Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody rektorskie (2016 r.).
 • Ostatnia zmiana 13.02.2017 przez Medyk Białostocki

  Nagrody rektorskie (2016 r.)

  Koniec roku to zwyczajowy moment podsumowań, ale też wyróżnień i nagród dla tych, którzy wybijali się w swoich dziedzinach ponad przeciętność.

  W tradycji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku momentem takich podsumowań jest uroczystość wręczenia nagród rektorskich (8 grudnia). W jednym czasie i miejscu gromadzi się wtedy cała śmietanka naukowa UMB.

  Najlepsi naukowcy UMB 2016 r.

  Nowe zasady funkcjonowania nauki na UMB

  Nagrody rektorskie wręczane są w kilku kategoriach i stopniach. Te najważniejsze to „naukowa” oraz „dydaktyczna”. Ta pierwsza jest swoistym rankingiem i wyznacznikiem, kto okazał się najlepszym naukowcem na naszej uczelni w danym roku. Najwyżej uplasowała się prof. Anna Wasilewska, tuż przed prof. Jolantą Małyszko. Co ciekawe, obie panie od kilku lat zawsze są na czele tego rankingu i co roku zamieniają się tylko miejscami.

  Swoje nagrody - dla najlepszego wykładowcy - wręczają też studenci. W trakcie roku akademickiego, na każdym z wydziałów, trwa głosowanie by wyłonić tego „naj”. Laureaci formalnie otrzymują nagrodę dydaktyczną rektora.

  W tym roku władze UMB zdecydowanie zwiększyły liczbę nagród dla osób zajmujących się innowacyjnymi projektami badawczymi, patentowaniem swoich osiągnięć, a także ich wdrażaniem. Nagradzane jest także zdobywanie zewnętrznych grantów oraz współpraca z przedsiębiorcami. Wedle zapowiedzi prorektora ds. nauki prof. Marcina Moniuszki można się spodziewać, że w przyszłych latach właśnie te kategorie będą szczególnie promowane (i nagradzane) przez władze uczelni.

  Tylko dla formalności informujemy, że nagroda rektorska - prócz pamiątkowego dyplomu wręczanego podczas uroczystości - ma wymiar finansowy. Najlepsi z najlepszych tuż przed uroczystością dostali na swoje konta stosowne przelewy. Niektóre kwoty były pięciocyfrowe, zaś pula wszystkich nagród oscylowała wokół miliona złotych.

  W tym roku spotkanie uświetnił koncert Chóru UMB, któremu towarzyszył zespół jazzowy.

  bdc

   

   

  Lista osób wyróżnionych i nagrodzonych

   

  Nagrody za Całokształt Dorobku

  Prof. Jan Długosz

  Prof. Jan Karczewski

  Prof. Wojciech Sobaniec

  Doc. Ireneusz Rzewnicki

  Dr Roman Bandurski

  Dr Barbara Smorczewska-Czupryńska

  Dr Krystyna Średzińska

   

   

  Dyplomy uznania za uzyskanie w roku akademickim 2015/2016 finansowania projektów badawczych w ramach następujących konkursów: Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM, OPUS, ETIUDA), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (STRATEGMED, Program Badań Stosowanych), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Program wymiany osobowej z Austrią 2016-2018), Ministerstwa Zdrowia (stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016), Polpharmy SA (XIV edycja konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (TEAM, stypendia START), Firmy Pfizer Polska sp. z o.o. (grant edukacyjny):

  Prof. dr hab. Adam Krętowski

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prof. dr hab. Barbara Malinowska

  Prof. dr hab. Joanna Zajkowska

  Dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska

  Dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska

  Dr n. med. Katarzyna Niemirowicz

  Mgr inż. Przemysław Szałaj

  Mgr Karol Charkiewicz

  Mgr Bartłomiej Grzegorz Kałaska

  Mgr Ewelina Piktel

  Mgr Iwona Sidorkiewicz

  Mgr Marek Toczka

  Mgr Urszula Wnorowska

  Mgr Beata Znorko

  Magdalena Czerżyńska (studentka)

  Mateusz Maciejczyk (student)

  Łukasz Szczerbiński (absolwent)

   

  Dyplomy uznania za udział w drugiej edycji konkursu „Innowator UMB”.

  - w kategorii liczba przyznanych patentów:

  prof. Anna Bielawska,

  prof. Krzysztof Bielawski

  prof. Piotr Laudański

  - w kategorii liczba dokonanych zgłoszeń patentowych:

  prof. Piotr Laudański z zespołem w składzie: dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska, mgr Karol Charkiewicz, mgr Joanna Gościk

  prof. Halina Car

  dr Katarzyna Niemirowicz

  - w kategorii liczba dokonanych zgłoszeń patentowych oraz wdrożonych wynalazków:

  prof. Maria Borawska z zespołem w składzie: dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska, dr hab. Katarzyna Socha, dr Sylwia Naliwajko, dr Justyna Moskwa, dr Jolanta Soroczyńska

  - w kategorii liczba wdrożonych wynalazków:

  prof. Anna Kuryliszyn-Moskal,

  dr Jacek Kita,

  dr Mariusz Ciołkiewicz

   

  Najlepszy Nauczyciel Akademicki, nagroda przyznana przez Kapitułę Studencką

  - Nagroda dydaktyczna I stopnia

  dr Piotr Bernaczyk

  mgr Brańska-Januszewska Justyna

  mgr Pasieka Ewa

   

  - Nagroda dydaktyczna II stopnia

  prof. dr hab. Łuczyński Włodzimierz

  dr Prokop Izabela

  dr Fiedorczuk-Fidziukiewicz Justyna

   

  Nagroda dydaktyczna III stopnia

  dr hab. Szynaka Beata

  dr Garley Marzena

  dr Biszewska Jolanta

   

   

  Dyplomy uznania za przygotowanie do ogólnopolskiego konkursu z wiedzy anatomicznej, co skutkowało czołową lokatą w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Anatomicznej „Golden Scapula” i „Scalpellum Aureum”

   

  Prof. Janusz Dzięcioł

  Doc. Dorota Lemancewicz

  Dr Beata Klim

  Dr Magdalena Szkudlarek

  Lek. Paweł Łaskowski

  Lek. Karol Ostrowski

   

   

  Nagrody naukowe

  Nagroda naukowa I stopnia

  prof. dr hab. Wasilewska Anna

  prof. dr hab. Małyszko Jolanta

  dr n. med. Niemirowicz Katarzyna

  prof. dr hab. Moniuszko Marcin

  prof. dr hab. Chabowski Adrian

  prof. dr hab. Mroczko Barbara

  prof. dr hab. Flisiak Robert

  prof. dr hab. Kamiński Karol

  dr hab. Tomczyk Michał

  prof. dr hab. Laudański Piotr

  dr n. med. Fiedoruk Krzysztof

  dr hab. Hermanowicz Adam

  dr hab. Jaroszewicz Jerzy

  dr hab. Baranowski Marcin

  prof. dr hab. Wołczyński Sławomir

  dr hab. Brzóska Małgorzata

  prof. dr hab. Skrzydlewska Elżbieta

  dr n. med. Panasiuk Anna

  dr hab. Nazaruk Jolanta

  prof. dr hab. Bielawski Krzysztof

  dr hab. Winnicka Katarzyna

  prof. dr hab. Lebensztejn Dariusz

  dr hab. Naumnik Wojciech

  prof. dr hab. Hołownia Adam

  dr hab. Błachnio-Zabielska Agnieszka

  prof. dr hab. Bielawska Anna

  prof. dr hab. Pietruska Małgorzata

  dr hab. Korzeniecka-Kozerska Agata

  dr hab. Miltyk Wojciech

  dr hab. Tomaszuk-Kazberuk Anna

  dr hab. Zujko Małgorzata

  prof. dr hab. Midro Alina

  prof. dr hab. Zajkowska Joanna

  prof. dr hab. Krętowski Adam

  dr n. med. Szpakowicz Anna

  prof. dr hab. Bakunowicz-Łazarczyk Alina

  dr hab. Reszeć Joanna

  prof. dr hab. Żendzian-Piotrowska Małgorzata

  dr n. med. Bołkun Łukasz

  prof. dr hab. Braszko Jan

  prof. dr hab. Car Halina

  mgr Szymańska Emilia

  dr hab. Zalewska Anna

  dr n. o zdr. Genowska Agnieszka

  mgr Kałaska Bartłomiej

  prof. dr hab. Kasacka Irena

  dr hab. Grzeszczuk Anna

  dr hab. Witkowska Anna

  dr n. med. Łukaszuk Bartłomiej

  dr n. farm. Pućkowska Anna

  prof. dr hab. Malinowska Barbara

  dr n. tech. Milewski Robert

  prof. dr hab. Kłoczko Janusz

  prof. dr hab. Pałka Jerzy

  prof. dr hab. Pawlak Dariusz

  dr n. farm. Gornowicz Agnieszka

  dr n. med. Harasim-Symbor Ewa

  lek. Garkowski Adam

  dr n. o zdr. Cybulski Mateusz

  dr hab. Taranta-Janusz Katarzyna

  dr n. farm. Ciborowski Michał

  prof. dr hab. Sobkowicz Bożena

  dr hab. Sierpińska Teresa

  prof. dr hab. Jóźwik Maciej

  dr hab. Leszczyńska Katarzyna

  dr hab. Porowski Tadeusz

  prof. dr hab. Mariak Zenon

  dr n. med. Rybi-Szumińska Agnieszka

  prof. dr hab. Bień Barbara

  prof. dr hab. Pancewicz Sławomir

  prof. dr hab. Górska Maria

  dr hab. Czeczuga-Semeniuk Ewa

  dr hab. Markiewicz-Żukowska Renata

  dr n. farm. Szoka Łukasz

  prof. dr hab. Nikliński Jacek

  dr n. farm. Wróblewska Magdalena

  prof. dr hab. Winnicka Maria

  dr n. med. Kuć Joanna

  dr hab. Tycińska Agnieszka

   

  Nagroda naukowa II stopnia

  dr n. farm. Rysiak Edyta

  dr hab. Ostrowska Lucyna

  dr n. med. Urban Beata

  dr n. farm. Hermanowicz Justyna

  dr hab. Cechowska-Pasko Marzanna

  dr n. farm. Trofimiuk Emil

  prof. dr hab. Chyczewska Elżbieta

  dr hab. Karna Ewa

  dr hab. Siemiątkowski Andrzej

  prof. dr hab. Dębek Wojciech

  dr n. med. Dolińska Ewa

  dr n. med. Skurska Anna

  dr hab. Kułakowska Alina

  dr n. med. Lisowska Anna

  mgr Toczek Marek

  dr n. med. Wójcik Beata

  prof. dr hab. Szelachowska Małgorzata

  prof. dr hab. Wojtukiewicz Marek

  dr hab. Sierko Ewa

  prof. dr hab. Borawska Maria

  mgr Kusaczuk Magdalena

  dr n. med. Sienkiewicz Dorota

  dr n. farm. Prokop Izabela

  dr hab. Łysoń Tomasz

  prof. dr hab. Wereszczyńska-Siemiątkowska Urszula

  prof. dr hab. Jabłońska Ewa

  dr n. med. Konstantynowicz-Nowicka Karolina

  dr n. med. Daniluk Urszula

  dr n. med. Koper Olga

  dr n. med. Ojdana Dominika

  prof. dr hab. Dąbrowski Andrzej

  dr n. med. Harasiuk Dorota

  dr hab. Telejko Beata

  dr n. med. Adamska Edyta

  prof. dr hab. Bachórzewska-Gajewska Hanna

  dr n. med. Bielska Dorota

  dr n. med. Jamiołkowski Jacek

  prof. dr hab. Musiał Włodzimierz

  prof. dr hab. Szmitkowski Maciej

  dr n. med. Terlikowska Katarzyna

  dr hab. Zabielski Piotr

  dr n. med. Borzym-Kluczyk Małgorzata

  prof. dr hab. Łuczyński Włodzimierz

  dr hab. Moniuszko-Malinowska Anna

  dr n. med. Rusak Małgorzata

  dr n. farm. Czajkowska-Kośnik Anna

  mgr Gęgotek Agnieszka

  dr n. med. Kądziela-Olech Halina

  dr n. med. Łukaszewicz-Zając Marta

  dr n. med. Orywal Karolina

  prof. dr hab. Pawlak Krystyna

  dr n. med. Piotrowska Żaneta

  dr n. med. Hempel Dominika

  dr n. med. Kurek Krzysztof

  prof. dr hab. Bossowski Artur

  lek. Bobik Piotr

  dr hab. Kochanowicz Jan

  dr n. med. Kosel Juliusz

  dr hab. Kuźmicki Mariusz

  prof. dr hab. Dzięcioł Janusz

  dr hab. Socha Katarzyna

  prof. dr hab. Niemcunowicz-Janica Anna

  dr hab. Popławska-Kita Anna

  prof. dr hab. Krajewska-Kułak Elżbieta

  mgr Szekalska Marta

  mgr Wołosik Katarzyna

  dr n. med. Buczko Piotr

  dr n. farm. Łuczaj Wojciech

  dr n. o zdr. Dzięcioł-Anikiej Zofia

  dr hab. Jurkowska Grażyna

  dr n. med. Kapała Jacek

  dr hab. Karpińska Maria

  dr n. farm. Czarnomysy Robert

  prof. dr hab. Małyszko Jacek

  dr hab. Sieśkiewicz Andrzej

  dr hab. Dobrzycka Bożena

  prof. dr hab. Maciorkowska Elżbieta

  dr n. med. Misztal Tomasz

  prof. dr hab. Tomasiak Marian

   

   

  Nagroda naukowa III stopnia

  dr n. med. Mikłosz Agnieszka

  dr n. med. Kamińska Marta

  dr n. med. Baran Anna

  dr n. med. Bonda Tomasz

  prof. dr hab. Flisiak Iwona

  prof. dr hab. Kuryliszyn-Moskal Anna

  dr hab. Niklińska Wiesława

  dr hab. Romanowicz Lech

  dr n. med. Kobus Grażyna

  dr n. med. Rogalski Paweł

  dr hab. Surażyński Arkadiusz

  dr n. med. Będkowska Grażyna

  prof. dr hab. Chrostek Lech

  dr n. med. Daniluk Jarosław

  dr n. med. Kakareko Magdalena

  dr n. med. Krętowski Rafał

  dr n. med. Krzyżak Michalina

  dr hab. Ławicki Sławomir

  dr n. med. Rogalska Magdalena

  dr n. med. Stocka Anna

  dr n. med. Szeremeta Michał

  dr n. med. Zbucka-Krętowska Monika

  dr hab. Jelski Wojciech

  prof. dr hab. Szamatowicz Jacek

  dr n. farm. Sosnowska Katarzyna

  dr n. med. Alifier Marek

  prof. dr hab. Dobrzycki Sławomir

  dr n. med. Maślach Dominik

  prof. dr hab. Dąbrowska Milena

  dr n. med. Zalewska-Adamiec Małgorzata

  dr n. med. Świdnicka-Siergiejko Agnieszka

  dr hab. Cylwik Bogdan

  lek. Flisiak-Jackiewicz Marta

  dr n. med. Lewszuk Andrzej

  prof. dr hab. Bodzenta-Łukaszyk Anna

  dr hab. Grygorczuk Sambor

  dr n. farm. Jarocka-Karpowicz Iwona

  dr n. med. Kamińska Joanna

  dr hab. Kożuch Marcin

  dr hab. Lemancewicz Dorota

  prof. dr hab. Myśliwiec Janusz

  prof. dr hab. Naumnik Beata

  dr hab. Osada Joanna

  prof. dr hab. Tryniszewska Elżbieta

  mgr Brańska-Januszewska Justyna

  dr n. farm. Baranowska-Kuczko Marta

  dr n. med. Dmuchowska Diana

  prof. dr hab. Głowińska-Olszewska Barbara

  dr n. med. Godlewska Anna

  dr n. med. Gogiel Tomasz

  dr n. med. Kraśnicki Paweł

  mgr Kuc Magdalena (Rusak)

  dr n. med. Łukaszuk Cecylia

  prof. dr hab. Mariak Zofia

  dr n. med. Muszyńska Elżbieta

  dr hab. Zalewska Renata

  dr n. med. Rusak Tomasz

  lek. Skalij Piotr

  dr n. med. Daniluk Tamara

  prof. dr hab. Stasiak-Barmuta Anna

  mgr Kamiński Tomasz

  prof. dr hab. Rogowski Marek

  dr n. med. Fryc Justyna

  dr n. o zdr. Guzowski Andrzej

  prof. dr hab. Konstantynowicz Jerzy

  dr hab. Lewko Jolanta

  dr hab. Panasiuk Barbara

  dr n. med. Rodakowska Ewa

  dr n. med. Roszko-Kirpsza Izabela

  dr n. med. Kralisz Paweł

  lek. Maliszewska Katarzyna

  dr n. farm. Galewska Zofia

  dr hab. Jurczuk Maria

  dr hab. Knapp Małgorzata

  dr hab. Ratajczak-Wrona Wioletta

  dr hab. Roszkowska-Jakimiec Wiesława

  dr hab. Wolańska Małgorzata

   dr hab. Gabryel-Porowska Halina

  dr n. med. Grzęda Emilia

  mgr Kliber Małgorzata (Ściepuk)

   

  Nagrody dydaktyczne

   

  Nagroda dydaktyczna I stopnia

  dr n. med. Bernaczyk Piotr

  dr n. med. Bielska Dorota

  dr n. med. Bołkun Łukasz

  mgr  Brańska-Januszewska Justyna

  prof. dr hab. Chlabicz Sławomir

  prof. dr hab. Flisiak Robert

  dr hab. Górska Anna

  dr n. med. Gryko Anna

  dr hab. Grzeszczuk Anna

  dr n. o zdr. Guzowski Andrzej

  dr hab. Jaroszewicz Jerzy

  prof. dr hab. Krajewska-Kułak Elżbieta

  prof. dr hab. Kuryliszyn-Moskal Anna

  dr n. o zdr. Lankau Agnieszka

  prof. dr hab. Łapiński Tadeusz

  dr hab. Marcinowicz Ludmiła

  dr n. tech. Milewski Robert

  dr n. med. Ołtarzewska Alicja

  prof. dr hab. Panasiuk Anatol

  dr n. med. Parfieniuk-Kowerda Anna

  mgr  Pasieka Ewa

  dr n. med. Rogowska-Szadkowska Dorota

  prof. dr hab. Rogowski Marek

  dr n. o zdr. Sarnacka Emilia

  dr n. med. Sawicka-Powierza Jolanta

  dr n. med. Sierakowska Matylda

   

  Nagroda dydaktyczna II stopnia

  dr n. med. Dziemiańczyk-Pakieła Dorota

  dr n. o zdr. Fiedorczuk-Fidziukiewicz Justyna

  dr n. med. Kamińska Joanna

  dr n. med. Koper Olga

  dr hab. Korzeniecka-Kozerska Agata

  prof. dr hab. Kułak Wojciech

  prof. dr hab. Łuczyński Włodzimierz

  dr Milewska Anna

  dr n. tech. Milewski Robert

  dr n. farm. Prokop Izabela

  dr n. o zdr. Sarnacka Emilia

  prof. dr hab. Skrzydlewska Elżbieta

  mgr Sochoń Karolina

  prof. dr hab. Wasilewska Anna

  mgr Wojtkowski Janusz

  prof. dr hab. Zajkowska Joanna

  dr hab. Zalewska Anna

   

  Nagroda dydaktyczna III stopnia

  dr n. med. Baranowska Anna

  dr n. med. Biszewska Jolanta

  prof. dr hab. Chrostek Lech

  dr n. o zdr. Cybulski Mateusz

  dr hab. Cylwik Bogdan

  dr n. med. Doroszkiewicz Halina

  dr n. med. Garley Marzena

  dr n. o zdr. Guzowski Andrzej

  dr n. med. Jankowiak Barbara

  dr n. med. Jarocka Iwona

  dr n. med. Kamińska Joanna

  dr n. med. Klimaszewska Krystyna

  dr hab. Konarzewska Beata

  dr n. o zdr. Kondzior Dorota

  dr n. med. Kowalewska Beata

  prof. dr hab. Krajewska-Kułak Elżbieta

  prof. dr hab. Kułak Wojciech

  dr hab. Lewko Jolanta

  prof. dr hab. Ładny Jerzy

  dr n. med. Łagoda Katarzyna

  dr n. med. Łukaszuk Cecylia

  prof. dr hab. Olszewska Ewa

  dr hab. Ostrowska Lucyna

  prof. dr hab. Rogowski Marek

  dr n. med. Rolka Hanna

  dr n. o zdr. Sarnacka Emilia

  dr n. med. Sierakowska Matylda

  dr n. med. Sierżantowicz Regina

  dr n. med. Snarska Katarzyna

  dr hab. Szajda Sławomir

  dr hab. Szynaka Beata

  prof. dr hab. Wasilewska Anna

  dr hab. Waszkiewicz Napoleon

  dr n. med. Wojewódzka-Żelezniakowicz Marzena

   

  opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.