Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Norwegia - wizyta przygotowawcza .
 • Ostatnia zmiana 28.07.2014 przez Medyk Białostocki

  Norwegia - wizyta przygotowawcza

  Bergen, drugie największym miasto w Norwegii, nazywane często bramą fiordów, okazało się bardzo uroczym miejscem. Pojechałam tam zobaczyć, jak kształci się przyszłych neurologów - pisze Katarzyna Kapica-Topczewska, lekarz z Kliniki Neurologii

  Wizyta odbyła się w dniach 6 kwietnia 2014 - 11 kwietnia 2014 roku (trwała 5 dni roboczych, w tym jeden dzień przeznaczony na podróż do Bergen). Głównym jej założeniem było poznanie systemu kształcenia studentów medycyny, a w szczególności programu edukacji neurologii w Klinice Neurologii Uniwersytetu w Bergen. W trakcie wizyty miałam możliwość obserwacji i udziału w zajęciach ze studentami medycyny, udziału w seminariach naukowych i zajęciach praktycznych. Poznałam zakres kształcenia studentów medycyny w zakresie neurologii, zapoznałam się z metodami nauczania, pomocami dydaktycznymi.

  Na Uniwersytecie w Bergen studiuje ok. 14,5 tys. studentów, w tym na wydziale lekarskim niespełna tysiąc. Studenci norwescy zaczynają rok akademicki w połowie sierpnia i kończą w połowie czerwca. Studia trwają sześć lat. Zajęcia z neurologii odbywają się na czwartym roku, trwają około siedem tygodni. Zajęcia, które obserwowałam, zaczęły się 10 marca 2014, a kończyły 9 maja 2014 (z dwutygodniową przerwą świąteczną - wielkanocną). Każda środa jest dniem wolnym od zajęć, przeznaczonym na naukę. Grupa studencka składa się z około 40 osób. Pierwszą część ćwiczeń stanowią zajęcia kliniczne, trwające około 45 minut. W tej części zawsze uczestniczy pacjent ze schorzeniem związanym z tematem zajęć.Przypadek pacjenta jest omawiany przez jednego, ewentualnie dwóch studentów, wcześniej przygotowujących się do ćwiczeń. Prezentacja studencka polega na zebraniu wywiadu od pacjenta oraz przeprowadzenia badania neurologicznego. Następnie wywiad uzupełnia pozostała grupa seminaryjna, a wykładowca na koniec podsumowuje zajęcia. Po krótkiej 15-minutowej przerwie odbywa się część seminaryjna - wykład trwający 90 minut. Studenci bardzo aktywnie i chętnie uczestniczą w seminariach, w każdym momencie wykładu zadają pytania, na które wykładowca udziela odpowiedzi. Przed wykładem otrzymują przygotowane dla każdego z nich materiały naukowe. Część słuchaczy uczestniczy jeszcze w zajęciach praktycznych w klinice neurologii - tzw. ćwiczenia przy łóżku chorego; trwają one około godziny. Zajęcia z neurologii zakończone są egzaminem, składającym się z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie zajęć studenci mogą ponadto uzupełniać swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w przyklinicznej przychodni.

  W trakcie wizyty miałam możliwość poznania organizacji pracy kliniki, a także udziału w raportach medycznych, obchodach lekarskich i obserwacji pracy

  Jak załatwić formalności?

  W związku z ogłoszonym konkursem pt. Wizyty Przygotowawcze w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego nawiązałam współpracę z Kliniką Neurologii Uniwersytetu w Bergen. Warunkiem koniecznym do odbycia wizyty było złożenie wniosku aplikacyjnego, zawierającego również list intencyjny wystawiony przez instytucję przyjmującą.

  Od kierownika Kliniki Neurologii w Bergen profesora Ole-Bjorn Tysnes uzyskałam zgodę na odbycie wizyty oraz list intencyjny będący niezbędny dokumentem do uzyskania finansowania projektów w ramach funduszy norweskich.

  W trakcie składania wniosku oprócz kierownika Kliniki Neurologii z instytucji goszczącej profesora Ole-Bjorn Tysnes oraz kierownika Kliniki Neurologii UMB profesora Wiesława Drozdowskiego bardzo pomogli mi pracownicy Działu Projektów Pomocowych UMB (Michał Pawłowski i Małgorzata Boruch).

  przychodni przyklinicznej. Obserwacja pracy neurologa w izbie przyjęć przyczyniła się do poznania organizacji leczenia trombolitycznego pacjentów z udarami niedokrwiennymi mózgu oraz możliwości diagnostycznych w ramach ostrego dyżuru. Poznanie pracowni EMG i obserwacja wykonywanych badań EMG umożliwiła mi wzbogacenie mojej teoretycznej i praktycznej wiedzy o elektroneurografii i elektromiografii. Profesor Kjell-Morten Myhr zapoznał mnie z rejestrem pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, istniejącym w Bergen od ponad 60 lat (aktualnie taki rejestr jest na etapie tworzenia w Polsce, także w Klinice Neurologii UMB).

  Wizyta przygotowawcza na pewno pozwoliła rozwinąć umiejętności dydaktyczne, umożliwiła wymianę doświadczeń w dziedzinie dydaktyki. Poza tym w trakcie wizyty zapoznałam się z personelem kliniki neurologii, nawiązałam nowe kontakty, wzmocniłam swoje kompetencje językowe. Poznałam także lekarzy z Wielkiej Brytanii, Łotwy oraz Indii, którzy odbywali w tym samym czasie wizyty w Klinice Neurologii Uniwersytetu w Bergen.

  Bergen, drugie największe miasto w Norwegii, nazywane często bramą fiordów, okazało się bardzo uroczym miejscem, mimo iż jest jednym z najbardziej deszczowych miejsc Europy. Jego mieszkańcy okazali się niezwykle gościnnymi, ciepłymi, serdecznymi i bardzo otwartymi na osoby przyjeżdżające, ludźmi.

  Katarzyna Kapica-Topczewska

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.