Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Białostoczanka w radzie transplantacyjnej .
 • Ostatnia zmiana 31.12.2014 przez Medyk Białostocki

  Białostoczanka w radzie transplantacyjnej

  Dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prodziekan wydziału prawa ds. nauki na Uniwersytecie w Białymstoku, została powołana przez ministra zdrowia do składu Krajowej Rady Transplantacyjnej na kadencję 2014-2018.

   

  Krajowa Rada Transplantacyjna w Polsce to organ doradczy i opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, utworzony w 1995 r. Rada m.in. opiniuje programy w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek pobierających, przechowujących i przeszczepiających komórki, tkanki i narządy, tworzy krajowe listy biorców oczekujących na przeszczepy.

  W skład Krajowej Rady Transplantacyjnej wchodzi nie więcej niż 31 członków (obecnie 21), powoływanych na 4-letnią kadencję przez ministra zdrowia spośród specjalistów z różnych dziedzin nauki oraz przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej. W składzie na lata 2014-2018 znalazła się dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prodziekan wydziału prawa ds. nauki UwB.

  Poza nią w Radzie są konsultanci krajowi z określonych dziedzin medycyny (transplantologii klinicznej, hematologii, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej i okulistyki), eksperci w dziedzinach etyka, socjologia, filozofia i prawo, a także eksperci z zakresu bankowania tkanek i komórek i transplantologii klinicznej, w tym reprezentujący transplantologię kliniczną u dzieci w zakresie chorób: nerek, serca, wątroby, trzustki, płuc, układu krwiotwórczego i nowotworowych.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.