Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody i odznaczenia .
 • Ostatnia zmiana 29.10.2015 przez Medyk Białostocki

  Nagrody i odznaczenia

  Jest tylko parę dni w całym roku akademickim, kiedy najważniejsze postaci na uczelni odbierają medale i wyróżnienia. Inauguracja roku akademickiego jest właśnie jedną z tych okazji

  Złoty Medal za Długoletnią Służbę

  Na podstawie art. 138 Konstytucji RP oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczona została Medalem Złotym za Długoletnią Służbę profesor Janina Piotrowska-Jastrzębska, emerytowana kierownik Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

  Pani profesor w 2005 r. była inicjatorką powołania do życia tej kliniki. Została ona wyodrębniona w celu realizacji szerokiego profilu opieki pediatrycznej, a także diagnostyki i terapii schorzeń reumatologicznych, immunologicznych (zaburzeń odporności) i chorób metabolicznych. Główne kierunki badawcze kliniki obejmują zagadnienia z zakresu rozwoju, żywienia i zaburzeń odżywiania u dzieci, endokrynologii rozwojowej, chorób metabolicznych, osteoporozy, epidemiologii złamań i badań nad witaminą D. Drugą niezwykle ciekawą osią działalności naukowej są badania nad zespołami pierwotnych niedoborów odporności.

   

   

  Nagrody Ministra Zdrowia

   

  Prof. Lech Chyczewski - nagroda indywidualna za całokształt dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego;

   

  Prof. Adam Krętowski - nagroda indywidualna organizacyjna I stopnia, za wybitne osiągnięcia organizacyjne i wyjątkowe działania, które znacząco wpływają na jakość badań naukowych, prac rozwojowych i jakość kształcenia oraz współpracę z otoczeniem społeczno- gospodarczym;

   

  Dr hab. Barbara Polityńska-Lewko - indywidualna nagroda naukowa I stopnia, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego;

   

  Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, dr Hanna Rolke i dr Barbara Jankowiak - laureatki nagrody zespołowej dydaktycznej za redakcję pierwszego wydania podręcznika „Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej”;

   

  Prof. Marek Wojtukiewicz - laureat nagrody dydaktycznej za nowatorskie zredagowanie materiałów dydaktycznych w postaci podręcznika „Problemy Hematologiczne u chorych na nowotwory” pod redakcją Marka Wojtukiewicza i Andrzeja Deptały.

   

  Nagrody Senatu UMB

   

  Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przyznał Medale za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego:

  - Panu prof. Markowi Konarzewskiemu za wspieranie rozwoju i promowanie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

  - Panu Janowi Kołodziejskiemu za wieloletnie działania wspierające rozwój Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

  - Panu Lechowi Pileckiemu za działania na rzecz współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a przedsiębiorcami regionu podlaskiego.

  Not. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.