Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jesteśmy w sieci Eurodesk.
 • Ostatnia zmiana 06.11.2014 przez Medyk Białostocki

  Jesteśmy w sieci Eurodesk

  Eurodesk to prestiżowa organizacja działająca w 33 krajach, skupiająca ponad 1300 organizacji i instytucji zajmujących się informacją europejską. Od połowy października na naszej uczelni zacznie działać jej regionalne przedstawicielstwo. Pierwsze i jedyne w Białymstoku.

  Eurodesk gromadzi, przetwarza, aktualizuje, udziela i rozpowszechnia informacje. Konkretnie:w ramach Eurodesk prowadzona jest baza danych programów grantowych, organizacji oraz źródeł informacji europejskiej i projektów młodzieżowych. Zbiór ten obejmuje szeroki zakres inicjatyw, m.in. europejskich, skierowanych do młodzieży (w tym również studentów i absolwentów szkół wyższych oraz naukowców), poczynając od wolontariatu, stypendiów i wizyt studyjnych, poprzez granty i nagrody za wybitne osiągnięcia, do dużych programów typu ERASMUS+ czy Horyzont 2020.

  - Misją Eurodesku jest informacja. Informacja europejska. Informacja europejska dla młodzieży - tłumaczy Joanna Witkowska, kierownik Działu Projektów Pomocowych oraz jeden z prowadzących przedstawicielstwo na uczelni.

  Sieć Eurodesk Polska działa na czterech poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Koordynatorem na poziomie europejskim jest Europejskie Biuro Eurodesku w Brukseli, natomiast za koordynację Eurodesku w Polsce odpowiada Krajowe Biuro Eurodesk Polska, które mieści się w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

  Zadaniem Regionalnego Biura Eurodesk Białystok będzie przede wszystkim udzielanie informacji. Zakres udzielanych informacji jest bardzo szeroki, od prostych faktów związanych z Europą, poprzez wiadomości o najważniejszych wydarzeniach, publikacjach i nowościach dostępnych w internecie, po praktyczne wskazówki dotyczące konkursów, grantów i szkoleń. Ponieważ biuro zlokalizowane jest w Dziale Projektów Pomocowych UMB, zajmującym się m.in. pisaniem projektów finansowanych za środków europejskich, studenci i pracownicy UMB poszukujący informacji w Eurodesku trafią jednocześnie do osób, które mogą im udzielić merytorycznego wsparcia oraz praktycznej pomocy w przygotowaniu i realizacji ich projektów.

  Za prowadzenie biura i udzielanie informacji prócz Joanny Witkowskiej odpowiedzialny będzie Michał Pawłowski (mail: umbialystok@eurodesk.eu).

  - Korzyścią wynikającą z przystąpienia przez UMB do Eurodesk jest uzyskanie dostępu do bazy danych z działaniami prowadzonymi na skalę międzynarodową, związanymi m.in. z różnymi aspektami życia akademickiego (stypendia, wymiany, mobilność, granty), możliwość wymiany doświadczeń z innymi instytucjami należącymi do Eurodesk w Polsce i Europie oraz możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach, spotkaniach, warsztatach - dodaje Joanna Witkowska.

  Włączenie się w sieć Eurodesk umożliwi uczelni prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska młodzieżowego w regionie, zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelnią a szkołami ponadgimnazjalnymi. Przyniesie to również prestiż wynikający z przynależności do ogólnoeuropejskiej sieci.

  Joanna Witkowska

  Więcej informacji - https://www.facebook.com/projektyumb; umbialystok@eurodesk.eu

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.