Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Benefisy profesorów: Idy Kinalskiej i Zbigniewa Puchalskiego .
 • Ostatnia zmiana 17.07.2023 przez Medyk Białostocki

  Benefisy profesorów: Idy Kinalskiej i Zbigniewa Puchalskiego

  Prof. Ida Kinalska i prof. Zbigniew Puchalski hucznie obchodzili swoje 90. urodziny. W obu przypadkach organizatorami przedsięwzięć byli ich wychowankowie.

  Jubileusz 90. urodzin prof. Zbigniewa Puchalskiego obchodzono podczas XV Konferencji Chirurgicznej „Zdarzenia niepożądane w chirurgii małoinwazyjnej” (organizowanej corocznie przez I Klinikę Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej UMB) w Białymstoku. To właśnie w tej klinice prof. Puchalski pracował i przez 28 lat był jej kierownikiem.

  Zasług i dokonań prof. Puchalski ma dużo więcej. Był m.in. dwukrotnie rektorem naszej Uczelni, był rektorem prywatnej WSMed w Białymstoku, ma kilka doktoratów honorowych, pięciu jego wychowanków jest profesorami, jest też uznawany za ojca białostockiej chirurgii endokrynologicznej i gastrologicznej, był prekursorem nowoczesnej chirurgii trzustki. Profesor jest m.in. autorem lub współautorem 625 prac i komunikatów zjazdowych czy 25 rozdziałów w podręcznikach. W latach 1999-2002 przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych; był członkiem prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; członkiem prezydium Rady Naukowej przy ministrze zdrowia. Na swoim koncie ma wiele odznaczeń i wyróżnień, m in: Krzyż Komandorski, Oficerski i Kawalerski OOP; Order Św. Marii Magdaleny I st.; Złotą Odznakę Olimpijską; Złotą Odznakę AZS, Złotą Odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”. Do tego uhonorowany był szeregiem nagród naukowych i dydaktycznych przez ministra zdrowia, rektora AMB, organizacje chirurgów.

  Prof. Ida Kinalska swój benefis miała podczas Podlaskich Dni Endokrynologiczno–Diabetologicznych, które na początku czerwca odbyły się w Lipowym Moście. Zaśpiewano jej gromkie „200 lat”, był wielki tort, prezenty, przemówienia, wspomnienia i cała rzeka anegdot. Pani Profesor - oprócz tego, że jest wybitnym naukowcem - kocha ludzi i lubi pośród nich spędzać czas. Choć zdrowie nie zawsze już dopisuje (całe wydarzenie musiała siedzieć), to pamięć ma znakomitą i zabawnymi historiami sypała jak z rękawa.

  Do głównych tematów badawczych prof. Idy Kinalskiej należą: insulinooporność, kardiodiabetologia oraz epidemiologia chorób tarczycy. Klinika Endokrynologii USK to jej dziecko, wykształciła 9 profesorów (w tym obecnego Rektora UMB prof. Adama Krętowskiego i Dziekan Wydziału Lekarskiego UMB prof. Irinę Kowalską), przeszło 30 doktorów nauk, lubiła zajmować się innowacyjną nauką. Dzięki temu jej zespół chętnie był zapraszany do współpracy przez różne międzynarodowe konsorcja badawcze.

  Prof. Kinalska jest autorką ponad 500 artykułów naukowych, a także redaktorem 5 podręczników, była też redaktor naczelną dwóch czasopism naukowych. Pełniła funkcje m.in. wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardio-Diabetologicznego, jak również przewodniczącej Komisji Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Komitetu Patofizjologii PAN.

  W 2011 roku UMB za wybitne osiągnięcia naukowe, edukacyjne i społeczne uhonorował Panią Profesor tytułem Doctor Honoris Causa. W 2014 roku taki sam tytuł otrzymała w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

  bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.