Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prof. Puchalski Doktorem Honoris Causa w Kielcach.
 • Ostatnia zmiana 18.05.2018 przez Medyk Białostocki

  Prof. Puchalski Doktorem Honoris Causa w Kielcach

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przyznał tytuł Doktora Honoris Causa byłem rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Zbigniewowi Puchalskiemu. To najwyższe wyróżnienie akademickie, jakie może nadać uczelnia wyższa.

  Uroczystość odbyła się w połowie marca podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJK na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Inicjatorem nadania tytułu był prof. Stanisław Głuszek, prorektor do spraw medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego: - Śmiało można nazwać [profesora - red.] twórcą białostockiej szkoły chirurgii endokrynologicznej oraz prekursorem nowoczesnej chirurgii trzustki. Pracował w czasach przełomowych dla chirurgii ogólnej, w momencie wdrażania nowych technik chirurgicznych. Potrafił szybko dostrzec, docenić, zaakceptować i rozwijać te zmiany w chirurgii - mówił w laudacji.

  Prof. Głuszek podkreślił nie tylko naukowe dokonania prof. Puchalskiego, ale też jego działalność społeczną i sportową. Wszak prof. Puchalski był nie tylko chirurgiem, rektorem dwóch uczelni wyższych, ale też np. członkiem zarządu - i wielkim kibicem Jagiellonii Białystok. - Skoncentrowany na każdym człowieku, a najbardziej na chorym i wymagającym pomocy. Obdarzony niespotykaną empatią, wyznacznikiem wręcz transcendentalnej relacji z drugą osobą - referował dalej prof. Głuszek.

  - To jeden z najwybitniejszych chirurgów - podkreślił rektor UJK prof. Jacek Semaniak.

  Prof. Puchalski w swoim wystąpieniu podziękował władzom uczelni w Kielcach. Gratulował rozwoju i osiągnięć naukowych. Swoje przemówienie zakończył cytatem z poezji Jana Kochanowskiego. Dodał, że tytuł doktora honoris causa UJK to kolejna jego nagroda za ciężką pracę. - 50 lat minęło, w związku z tym nazbierało się trochę tych dobrych, może zdecydowanie mniej złych uczynków. Uważam, że życie nie zostało zmarnowane - przemawiał prof. Puchalski.

  I dodał: - Honorowy doktorat to zobowiązanie. Deklaruję gotowość do wszelkiego wspierania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Posłużę się słowami wieszcza z Czarnolasu „A jako kto może, niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże”.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to uczelnia, która powstała w 1969 roku. Wówczas nazywała się Wyższą Szkołą Nauczycielską w Kielcach. W 1979 r. nadano jej imię Jana Kochanowskiego. Obecnie uczelnia składa się z ośmiu wydziałów (w tym trzech zamiejscowych). Na 48 kierunkach studiuje 11,3 tys. osób. Zatrudnionych jest prawie 900 nauczycieli akademickich. UJK ma uprawnienia do nadawania tytułu doktora habilitowanego w czterech dziedzinach i doktora nauk w 10.

  Prof. Puchalski jest 13 osobą wyróżnioną tytułem Doktora Honoris Causa przez kielecką uczelnię.

  bdc

   

  Prof. Zbigniew Puchalski (ur. w 1933 w Białymstoku) to absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku z 1957 r. Całą swoją karierę zawodową związał z chirurgią. W 1976 roku został kierownikiem I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej AMB i funkcję tę pełnił przez 28 lat, do momentu przejścia na emeryturę w 2004 roku. Kierowana przez niego klinika stała się jednym z wiodących w Polsce ośrodków chirurgicznych w zakresie chirurgii endokrynologicznej, chirurgii przewodu pokarmowego oraz chirurgii onkologicznej. Specjalizowała się w niezwykle trudnym problemie, jakim jest ostre zapalenie trzustki. Po przejściu na emeryturę prof. Puchalski nadal pracował w szpitalu, ale też jako nauczyciel akademicki.

  W trakcie swojej kariery zawodowej prof. Puchalski sprawował wiele znaczących funkcji. W latach 1982-1987 był prorektorem ds. studenckich i dwukrotnie w latach 1987-1990 i 1999-2002 rektorem AMB. W latach 1999-2002 przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych; był członkiem prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; członkiem prezydium Rady Naukowej przy ministrze zdrowia. Do niedawna był rektorem Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku.

  Na swoim koncie ma wiele odznaczeń i wyróżnień m in: Krzyż Komandorski, Oficerski i Kawalerski OOP; Order Św. Marii Magdaleny I st.; Złotą Odznakę Olimpijską; Złotą Odznakę AZS, Złotą Odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”. Do tego uhonorowany był szeregiem nagród naukowych i dydaktycznych przez ministra zdrowia, rektora AMB, organizacje chirurgów.

  Profesor jest m.in. autorem lub współautorem 625 prac i komunikatów zjazdowych, czy 25 rozdziałów w podręcznikach.

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.