Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. KRONIKA wydarzeń UMB: 2013 r..
 • Ostatnia zmiana 19.02.2014 przez Medyk Białostocki

  KRONIKA wydarzeń UMB: 2013 r.

   

  Przedstawiamy chronologiczny zapis najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w 2013 r. w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

  STYCZEŃ

  -          Akcja  Pomoc dla Afganistanu, wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Organizator: Centrum Wolontariatu UMB.

  4

  -          Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny został konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej.

  11

  -          Konferencja „Młodzi na rynku pracy - problem z bezrobociem” z udziałem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Łochów.

  13

  -          WOŚP w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.

  15

  -          Koncert charytatywny „Karnawałowy Worek z Prezentami” - pracownicy i studenci UMB na rzecz sfinansowania wypoczynku zimowego podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dwójka” w Białymstoku, Aula Magna UMB. Organizator: Centrum Wolontariatu UMB.

  17

  -          Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał dr hab. Eugeniusz Tarasów.

  17 - 19

  - XI Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne, Białowieża. Organizator: Klinika Psychiatrii UMB, Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  20

  -          Koncert Noworoczny Chóru UMB, Aula Magna UMB.

  -          Ferie (20 stycznia 2013r. – 3 lutego 2013r.) w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  21

  -          Dzień Babci wMuzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  22

  -          Podpisanie listu intencyjnego o współpracy między władzami Białegostoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku.

  -          Dzień Dziadka wMuzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

   

  23

  -          Otwarcie wystawy malarstwa Małgorzaty Limon w Bibliotece Głównej UMB.

  -          Konferencja „Transplantacja darem życia - aspekt medyczny, prawny i etyczny” z udziałem pracowników i studentów UMB, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Organizator: wojewoda podlaski.

  26 - 28

  -          Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Centrum Alfa. Organizator: IFMSA-Poland Oddział Białystok.

   

  LUTY

   

  -          Narciarski obóz sportowy społeczności akademickiej UMB w Orcières (Francja).

  1

  -          Rozpoczęcie studenckiej akcji profilaktycznej w białostockich przedszkolach pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. Organizatorzy: PTSS Białystok.

  3

  -          Zmarł Stanisław Wakuliński, artysta - rzeźbiarz, pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB (1952-1993).

  7

  -          Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB otrzymało certyfikat Good Laboratory Practice (GLP).

   

  -          Prezentacja UniwersytetuMedycznegow Białymstoku w XI Międzynarodowych TargachStudijos 2013w Wilnie.

  8 - 10

   

  -          IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Nefrokardiologia”, Białowieża. Organizatorzy: Fundacja Dializoterapii i Transplantacji Nerek w Białymstoku, Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB.

  10 - 17

  -          „Zakochaj się w Muzeum” - Walentynki w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  14

  -          Wykład ekspercki profesora wizytującego prof. Piotra Lewczuka (the Laboratory for Clinical Neurochemistry and Neurochemical Dementia Diagnostics at the Universitätsklinikum Erlangen, Niemcy) pt. „Choroby Neurozwyrodnieniowe - wczesna diagnostyka: możliwości i ograniczenia”, Aula Magna UMB.

   

  -          Uniwersytet Medycznyw Białymstoku uczestniczył wVI SiedleckichTargach EdukacyjnychWyższych Uczelni „Ku przyszłości zawodowej”.

  18

   

  -          Spotkanie członków Centrum Badań Innowacyjnych  UMB, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Hasselt University, University San Pablo-CEU.

  20

  -          Inauguracja Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka, edycja I. Centrum Dydaktyczno - Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

  Opiekun roku: dr Andrzej Guzowski.

   

  -          Promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Łosicach.

   

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymałdr Rafał Poręba.

  23

  -          Akcja promująca zdrowy tryb życia „Operacja Bikini” z udziałem pracowników Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB oraz studentów UMB, sklep Decathlon Białystok.

  26

   

  -          Premiera filmu o Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w sieci internetowej.   

  25 - 27

  -          Prezentacja Uniwersytetu Medycznego w XI Prezentacjach Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w powiecie”, Sokółka, Bielsk Podlaski, Hajnówka.

   

  28

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznychotrzymała dr Ewa Karna.

  MARZEC

  2

   

  -          „Seksualność człowieka i jak o niej rozmawiać” - Seksualia 2013, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o ZdrowiuUMB. Organizator: IFMSA-Poland Oddział Białystok.

  5 - 10

  -          Tydzień Dentysty w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  6

  -          Prezentacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na łomżyńskiej XIII „Giełdzie pomysłów na życie”.

  -          Warsztaty dotyczące przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, Pałac Branickich. Organizator: Biuro Karier UMB

  6 - 9

   

  -          XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny „Perspektywy” w Warszawie z udziałem przedstawicieli UMB.

  12

  -          Prof. Iwona Flisiak, kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii UMB została powołana na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii, zaś dr n. med. Marzena Wojewódzka - Żelezniakowicz, adiunkt w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB, na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

  13

  -          Gala Konkursu na Asystenta Roku Wydziału Nauk o Zdrowiu, Centrum Dydaktyczno - Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Laureatami zostali: 1. lek. med. Krzysztof Bauer (Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB), 2. mgr Anna Zimnoch (Klinika Rehabilitacji UMB), 3. dr n. med. Jolanta Biszewska (Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB).

  13 - 21

  -          Wielkanocna Akcja Charytatywna na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dwójka” w Białymstoku. Organizator: Centrum Wolontariatu WNOZ.

  14

  -          Prezentacja UMB na VII Młodzieżowych Targach Edukacji i Pracy w Ostrołęce.

  15

  -          Udział UMB w IV Kolneńskich Targach Edukacji i Pracy.

  -          Zawodnicy KU AZS UMB zdobyli tytuł wicemistrzów Podlasia w Ergonometrze Wioślarskim.

  15 - 17

  -          LIV Konferencja Wyższego Szkolnictwa Medycznego, Aula Magna UMB. Organizator: Parlament Studentów UMB.

  18

  -          Wizyta w UMB ambasadora Ekwadoru - Jego Ekscelencji Fabiána Valdivieso.

  21

  -          Spotkanie ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza ze studentami na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  -          Sympozjum z udziałem ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza dotyczące Centrum Urazów Wielonarządowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

   

  -          Wykład „Prawo Pracy - pierwsze kroki”, Pałac Branickich. Organizator: Biuro Karier UMB.

  23

   

  -          Warsztaty naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - spotkanie 1 „Chemia w naszym życiu” Organizator: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

  27

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Jan Pietruski.

   

   

   

  KWIECIEŃ

  5 - 7

  -          Chór UMB zajął I miejsce w kategorii chórów mieszanych na III Wrocławskim Festiwalu Chórów VRATISLAVIA SACRA.

  10

  -          Warsztaty „Jak radzić sobie ze stresem”, WNoZ UMB. Organizator: Biuro Karier UMB.

  11 - 12

   

  -          8’th Bialystok International Medical Conference For Young Scientists, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe UMB.

  13

  -          „Zdrowie pod kontrolą” - akcja profilaktyczna Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Białystok, CH Alfa Białystok.

  -          Sztangiści KU AZS UMB zdobyli dwa srebrne i jeden brązowy medal podczas Akademickich Mistrzostwach Podlasie w Trójboju Siłowym.

  15

  -          Spotkanie minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej ze studentami i pracownikami białostockich uczelni, Podlaski Urząd Wojewódzki. Organizatorzy: Samorządy Studenckie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej.

  17

  -          Prezentacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na Targach Edukacyjno-Zawodowych „Młodzieżowe Priorytety - Zawodowa Edukacja”, Wysokie Mazowieckie.

  18

  -          Tytuł profesora nauk medycznych otrzymały: dr hab. Iwona Flisiak, dr hab. Ewa Olszewska,  dr hab. Agata Szulc.

  20

  -          XII Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne „Wschód - Zachód”, Euroregionalne Centrum Farmacji UMB. Organizatorzy: Klinika Kardiologii UMB, Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

  -          Warsztaty naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - spotkanie 2 „Człowiek - różne komórki, a jeden mechanizm od DNA do białek”. Organizator: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

  23

  -          Otwarcie wystawy prac Gienadija Pitsko w Bibliotece Głównej UMB.

  -          „Zakręcony koncert” na rzecz sfinansowania wakacyjnego funduszu rehabilitacyjnego najbiedniejszym pacjentom Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB, Aula Magna UMB.

  Organizator: Centrum Wolontariatu UMB.

   

  24

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymały dr Agnieszka Błachnio - Zabielska oraz dr Beata Pająk.

  -          Prezentacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na XV Targach Szkół Wyższych w Augustowie.

  -          Warsztaty z asertywności, WNoZ. Organizator: Biuro Karier UMB.

  25

  -          Centrum Badań Innowacyjnych UMB zajęło I miejsce w konkursie Podlaska Marka Roku 2012.

  -          Projekt „Peer Education” Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA - Poland. Oddział Białystok został zwycięzcą konkursu wojewody podlaskiego „Inicjatywa Społeczna 2012”.

  -          Ukazał się kolejny numer Podlaskiej Gazety Maturzystów Eureka - wspólnego wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku.

  29

  -          Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprezentował się na Targach Edukacyjnych w Zambrowie.

   

   

   

  MAJ

  8

   

  -          Konferencja „Lekarz w obliczu prawa”, Wydział Prawa UwB. Organizatorzy: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland o. Białystok, The European Law Students` Association Białystok.

   

  -          Warsztaty z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, Pałac Branickich. Organizator: Biuro Karier UMB.

  9 - 11

  -          VII Międzynarodowa Konferencja  „Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w chirurgii endokrynologicznej?”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Organizator:  I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UMB.

  9 - 12

  -          Medykalia UMB. Organizatorzy: UMB, Samorząd Studencki UMB oraz inne organizacje studenckie.

  -          IV Ogólnopolskie Zawody Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Organizator: Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB.

  11

  -          Dzień Farmaceuty, CH Alfa Białystok. Organizator: „Młoda Farmacja” i SKN przy Samodzielnej Pracowni Kosmetologii UMB.

  13

  -          Dr Magdalena Grassmann, kierownik Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji UMB, została powołana na członka zespołu do spraw nauczania historii medycyny i farmacji na wydziałach lekarskich w uczelniach medycznych Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

  14

  -          Prof. Anthony H. Futerman (Departament of Biological Chemistry, Weizmann Institute of Science, Israel) wygłosił wykład ekspercki pt. „Sphingolipids in health and disease”, Aula Magna UMB.

  -          Wystawa prac artysty Mieczysława Naruka w Bibliotece Głównej UMB.

  15 - 17

   

  -          XXX Konferencja Toksykologów Sądowych, Augustów. Organizatorzy: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie, Zakład Medycyny Sądowej UMB.

   

  16

  -          Wykład dra hab. Jacka Breczko (Studium Filozofii i Psychologii Człowieka) pt. „Empatia w etyce i kulturze współczesnej - co lekarz wiedzieć powinien”.

  18

  -          IV Noc Muzeów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku pod hasłem „Historia, muzyka i medycyna”, Pałac Branickich. 

  -          Warsztaty naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - spotkanie 3 „Substancje organiczne w farmacji i kosmetologii”. Organizator: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

  21

  -          Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach XI Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku.

  22

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Jerzy Jaroszewicz.

  22, 24

  -          Prof. Maksymilian Chruszcz (Departament of Chemistry and Biochemistry University of South Carolina, Columbia, USA) wygłosił wykład ekspercki pt. „Macromolecular crystallography - understanding structure and function of allergens” oraz „Structural biology in drug design”, Euroregionalne Centrum Farmacji UMB.

  23 - 25

  -          Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Anatomicznej  „Golden Scapula”. Organizator:Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB. Laureatami konkursu zostali: Adrian Góralczyk oraz Reshad Sherzad z UMB. W kategorii drużyn studenci UMB zajęli trzecie miejsce, zaś studenci anglojęzyczni pierwsze miejsce.

  23 - 26

   

  -          VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok. Organizator: Zakład Zintegrowanej Opieki MedycznejUMB.

  24

  -          Występ Kabaretu Schodki z okazji 55-lecia klubu CoNieCo.

  27

  -          Wykład ekspercki prof. Waldemara Priebe (University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA), pt. „Drug Discovery in Academia: Integrating Basic Science and Translational Research”, Euroregionalne Centrum Farmacji UMB.

  -          Dzień dla Zdrowia z udziałem studentów-wolontariuszy z UMB, Sklep Pod Wiatrakiem, Białystok. Organizator: Stowarzyszenie Białystok. Współorganizator: Wydział Nauk o Zdrowiu UMB.

  28

  -          Dzień Dziecka 2013, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Organizatorzy: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland o. Białystok, Studenckie Towarzystwo Naukowe UMB.

   

   

  CZERWIEC

  -          Uniwersytecki Szpital Kliniczny otrzymał nagrodę „Lew Biznesu” oraz Certyfikat „Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości”.

  2

  -          Dzień Akademicki na Rynku Kościuszki zorganizowany w ramach XI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Współorganizator: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  3

  -          Tytuł profesora nauk medycznych otrzymaładr hab. Otylia Kowal-Bielecka.

  5

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała dr Ewa Świebocka.

  6 -9

   

  -          XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów„Postępy w patomorfologii”, Centrum Dydaktyczno-Naukowe WNoZ UMB. Organizatorzy: Zakład Patomorfologii Lekarskiej, Zakład Patomorfologii OgólnejUMB.

  -          Otwarcie wystawy pt. „Zakład Patomorfologii Lekarskiej i Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Historia i współczesność” z okazji 60-lecia Zakładu Patomorfologii Lekarskiej UMB. Collegium Pathologicum UMB.

  7

   

  -          Odsłonięcie tablicy pamięci Profesora Ludwika Komczyńskiegow Collegium Pathologicum UMB.

  9

  -          Festiwal Literacki „Przeczytać Białystok” - akcja miejska Teatru Dramatycznego TUczyTAMy, Pałac Branickich.

  11

  -          Prof. Satish Batra (Professor of Endocrine Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Lund, Sweden) wygłosił wykład ekspercki pt. „Prepared mind and the innovative process: A personal account of drug discovery” oraz „Obesity and Cancer”, Aula Magna UMB.

   

  -          Spotkanie Kolegium Środowiskowego Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku w sprawie zwalczania przejawów rasizmu, ksenofobii i antysemityzmuz udziałem minister nauki i szkolnictwa wyższego BarbaryKudryckieji wojewodypodlaskiego Macieja Żywno. Organizator: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   

  -          Odbył się I etap VI edycji konkursu „Najlepszy Student Stomatologii”, organizowanego przez firmę Arkona z Lublina. Zwycięzcą został Konrad Haraś - student IV roku UMB.

  12

  -          Opublikowano trzeci tom z serii jubileuszowej pt. „Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013” pod red. L. Chyczewskiego, M. Grassmann, P. Radziejewskiego, M. Piszczatowskiej.

  -          Prezentacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w programie TVP „Kawa czy herbata”.

  13 - 15

   

  -          XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jastrzębia Góra. Organizatorzy: prof. dr hab. Iwona Flisiak (sekcja dermatologii dziecięcej) - Klinika Dermatologii i Wenerologii UMB, prof. dr hab. Adam Włodarkiewicz (sekcja dermatochirurgii) - Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej GUM, firma Abranetis  Sp.z o.o.

  14

  -          Wydawnictwo pt. „Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika” pod red. L. Chyczewskiego, M. Grassmann, P. Radziejewskiego zdobyło główną nagrodę w konkursie na „Najciekawsze wydarzenie muzealne roku 2012 w województwie podlaskim”, w kategorii publikacja, Drozdowo. Organizator: Podlaski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

  15

  -          Warsztaty naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - spotkanie czwarte „Lek - pomoc czy zagrożenie?”. Organizator: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

   

  16

  -          „Poezja, muzyka i anegdota w rocznicę urodzin Izabeli Branickiej”, Aula Magna UMB. Organizator: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  21

  -          Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczął budowę uczelnianego centrum bioinformatycznego - jednego z elementów Centrum Badań Innowacyjnych.

   

  -          Uroczystość rozdania dyplomów studentom anglojęzycznymUMB.

  24

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Mariusz Koda.

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała dr Anna Hryniewicz.

  25

  -          Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz.

   

  -          Wykład profesora Janusza Węgrowskiego z Uniwersytetu w Reims - Francja pt.: „Właściwości przeciwnowotworowe proteoglikanów rodziny SLRP na przykładzie lumikanu”, Euroregionalne Centrum Farmacji. Organizatorzy: Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Zakład Biochemii Lekarskiej UMB.

  -          Uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka.

   

  -          Spotkanie podsumowujące zakończenieremontu gmachu Collegium PathologicumUMB.

  26

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Paweł Knapp.

  30.06 - 30.08

  -          Wakacje w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB

  LIPIEC

  1

  -          W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku - minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oficjalnie uruchomił program finansowania leczenia niepłodności.

  3

  -          Pracownicy naukowo-dydaktyczni z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB przeprowadzili badania mykologiczne w kaplicy grobowej Buchholtzów w Supraślu.

  17

  -          Tytuł profesora nauk farmaceutycznych uzyskał dr hab. n. farm. Grzegorz Bazylak. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymały:dr hab. Małgorzata Pietruska, dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska.

  -          Do trzeciej edycji prestiżowego programu rządowego „Top 500 Innovators” zostali wybrani: dr Anna Moniuszko-Malinowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB i dr Andrzej Małkowski z Uczelnianego Biura ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii UMB.

   

  SIERPIEŃ


  9

  -          Zmarła Olga Dąbrowska - Chwieroś, pracownik Biblioteki Głównej UMB (1960-2001).

  26

  -          Dr Magdalena Grassmann, kierownik Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji UMB została powołana do Zespołu Doradców ds. Leśnego Parku Uzdrowiskowego w Uzdrowisku Supraśl.

   

  WRZESIEŃ

  2

  -          Dr Regina Sierżantowicz z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego została konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.

  7

  -          Rozpoczęcie kursów przygotowawczych do matury. Organizator Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.  

  9

  -          Tytuł profesora nauk medycznych uzyskały dr hab. n. med. Maria Mantur, dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica.

  12

  -          Dr hab. Lucyna Ostrowska została powołana do Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

   

  10

  -          Zmarł dr hab. Jakub Jabłoński, adiunkt Zakładu Toksykologii (1983-2013), prodziekan Wydziału Farmaceutycznego UMB (2009-2012), przewodniczący Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (2009-2013).

  -          Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego wzięli udział w Białostockim Salonie Maturzystów na Politechnice Białostockiej.

   

  18 - 21

  -          XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

  20    - 21

  -          Konferencja Naukowa „Problemy w Okulistyce Dziecięcej”, Euroregionalne Centrum Farmacji UMB. Organizatorzy: Sekcja Okulistyki Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Klinika Okulistyki Dziecięcej UMB.

  23

  -          Księża biskupi zespołu przy Konferencji Episkopatów Polski i Litwy oraz biskupi z Łotwy i Białorusi odwiedzili Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  24

  -          50 lat Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Aula Magna UMB. Otwarcie wystawy „50-lecie Studium Języków Obcych UMB”.

  23 - 27

  -          Tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Koordynatorzy: prof. dr hab. Marek Rogowski (Klinika Otolaryngologii UMB), dr hab. Ewa Sierko (Klinika Onkologii UMB).

  25

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Krzysztof Czaja.

  25    - 28

  -          VIII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy, Hołny Mejera.Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podlaski, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki UwB, Zakład Statystyki i Informatyki MedycznejUMB.

  26 - 29

  -          Chór UMB zdobył srebrny dyplom w kategorii chórów mieszanych na VII Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rimini we Włoszech.

  29

  -          Europejskie Dni Dziedzictwa na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku - „Nie od razu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zbudowano”. Organizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, Biuro Promocji i Rekrutacji UMB.

  30

  -          W najnowszej kategoryzacji MNiSW Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMBotrzymał prestiżową kategorię A+, zaś Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskimoraz Wydział Nauk o Zdrowiukategorię A.

  -          Zakończyła się rekrutacja na I rok studiów, ogółem przyjęto 1355 osób.

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
  - lekarski 159 (stacjonarne) i 28 (niestacjonarne)
  - lekarski z wykładowym jęz. angielskim - 68 (stacjonarne)
  - lekarsko-dentystyczny - 71 (stacjonarne) i 14 (niestacjonarne)
  - techniki dentystyczne I stopnia 26 (stacjonarne)
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:
  - farmacja 89 (stacjonarne) i 15 (niestacjonarne)
  - analityka medyczna 73 (stacjonarne)
  - kosmetologia i stopnia 87 (stacjonarne) oraz II stopnia 46 (stacjonarne)
  Wydział Nauk o Zdrowiu:
  - dietetyka i stopnia 42 (stacjonarne) i ii stopnia 26 (stacjonarne)
  - elektroradiologia i stopnia 29 (stacjonarne) oraz ii stopnia 21 (stacjonarne) i 21(niestacjonarne)
  - fizjoterapia i stopnia 97 (stacjonarne) oraz ii stopnia 48 (stacjonarne) i 26 (niestacjonarne)
  - logopedia z fonoaudiologią i stopnia 31 (stacjonarne) oraz ii stopnia 21 (stacjonarne)
  - pielęgniarstwo i stopnia 71 (stacjonarne) oraz ii stopnia 71 (stacjonarne)
  - położnictwo i stopnia 32 (stacjonarne) i ii stopnia 24 (stacjonarne)
  - ratownictwo medyczne i stopnia 46 (stacjonarne)
  - zdrowie publiczne i stopnia 28 (stacjonarne) oraz ii stopnia 32 (stacjonarne) i 13 (niestacjonarne).

  PAŹDZIERNIK

  1

  -          Uruchomienie w UMB unikatowych środowiskowych studiów doktoranckich w języku angielskim.

   

  - Dr hab Bogdan Cylwik zostaje kierownikiem Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

  - Prof. dr hab. Danuta Waszkiel została kierownikiem Zakładu Stomatologii Zachowawczej

  - Dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada została kierownikiem Zakładu Stomatologii Dziecięcej

  - Dr hab. Piotr Laudański został kierownikiem Kliniki Perinatologii

  - Mgr Iwona Kuźmicz została kierownikiem Samodzielnej Pracowni Kosmetologii

  - Dr hab. Beata Naumnik została kierownikiem I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ

   

   

  2

  -          Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014, Aula Magna UMB.

  4

  -          Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak została powołana do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

  4 - 6

  -          III Północnoamerykański Zjazd Absolwentów UMB w Nowym Jorku.  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku reprezentowali: rektor UMB prof. dr hab.  Jacek Nikliński, prof. dr hab. Lech Chyczewski - rzecznik prasowy UMB, Katarzyna Malinowska -Olczyk - rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

  10

  -          Kampania społeczna „Pola Nadziei”, Centrum Dydaktyczno - Naukowe WNoZ UMB. Organizator: Centrum Wolontariatu WNoZ UMB.

  10 - 11

  -          Immatrykulacja studentów studiów doktoranckich UMB.

  11

  -          Dzień Ratownictwa Medycznego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB.

  15 - 20

  -          Tydzień Lekarza w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  18

  -          Tajniki dawnej medycyny- zajęcia edukacyjne w ramach Tygodnia Dziecka w Białymstoku. Organizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  -          Otrzęsiny Studentów UMB. Organizator: Samorząd Studentów UMB wraz z innymi organizacjami studenckimi.

  19

  -          Inauguracja „Biostatyki” - nowych studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB prowadzonych w języku angielskim metodą distance learning.

  22

  -          Wykłady eksperckie profesorów wizytujących: prof. dr Heike Allgayer’a pt. „Targeted Therapy” i prof. dr Jochen Utikal’a pt. „Stem cells and induced pluripotency” (Heidelberg University), Collegium Pathologicum UMB.

  23

  -          Konferencja „Opieka nad osobami starszymi i przewlekle chorymi w Białymstoku - jaka jest?”, Centrum Dydaktyczno-Naukowe WNoZ UMB. Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Chorych Somatycznie i Niepełnosprawnych „Dobrze Być Razem”, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, Komisja ds. Promocji i Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu.

   

  -          Inauguracja pierwszej edycji Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka, Centrum Dydaktyczno-Naukowe WNOZ. Organizator: Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Opiekun roku: mgr Mateusz Cybulski.

  25

  -          Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii UMB, Aula Magna.

  27

  -          Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UMB -  Hubert Janowski został wybrany na członka Prezydium Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP.

  31

  -          Projekt  „Comenius - diabetes Day” w Zespole Szkół Mechanicznych, koordynowany przez Centrum Wolontariatu UMB.

  LISTOPAD

  -          Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny znalazł się w setce najlepszych placówek szpitalnych w Polsce.

  4 -14

  -          15 edycja projektu ,,Wampiriada - studenckie honorowe krwiodawstwo” pod patronatem honorowym: Prezydenta Miasta Białegostoku, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Rektora Politechniki Białostockiej oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Organizator NZS.

  4

  -          Inauguracja Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka, edycja II, Centrum Dydaktyczno-Naukowego WNoZ. Opiekun roku: dr Andrzej Guzowski.

  6

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał dr Hady Razak Hady.

  8

  -          Wykład ekspercki profesora wizytującego prof. Nevena Zarkovica (Chorwacja) pt. „A short overview on factors which make fat funcional or fatal” oraz „Some options to measure the interactions of oxygen, stress and lipids and their consequences for health”,Euroregionalne Centrum Farmacji UMB.

  8 - 9

  -          III Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,Białystok. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. med. Bożena Sobkowicz (Klinika Kardiologii UMB).

  8-10

  -          Joanna Rzodkiewicz - studentka szóstego roku kierunku lekarskiego UMB została wybrana na stanowisko sekretarza generalnego IFMSA-Poland w kadencji 2014. Jest to pierwsza studentka z Białegostoku, która została wybrana na stanowisko w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.

  12

  -          Tytuł profesora nauk farmaceutycznych uzyskał dr hab. n. farm. Adam Hołownia.

   

  13 - 16

  -          IV Turniej Sportowy Społeczności Akademickiej, Hala UMB.

  15

   

  -          Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny LaboratoryjnejUMB, Aula Magna.

  -          Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie.

  16

  -          VI Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastającej lekooporności”, Sala Kolumnowa Pałacu Branickich. Organizatorzy: Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego UMB, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej UMB, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB, Departament Spraw Społecznych Referat Zdrowia Urząd Miejski w Białymstoku.

  16-17

  -          Akcje profilaktyczno-edukacyjne studentów UMB dotyczące chorób cywilizacyjnych pt. „Zdrowie pod kontrolą” i „Zapytaj Farmaceutę … Cukrzyca”, CH Alfa Białystok. Organizatorzy: IFMSA-Poland o. Białystok, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”.

  18

  -          Dzień Dziedzictwa Akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstokupod hasłem„Odkrywając czarodziejski świat ludzkich komórek”.Organizatorzy: Zakład Patomorfologii Lekarskiej, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji oraz Biuro Promocji i Rekrutacji UMB.

  -          Otwarcie wystawy pt. „Muzea Uczelniane - JESTEŚMY!”, Politechnika Warszawska. Organizatorzy: konsorcjum Polskie Muzea Uczelniane.  

  -          Tytuł profesora nauk medycznych uzyskali: dr hab. Wojciech Dębek, dr hab. Urszula Łebkowska.

  19

  -          Wykład prof. dr hab. Marii Nowackiej pt. „Jak dalece lekarz powinien szanować autonomię pacjenta”, Sala Kolumnowa UMB.

  -          Koncert Chóru UMB podczas Festiwalu Sztuk Dawnych, Aula Magna UMB. Organizacja: Fundacja ProAnima.

  -          Cykl bezpłatnych szkoleń dla studentów „Zaszczep w sobie przedsiębiorczość”. Organizator: UMB.

  20

   

  -          Spotkanie „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych”z udziałem UMB, aulaWydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymaładr Anna Zalewska.

  -          Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uczestniczył w Targach Edukacyjno-Zawodowych w XI LO w Białymstoku.

  21

  -          Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim powołano Zakład Chorób Metabolicznych.

  -          Konferencja „Światowy Dzień Rzucania Palenia” z udziałem UMB. Współorganizator: Centrum Wolontariatu UMB.

  22

  -          Występ Kabaretu Schodki w Klubie CoNieCo.

  -          Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprezentował się na Sokołowskich Targach Edukacji Pracy i Kariery w Sokołowie Podlaskim.

  -          Rozpoczęcie cyklu wykładów skierowanych do pracowników naukowo-dydaktycznych UMB dotyczących problematyki komercjalizacji prac i wyników prac badawczo-rozwojowych pn.: „Komercjalizacja w pigułce”. Organizator: UMB.

  23

  -          Spotkanie z uczniami II i III LO w Białymstoku i I LO w Suwałkach w ramach projektu „Studiuj w UMB”.

  -          Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zdobył I nagrodę  w Konkursie Perły Medycyny 2013 w kategorii PROJEKT pt.Włączenie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku dwóch szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Dłuskiego w Białymstoku oraz Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku”.

  23 - 24

  -          Warsztaty „Umieranie - Ludzka Rzecz”, Wydział Nauk o Zdrowiu. Organizator IFMSA - Poland o. Białystok.

  25

  -          Rozpoczęcie mikołajkowej akcji pomocy dzieciom z Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku. Organizator: Samorząd Studentów UMB.

  28

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała dr Iwona Radziejewska.

   

  -          Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznychotrzymałdr Arkadiusz Surażyński.

  29

   

  -          Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu.

   

  GRUDZIEŃ

  -          Świąteczna Akcja Charytatywna „Paczka dla pracownika UMB”. Organizator Komisja ds. Promocji i Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

  -          Akcja charytatywna „Szlachetna Paczka”. Organizator: Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.

  -          Akcja charytatywna „Medyczny Reniferek” - pomoc dzieciom z Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku. Organizator: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej UMB.

  4

  -          Gala szóstej edycji projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014” z udziałem UMB, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.

   

  5

  -          Sławomir Gawryluk wygłosił prelekcję pt. „Fotografia - czy da się połączyć zawód z pasją”, Euroregionalne Centrum Farmacji. Organizator SAFF UMB.

  6

  -          Mikołajki w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  -          60-lecie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Śniadeckiego w Białymstoku połączone z otwarciem Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Wołodyjowskiego w Białymstoku.

   

  7

  -          Polska premiera serii filmów animowanych „Legendy starej Pragi” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻubrOFFka w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.

   

  -          Konferencja „Prawo i medycyna”, Sala Kolumnowa UMB. Organizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Polando. Białystok.

  -          „World Aids Day” na lodowisku w Białymstoku. Organizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Polando. Białystok.

  9

  -          Podpisanie listu intencyjnego o współpracy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.

   

   

  10

  -          Studenci UMB zostali nagrodzeni stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia: Magdalena Kamińska, Marcin Jakub Kamiński, Remigiusz Kazimierczyk, Michał Letmanowski, Paweł Onopiuk, Łukasz Szczerbiński, Barbara Turko, Zuzanna Judyta Tyrakowska.

   

  12

  -          Uroczyste wręczenie nagród naukowych i dydaktycznych rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  13

  -          Uroczyste posiedzenie Senatu połączone z wręczeniem dyplomów doktora habilitowanego oraz promocją doktorów nauk.

   

  -          Nagrody PAN dla pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  -          Maraton Pisania Listów z Amnesty International zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland o. Białystok.

   

   

  14

  -          Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Suplementy diety pod lupą farmaceuty”, Euroregionalne Centrum Farmacji. Organizator: Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja” Oddział w Białymstoku.

   

  16-17

   

  -          Prelekcja o dr Irenie Białównie i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB połączona z zajęciami warsztatowymi w Zespole Szkół nr 4 w Białymstoku (Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny). Organizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  18

  -          Finał akcji „Miś pod szpitalną choinkę”pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Rektora UMB, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny. Organizator: IFMSA-Polando. Białystok.

   

  19

  -          Wykład ekspercki profesora wizytującego prof. Mariusza Ratajczaka (Stem Cell Institute, University of Louiville), pt. „Regenerative Medicine: Today and Tomorrow”, Collegium Pathologicum UMB.

  -          Spotkanie Opłatkowe Środowiska Akademickiego w Białymstoku z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Profesora Edwarda Ozorowskiego. Organizator: Duszpasterstwo Akademickie, Aula Magna UMB.

   

  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji: dr Magdalena Grassmann (kronikarz UMB), mgr Marta Piszczatowska, mgr Katarzyna Szarejko.

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.