Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dziekan dziekanów z UMB.
 • Ostatnia zmiana 22.03.2018 przez Medyk Białostocki

  Dziekan dziekanów z UMB

  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UMB dr hab. Wojciech Miltyk został przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych

  Wybory odbyły się 23 stycznia 2018 r. podczas zebrania Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych. Przewodniczącym Konwentu został dziekan dr hab. Wojciech Miltyk, wiceprzewodniczącym - prof. Michał Markuszewski (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

  Konwent tworzony jest w strukturach Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym celem działania KDWFUM jest wypracowywanie wspólnego stanowiska Dziekanów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie kierunków prowadzonych na Wydziałach Farmaceutycznych we współpracy z KRAUM.

  Dr hab. Wojciech Miltyk jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku (1995 r.). W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej, w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2012 roku jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Analizy Leków UMB. Odbył staże naukowe w USA: na Wydziale Żywienia w Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill (2000 – 2001) i w Narodowym Instytucie Raka we Frederick (2001 - 2002). Jego dorobek naukowy obejmuje 169 prac. Tematyka badawcza dotyczy poszukiwania molekularnych mechanizmów zaburzeń regulacji metabolizmu komórkowego w przebiegu różnych chorób, identyfikacji punktów uchwytu potencjalnej farmakoterapii oraz oceny molekularnych mechanizmów działania leków. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Aktualnie jest prezesem Zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Od 2016 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

  Opr.bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.