Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Gdzie jeszcze można aplikować?.
 • Ostatnia zmiana 27.01.2014 przez Medyk Białostocki

  Gdzie jeszcze można aplikować?

  Program Badań Stosowanych

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III Konkurs Programu Badań Stosowanych. Oferta skierowana jest do do odmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych. Nabór wniosków skończy 31 stycznia 2014 r.

  Więcej informacji: Ewa Andruszkiewicz (email: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 857485411) lub Magdalena Bogdan (email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel: 854785655).

   

  Lider

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło V edycję Programu Lider. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych. 

  Program adresowany jest do osób, które: nie ukończyły 35 lat, posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2007 r. lub ukończone studia II stopnia, są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Termin zgłoszeń do 3 marca. Więcej informacji: Izabela Zyśk (email: izabela.zysk@umb.edu.pl, tel. 857485411) lub www.ncbir.pl

   

  Staże w Skandynawii i nie tylko

  Uruchomiono nabór wniosków na realizację programu „Wizyty przygotowawcze”finansowanego z funduszy norweskich. Głównym założeniem programu jest  nawiązanie współpracy z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Celem wizyty może być poznanie systemu edukacji, wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy, prezentacja własnej instytucji czy też wypracowanie założeń do przyszłych projektów w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów np. Erasmus Plus czy Horyzont 2020.
  Nabór wniosków trwa do 3 lutego. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Integracji Systemu Zarządzania wraz z Zespołem ds. Projektów Pomocowych.
   

  NCN rozdaje granty

  Narodowe Ccentrum Nauki uruchomiło kilka programów, w których można się starać o finasowanie swoich badań. Termin skłądania wniosków: do 24 lutego.

  - Symfonia 2 - na międzydziedzinowe projekty badawcze

  - Etiuda 2 – na stypendia doktorskie

  - Fuga 3 - na sfinansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

  Szczegółowe informacje na stronie www.ncn.gov.pl. Ze strony uczelni wsparcia udziela Magdalena Bogdan (email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel: 857485655) lub Agnieszka Szczepura (email: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl, tel: 857485489).

   

  Diamentowy grant

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło III edycję konkursu w  ramach programu "Diamentowy grant". Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów (st I stopnia) prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe. Szczegóły konkursu: www.nauka.gov.pl

  Choroby neurozwyrodnieniowe

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs dotyczący finansowania badań związanych z zapobieganiem chorobom neurozwyrodnieniowym. Tematyka konkursu obejmuje: chorobę Alzheimera oraz inne demencje, chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości, choroby prionowe, stwardnienie zanikowe boczne, chorobę Huntingtona, ataksję rdzeniowo-móżdżkową, rdzeniowy zanik mięśni. Wnioski mogą składać konsorcja złożone z przynajmniej trzech, lecz nie więcej niż sześciu grup badaczy pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Włochy.
  Termin składania wniosków, tzw. pre-proposals, upływa 18 lutego 2014 r. Informację na temat konkursów: nauka.umwb.edu.pl

  Opr.bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.