Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przemówienia okolicznościowe gości specjalnych.
  • Ostatnia zmiana 29.10.2015 przez Medyk Białostocki

    Przemówienia okolicznościowe gości specjalnych

    Podczas inauguracji roku akademickiego UMB głos zabrało wielu zacnych gości. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń gazety, publikujemy tylko ich fragmenty.

     

    Prof. Marian Zembala

    Minister Zdrowia

    Panie Rektorze, bardzo dziękuje, że w tym spotkaniu w  Białymstoku sięgnęliście Państwo do historii, która przywołuje znane postacie medycyny. Moim sąsiadem jest prof. Górski. A postacie prof. Kielanowskiego, prof. Myśliwca, prof. Adamskiego, prof. Soszki i bardzo wielu osób są częścią także i mojej medycznej edukacji, pewnej uniwersalnej edukacji, która wyszła daleko poza Białystok. Przepraszam, że nie wymieniłem innych nazwisk. Dziękując za ta refleksje historyczną, pozwolicie Państwo, że pokłonie się jubilatowi. 65 lat to młody wiek, pełen wigoru i życia. W tej pokazanej prezentacji pokazujecie swoją siłę i żywotność. Bo cóż to dziś jest siłą medycyny akademickiej? To jest nauka i to mierzona w sposób obiektywny, tak, że stajemy się partnerami rozpoznawalnymi za granicą. Dzięki temu, że publikujemy, dzielimy się doświadczeniem, a dzieląc się doświadczeniem stajemy się zauważalni. I wnosimy sami nasze doświadczenie, aby drugiemu człowiekowi służyć jak najlepiej. Jako minister zdrowia z krótkim stażem, ale jako lekarz z długim stażem, chciałbym podkreślić, że siłą, mocą, energią i życiem - jest chory. I chory jest naszą największą inspiracją i tak powinno pozostać. To chory i jego choroba, która go dotknęła, jest powodem, że niespokojni wracamy do domu, że zaczynamy dyskutować, że dzięki współczesnym możliwościom poszerzamy krąg poszukiwań, by rozwiązać problem (..).

    Prof. Nikliński dość skromnie przeszedł do pewnego etapu, może nie wypadało mu powiedzieć mocniej. Proszę popatrzeć (na Białystok – red.), jak dzięki determinacji stworzono ośrodek silny naukowo i klinicznie. O sukcesie zadecydowała determinacja, ale też nowe podejście do nauki. Dzięki środkom unijnym i narodowym spełniają się nasze marzenia. Lekarz akademicki, poszukuje, bada, publikuje i nie boi się wyzwań (…).

    Studenci: wy jesteście nadzieją nas wszystkich. Strateg dał nam prawie 700 mln zł, a nowa edycja przed nami i otwierają się też nowe przestrzenie w geriatrii i onkologii, których do tej pory nie było. Rola ministra, jaki by nie był – to dynamizować i przyspieszać, pokazywać, że student czy młody pracownik też musi uczestniczyć w procesie tworzenia. Inaczej będzie na tym cierpiał chory, bo bierność oznacza, że mniej chorych uratujemy. (…)

    Niech to spotkanie będzie hołdem i podziękowaniem za to, co robicie, kształtując Polskę otwartą, wielokulturową, Polskę która się rozwija i łączy, integruje, rozwiązuje problemy. Białystok jest takim silnym przystankiem, który przy okazji dzisiejszego święta, to dokumentuje.

    Not. km

     

    Dr Michael Good,

    dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Floryda (USA):

    - Moi koledzy i ja jesteśmy delegacją z Uniwersytetu Medycznego na Florydzie w Gainesville. Jesteśmy zaszczyceni dołączając do was tego ranka na uroczystość Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Mamy nadzieje, że młodzi ludzie nauczą się tu umiejętności współczucia, by zostać lekarzami najwyższego kalibru. To jest głównym zadaniem tego Uniwersytetu i tej wspólnoty naukowej.

    Nasz uniwersytet na Florydzie powstał w 1956 i kilka lat temu zaczęliśmy czwartą już, gruntowną zmianę naszego programu nauczania. U nas wszystko jest „zorganizowane” wokół pacjenta i to pacjent jest w centrum naszej uwagi. Wszystko opiera się na pracy zespołu, skoncentrowani jesteśmy też na komunikacji i używamy eksperymentalnej nauki oraz nauczania opartego na symulacji. Jednak prawdziwą siłą naszego uniwersytetu jest kadra i profesorowie. To tak samo jak tutaj, w Polsce. Każdego dnia ponad 500 studentów, 200 słuchaczy studiów doktoranckich, 800 rezydentów i 120 asystentów studentów wyrusza w zaawansowaną podróż edukacyjną, by móc zostać profesjonalistami na najwyższym poziomie.

    Jesteśmy bardzo zadowoleni, że UMB, który właśnie wizytujemy, aktywnie uczestniczy w badaniach biomedycznych. Wierzymy, że współpraca na tym polu znacząco zwiększy ilość prowadzonych badań i pozwoli na zorganizowanie jeszcze lepszej nauki dla naszych studentów. Z kolei badania i odkrycia pozwolą poprawić opiekę nad pacjentami. Wierzymy, że wspólne badania nauk biologicznych spowodują poprawę zdrowia, ale również przyniosą korzyści ekonomiczne. W dzisiejszym nowoczesnym świecie opieka zdrowotna jest na bardzo dobrym poziomie, wysoki jest poziom edukacji, podobnie jak badań. To wszystko jest możliwe dzięki pracy profesjonalnych, interdyscyplinarnych zespołów. Wierzymy, że współpraca naukowa międzynarodowa i multikulturowa da dodatkowe korzyści i nie możemy się już doczekać poszerzenia współpracy z naszymi kolegami z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

    Podsumowując, zwracam się także do tych zaczynających i kontynuujących naukę. Radzę wam, byście decydując się na studia medyczne zrobili wszystko, by osiągnąć jak najwyższą pozycję. A wszystkim gratuluje rozpoczęcia roku akademickiego.

    tłum. kama

     

    Prof. Janusz Moryś

    Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

    - Każdy jubileusz jest punktem wyjścia do przyszłości. Patrząc na Państwa osiągnięcia, na pozycję, jaką posiada Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wśród wszystkich uczelni państwowych, to myślę, że rozpiera Państwa duma. Wielu z Państwa mogło pewnie wybrać inną drogę życiową, pewnie mogliście pracować poza granicą kraju, a tu zostaliście. Pewnie ta duma, która wypływa z tego i tego, co udało się osiągnąć - choć pewnie było to okupione wysiłkiem i sporą ilością wyrzeczeń - to taki dzień jak dziś wynagradza nam wszystkie trudy.

    Zawracam się do studentów. Chciałbym wam pogratulować, że wybraliście wspaniały uniwersytet medyczny do swojego kształcenia i zdobywania zawodu. Na pewno nie będzie łatwo. Będą liczne zwątpienia. Może już niedługo będziecie mówić, że studia tu to nie był dla was najlepszy okres. Jednak po latach stwierdzicie, że to jednak był wasz najpiękniejszy okres życia. To w tym czasie poznacie wspaniałych przyjaciół, tu poznacie wspaniałych nauczycieli, którzy będą dla was stanowić wzorzec postępowania oraz tego, jak należy spełniać tę misję, którą wzięliście na siebie.

    Chciałbym życzyć Państwu, by w tym szale zdobywania kolejnych stopni naukowych, w tym natłoku rzeczy, które się toczą wokół was, byśmy nie zapomnieli, że bycie dobrym lekarzem to bycie dobrym człowiekiem. Ten pacjent, który do Was przychodzi, potrzebuje Waszego serca, Waszego współczucia, Waszej chęci niesienie pomocy. Zawsze musicie mieć dla niego czas. Nie można się zasłaniać normami, kontraktami, czy czymkolwiek innym. Pacjent Was wybrał, Wy jesteście dla niego osobą, która zdecyduje o jego losach. To duże obciążenie i wielka radość, kiedy będziecie mogli mu pomóc.

     

    Prof. Piotr Fiedor

    Dyrektor Narodowego Centrum Leków

    65 lat w życiu człowieka to moment, kiedy należy się zastanowić, czy powinniśmy monitorować nasze zdrowie, czy leki, które bierzemy, są wystarczające, czy powinniśmy się specjalnie diagnozować, profilaktycznie leczyć. (…) To zdrowie jest postrzegane w kilku aspektach. Jeden z nich polega na tym, że aby utrzymać dobrą kondycję w wieku 65 lat, konieczne do spełnienia są trzy elementy. Pierwszy to właściwa selekcja osób, które będą realizowały wizję rozwoju uczelni, drugi to inwestycje, które są podstawą do dalszego rozwoju. Dzisiaj medycyna i leczenie ludzi jest możliwe dzięki nowym odkryciom naukowym, dzięki studentom, którzy w przestrzeni wieków i dziś odkrywają nowe substancje lecznicze, nowe molekuły. To poszukiwanie całego świata, i to ten trzeci element (…) Tej medycyny by nie było i rozwoju jej produktów, gdyby nie zespoły badawcze, w tym zespół luminarzy polskiej nauki z białostockiego Uniwersytetu Medycznego.

     

     

     

    Prof. Barbara Kudrycka

    Posłanka do Parlamentu Europejskiego

    65 lat to niedużo. Może w życiu człowieka to już trochę, to już dojrzałość. W życiu instytucji, zwłaszcza porównując ją do Uniwersytetu Jagiellońskiego [651 lat - red.], to nie jest dużo. Jednak przez te 65 lat Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zbudował sobie nieprawdopodobnie silną pozycję. To przyspieszenie, które miało miejsce w ostatnich 10 latach, jest naprawdę godne zauważenia. Szczególnie zainteresowały mnie informacje Pana Rektora o impact faktorze [UMB w minionym roku zdobyła ponad 1000 IF, to międzynarodowy wskaźnik prestiżu publikacji naukowych - red.] To właśnie one dowodzą tego, jak bardzo nauka medyczna tu uprawiana, jest coraz bardziej znacząca, nie tylko w regionie, ale w całym świecie (…)

    Jestem dumna, że mogą mieszkać w mieście, w którym nauki medyczne są na tak wysokim poziomie. Studenci powinni być szczęśliwi, że mają szansę spotykać tak wybitnych naukowców. (…) Wiem, że w całej Polsce nauki medyczne są najsilniejsze wśród wielu innych dziedzin. Wynika to z tego, że medycy nie boją się rywalizować z naukowym światem. Życzę wszystkim pracownikom UMB abyście Państwo przez następne 65 lat byli nadal lokomotywą rozwoju nauki na Podlasiu i w Polsce.

     

    Mieczysław Kazimierz Baszko

    Marszałek Województwa Podlaskiego

    Szkoły wyższe pełnią ważna funkcję, bowiem biorą udział w tworzeniu i utrwalaniu warunków rozwoju państwa jako całości i realizacji jego społecznych celów. Wprowadzają młode pokolenie w narodowy i światowy dorobek kultury i nauki. Przygotowują młodą kadrę pracowniczą o najwyższych kwalifikacjach. Przed uczelniami medycznymi stoi bardzo trudne zadanie: wykształcenie młodych ludzi na cenionych i profesjonalnych fachowców, którym bez wahania można powierzyć opiekę nad ludzkim życiem (…)

     

     

     

     

     

     

    Tadeusz Truskolaski

    Prezydent Białegostoku

    Rozpoczęcie roku akademickiego to wielkie święto dla uczelni i miasta. Święto tym większe, że to centralna inauguracja roku akademickiego uczelni medycznych. Czujemy się wyróżnieni i zaszczyceni tym dniem. Dziękujemy też gościom z kraju i zagranicy, że odwiedzili nasze miasto. (…) 65 lat to żaden wiek, to nawet nie jest wiek emerytalny. To wiek pełnej twórczości, w tym wypadku naukowej.

    Inauguracja skłania mnie też do takiej refleksji. Myślałem, że aby zostać politykiem trzeba być dobrym człowiekiem. Teraz tu podczas uroczystości, pan rektor stwierdził, że żeby zostać lekarzem trzeba być dobrym człowiekiem. Dlatego wszystkim obecnym tu lekarzom gratuluję, że są dobrymi i wspaniałymi ludźmi.

    Chciałbym podziękować uczelni za te 65 lat i za współpracę z miastem. Chciałbym także podziękować Uniwersytetowi Medycznemu, że kształci nie tylko lekarzy, ale też dyplomatów. Dlatego, że mamy wspaniałych ambasadorów naszego miasta za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. To absolwenci uczelni, z którymi miałem okazję się spotkać.

    Z okazji jubileuszu życzę kolejnych wspaniałych lat kadrze uniwersyteckiej i wszystkim jej przyjaciołom.

     

    Huber Janowski

    przewodniczący Samorządu Studentów

    Chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich studentów w nowym roku akademickim 2015/2016, a zwłaszcza studentów I roku wszystkich uczelni medycznych. Osobiście do dziś pamiętam swoje pierwsze zajęcia na farmacji i związane z nimi obawy oraz stres. Studia to czas samodoskonalenia, pokonywania własnych słabości i wkraczania w dorosłe życie. Życzę więc wam samych sukcesów i najlepszych wyników. Byście byli wzorem dla nowych roczników.

    Pamiętajcie jednak, że nie samą nauką student żyje. Dlatego zachęcam was do jak najaktywniejszego uczestnictwa w życiu akademickim. Posiadamy 15 organizacji studenckich, które pozwalają rozwijać zainteresowania naukowe, sportowe, kulturalne czy muzyczne.

    W imieniu całej społeczności akademickiej, na czele z samorządem studenckim, dziękuję władzom uczelni za wsparcie tak wielu inicjatyw studenckich.

    Drodzy studenci, od dziś jesteście członkami społeczności akademickiej. Chciałbym wam udzielić jednej, ale najważniejszej rady, abyście przez te kilka najbliższych lat - pewnie najpiękniejszych w waszym życiu - wynieśli nie tylko mądrość i wiedzę akademicko-naukową, ale przede wszystkim życiową. Byście w niedalekiej przyszłości byli nie tylko specjalistami w swoich dziedzinach, ale przede wszystkim wspaniałymi ludźmi. Pamiętajcie, lekarz jest tylko człowiekiem.

    Not. bdc

  • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.