Wykład pt.: „Profilaktyka przed podróżą” wygłosiła dr n. med. Henryka Mięgoć z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB.

   

  19

  Wskaźnik Impact Factor czasopisma „Advances in Medical Sciences” za rok 2014 wyniósł 1.105.

   

   

  20-21

  I Międzynarodowy Kongres Kosmetologiczny, Euroregionalne Centrum Farmacji, Białystok. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Agnieszka Markowska, Zakład Chemii Organicznej UMB.

   

  21

  Opis obyczajów za czasów Izabeli Branickiej. Organizatorzy: Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  Na Wydziale Farmaceutycznym UMB odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Makijażu Fantazyjnego „Boginie życia i śmierci”.

   

  22

   

  Wykład ekspercki „Bradykinin and purinergic signaling in neural stem and tumor cell biology” wygłosił prof. Henning Ulrich University São Paulo, Brazylia.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Marek Baltaziak.

  Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu otrzymała dr Bożena Okurowska - Zawada.

   

  24

  Mgr Joanna Teul tegoroczną laureatką programu START 2015 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Zbigniew Kamocki.

   

  25

  Wykład ekspercki „The novel view on origin and hierarchy of adult stem cell compartment. The role of epigenetic mechanisms in keeping stem cells quiescent” wygłosił prof. dr hab. Mariusz Ratajczak , University of Louisville, USA.

   

  30

  Wykłady eksperckie wygłosili: prof. Jacek Kubiak z Rennes University, Francja pt.: „Regulation of embryonic mitosis: from frog embryo to prostate cancer” oraz prof. Xiangdong Li z Beijing University of Agriculture, Chiny pt.: „Estrogen promotes Leydig cell engulfment by macrophages in male infertility”.

   

   

  LIPIEC

  4

  Zmarł dr Jan Rafał Olbromski (1928-2015), dyrektor Biblioteki AMB (1966-1982), pracownik Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej AMB.

   

  12

  II Festiwal Zdrowia i Urody „Uzdrowisko” w Supraślu. Współorganizatorzy: UMB, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

   

  1.07-30.08

  Wakacje w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

   

  SIERPIEŃ

   

  3-28

  Szkoła Letnia- kurs przygotowawczy do Matury 2016.

   

  11

  Ruszyła rekrutacja na studia niestacjonarne i II stopnia UMB.

   

  21

  Zmarł prof. Jerzy Tadeusz Hofman (1938-2015), kierownik Zakładu Alergologii Dziecięcej AMB (1990-2008).

   

  25

  „Poznaj tajniki dawnej medycyny i farmacji” - nowa oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

   

  WRZESIEŃ

   

  9-12

  X Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy”, Hołny Mejera. Organizatorzy: Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej UMB, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku.

   

  9-14

  IV edycja Letniego Obozu IFMSA-Poland uczelni medycznych.

   

  14-15

  Biuro Promocji i Rekrutacji wzięło udział w Salonie Maturzystów w Białymstoku.

   

  14

  Maria Wasiak, minister infrastruktury i transportu, odwiedziła UMB.

   

  15

  Wykład ekspercki, „Heparan Sulfate Fragments and Glycomimetic Clusters for Therapeutic Applications” wygłosiła prof. Olga Zubkova, Victoria University of Wellington, Nowa Zelandia.

  Odbyła się akcja: UMB Help Desk - co, jak gdzie? Zapytaj Studenta UMB.

   

  16

  Biuro Promocji i Rekrutacji wzięło udział w Salonie Maturzystów, Olsztyn.

   

  17-19

  V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością „Czy otyłość ma płeć”? Organizator: Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, Białystok Hotel Gołębiewski.

   

  21-25

  III Tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi.

   

  22

  Dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska tegoroczną laureatką w X edycji konkursu MNiSW o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

  Biuro Promocji i Rekrutacji wzięło udział w kieleckim Salonie Maturzystów.

   

  23

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Piotr Zabielski.

   

  25

  Dr hab. Michał Tomczyk, kierownik Zakładu Farmakognozji UMB został uhonorowany przez Naczelną Radę Aptekarską medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

   

  26

  Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 „Utracone - Dziedzictwo” w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

  30

  Zakończyła się rekrutacja na I rok studiów, ogółem przyjęto 1411 os.

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

  - Lekarski 166 (stacjonarne) i 40 (niestacjonarne)

  - Lekarski z wykładowym jęz. angielskim - 63 (stacjonarne)

  - Lekarsko-Dentystyczny - 73 (stacjonarne) i 14 (niestacjonarne)

  - Techniki Dentystyczne I stopnia 23 (stacjonarne)

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  - Farmacja 104 (stacjonarne) i 17 (niestacjonarne)

  - Analityka Medyczna 106 (stacjonarne)

  - Kosmetologia I stopnia 89 (stacjonarne) oraz II stopnia 34 (stacjonarne)

  Wydział Nauk o Zdrowiu:

  - Dietetyka I stopnia 52 (stacjonarne) i II stopnia 15 (stacjonarne)

  - Elektroradiologia I stopnia 33 (stacjonarne) oraz II stopnia 26 (stacjonarne) i 13 (niestacjonarne)

  - Fizjoterapia I stopnia 88 (stacjonarne) oraz II stopnia 60 (stacjonarne) i 15 (niestacjonarne)

  - Logopedia z Fonoaudiologią I stopnia 34 (stacjonarne) oraz II stopnia 17 (stacjonarne)

  - Pielęgniarstwo I stopnia 84 (stacjonarne) oraz II stopnia 72 (stacjonarne)

  - Położnictwo I stopnia 32 (stacjonarne) i II stopnia 17 (stacjonarne)

  - Ratownictwo Medyczne I stopnia 51 (stacjonarne)

  - Zdrowie Publiczne I stopnia 39 (stacjonarne) oraz II stopnia 20 (stacjonarne) i 14 (niestacjonarne).

   

   

  PAŹDZIERNIK

  Powołano Studenckie Koło Naukowe Położnych przy Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UMB.

   

  5

  W Szpitalu Psychiatrycznym im. Stanisława Deresza w Choroszczy odbyły się uroczystości związane z obchodami 85. rocznicy powstania placówki.

   

  7-10

   

  V zjazd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UMB/AMB w Ameryce Północnej w Białymstoku.

   

  8-10

  Odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   

  8

  Wykłady ekspertów z Auria Biobank, Uniwersytetu w Turku dr Heli Salminen-Mankonen pt. „Auria Biobank - Roadmap to better public and personalized health” oraz prof. Olli Carpen pt. „Innovative future of biobanking in Finland”. Collegium Pathologicum UMB.

   

  9

  Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 Uczelni Medycznych oraz Jubileusz 65-Lecia UMB. Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki.

  Złoty Medal za Długoletnia Służbę otrzymała prof. Janina Piotrowska-Jastrzębska, emerytowana kierownik Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

  Nagrodę Ministra Zdrowia otrzymali: prof. Lech Chyczewski, prof. Adam Krętowski, dr hab. Barbara Polityńska-Lewko, prof. Elżbieta Krajewska - Kułak, dr Hanna Rolke i dr Barbara Jankowska, prof. Marek Wojtulewicz.

  Nagrodę Senatu UMB za zasługi dla uczelni otrzymali: prof. Marek Konarzewski, Jan Kołodziejski, Lech Pilecki.

   

  9-11

  VII Konferencja „Aktualności w kardiologii interwencyjnej”, Białowieża. Organizatorzy: Klinika Kardiologii Inwazyjnej UMB, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

   

  11-18

  Zajęcia edukacyjne pt.: „Tajniki dawnej medycyny” w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB w ramach obchodów Tygodnia Dziecka w Białymstoku.

   

  13-18

  Tydzień Lekarza w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

  13

  Ruszyła III edycja projektu Uniwersytet Zdrowego Seniora.

   

  14

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Marcin Kożuch.

   

  16

  Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego UMB. Dyplomy odebrało 184 lekarzy i 75 lekarzy dentystów.

  Pirackie otrzęsiny w Herkulesach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  21

  Akademicka debata z kandydatami do Sejmu. Organizatorzy: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku oraz białostocki oddział „Gazety Wyborczej”.

   

  22

  Prof. Oliver Distler wygłosił wykład pt. „Animal models of fibrosis and vascular injury” (University of Zurich, Szwajcaria) podczas uroczystości otwarcia Zakładu Alergologii i Immunologii Doświadczalnej UMB.

  Młodzi naukowcy z UMB: dr Andrzej Eljasiewicz i Kamil Grubczak zostali nominowani w konkursie białostockiej „Gazety Wyborczej” - Przystanek Młodzi.

   

  26

  Jesienna Wampiriada, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB.

   

  23

  Koncert Grzegorza Hyżego w ramach akcji „Studiuj w Białymstoku”, Rynek Kościuszki w Białymstoku.

  Sympozjum z okazji otwarcia białostockiego ośrodka obrazowania molekularnego pn.: „Medycyna nuklearna jako kluczowy element klinicznej medycyny molekularnej”, Aula Magna UMB. Organizator: Zakład Medycyny Nuklearnej oraz Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii UMB.

   

  30

  Uroczysta immatrykulacja studentów I roku kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych, Aula Magna UMB.

   

   

  LISTOPAD

  Rektor UMB prof. Jacek Nikliński podpisał porozumienie o współpracy ze Szpitalem Pulmonologicznym w Szanghaju (Chiny).

   

  4

  Wykłady ekspercie wygłosili naukowcy z Heidelberg University: prof. Heike Allgayer pt. „Latest news from genome and smallRNA research---Highlights of AACR” oraz prof. Jochen Utikal pt. „Cancer Immunotherapy”. Organizator: Zakład Patomorfologii Lekarskiej.

   

  5

  Wykład „Czy ból w jamie ustnej zawsze ma związek z zębem?” wygłosiła dr n. med. Dorota Dziemiańczyk-Pakieła z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej UMB, Euroregionalnego Centrum Farmacji, Organizator: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Białymstoku.

  Otwarcie wystawy prac Valerego Stratowicza w Bibliotece UMB.

   

  8

  Zmarł prof. Stanisław Pużyński, pracownik Kliniki Psychiatrii AMB (1961-1970).

   

  13-14

  III Podlaska Konferencja Psychoterapeutyczna. Organizatorzy: Klinika Psychiatrii UMB, Oddział Podlaski PTP, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB.

   

  14

  Początek projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Zdrowie pod kontrolą, Atrium Biała. Organizator: IFMSA-Poland Oddział Białystok.

  Po raz kolejny odbyły się spotkania z młodzieżą licealną na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach akcji „Studiuj w UMB”.

   

  15

  „Zapytaj Farmaceutę… Cukrzyca”, Atrium Biała. Organizator: Młoda Farmacja.

   

  15.11-15.12

  Świąteczna akcja charytatywna Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Odrobina Radości” przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Dr Ireny Białówny w Białymstoku.

   

  16-17

  Światowy dzień wcześniaka. Organizator Studenckie Koło Naukowe Położnych działające przy Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UMB.

   

  16-18

  VI Turniej Sportowy Społeczności Akademickiej.

   

  18

  Europejski Dzień Dziedzictwa Akademickiego. Hasłem przewodnim było „Światło, które rozchodzi się z uniwersytetów jako centrów nauki, kultury i sztuki”. Organizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, Biuro Promocji i Rekrutacji UMB.

   

  19

  Otwarcie Centrum Badań Innowacyjnych. Seminarium podsumowujące rzeczową realizację projektu pn. „Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania”. Organizator: Centrum Badań Innowacyjnych UMB.

   

  21

  Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Problemy Współczesnej Antybiotykoterapii”. Organizator: Młoda Farmacja.

  Młodzież licealna odwiedziła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach akcji Studiuj w UMB.

   

  24

  Sympozjum z cyklu ZDROWIE JAKO DAR I ZADANIE pt. „Rytmy i cykle, a zdrowie”. Organizator: Katedra Biostruktury UMB, Duszpasterstwo Prawosławnego Środowiska Akademickiego i Instytut Ekumeniczny KUL. Miejsce: Aula Magna UMB.

   

  25

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymały: dr Joanna Bagińska, dr Róża Czabak-Garbacz.

   

  26

  Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB połączone z uroczystością czepkowania studentów drugiego roku studiów pierwszego stopnia Pielęgniarstwa i Położnictwa UMB.

   

  27

  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB było gościem w programie Made in Podlaskie - w TVP Białystok.

  Odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, Euroregionalnego Centrum Farmacji.

   

  30

  Promocja podręcznika pt. „Pacjent odmienny kulturowo” pod red. prof. dr hab. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, dr Andrzeja Guzowskiego, mgr teologii Grzegorza Bejdy i dr Agnieszki Lankau. Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Białegostoku oraz rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

   

  GRUDZIEŃ

   

  1

  Ruszyła akcja „Nie bądź łoś” organizowana przez członków studenckiego wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

   

  3

  Wykład „Nowe związki psychoaktywne dopalacze - wilk w owczej skórze” wygłosiła prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska, kierownik Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Organizator: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

   

  5

  Konferencja „Dopalacze - problem społeczny, medyczny i prawny” zorganizowano w nawiązaniu do Forum Naukowego „Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka”, jako trzecia z planowanego cyklu konferencji i sympozjów naukowych w ramach międzynarodowej sieci naukowej „Polska sieć badawcza - badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka”. Sieć tworzą: Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

   

   

  „Żubroffka 2015” w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB. Pokaz serii filmów: Balkan Blues. Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury - DKF „GAG”, współorganizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

  6

  Mikołajki w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

  7

  Kiermasz ciast połączony z loterią fantową w ramach akcji „Miś pod szpitalną choinkę” oraz „Miś pod choinkę UMB”, Collegium Universum i Collegium Pathologicum UMB.

   

  10

  Uroczyste wręczenie dyplomów, nagród naukowych i dydaktycznych rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  11

  Koncert charytatywny pt. „Miś Pod Choinkę”, Aula Magna UMB. Organizator: IFMSA-Poland Oddział Białystok, Samorząd Studentów oraz społeczność studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  15

  Zmarł lek. rad. Jerzy Kubala, pracownik Zakładu Radiologii AMB (1963-1971).

   

  16

  Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała dr Katarzyna Taranta-Janusz.

   

  17-20

  I Międzynarodowe Igrzyska Medyczne Białystok 2015. Organizator: Białostocki Klub Sportowy Podlasie4G w Białymstoku, Ellada Sport w Pińsku oraz Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

   

  17

  Spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa prof. Edwarda Ozorowskiego. Spotkanie uświetnił koncert Chóru Politechniki Białostockiej wraz z Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Wioletty Miłkowskiej. Organizator: Duszpasterstwo Akademickie.

   

  18

  Uroczyste Posiedzenie Senatu UMB.

  Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Jerzemu Sarosiekowi.

  Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego oraz promocje doktorów nauk.

   

  28

  Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę studentów nagrodzonych stypendium ministra zdrowia za wybitne osiągnięcia. Spośród 166 złożonych wniosków Ministerstwo przyznało 50 stypendiów, w tym również studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: kierunku lekarskiego: Łukaszowi Szczerbińskiemu (stypendysta również z poprzednich lat akademickich), farmacji: Mateuszowi Maciejczykowi, elektroradiologii: Magdalenie Czerżyńskiej (stypendystka z poprzednich lat akademickich). Gratulujemy!

   

   

  Opracowanie:

  mgr Marta Piszczatowska

  dr Magdalena Grassmann

  Mgr Katarzyna Szarejko

  Mgr Hanna Sarosiek

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.