Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jesteśmy KNOW!.
 • Ostatnia zmiana 13.09.2012 przez Medyk Białostocki

  Jesteśmy KNOW!

   

  Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku znalazło się w gronie sześciu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). To specjalne wyróżnienie dla okrętów flagowych polskiej nauki

  Lista ośrodków została ogłoszona 12 lipca w kancelarii Premiera.

  – Chcemy uczynić Polskę bardziej konkurencyjną i innowacyjną, a dziś ta idea się materializuje. To bardzo ważny moment zarówno dla polskiej nauki, jak i rządu – mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości wręczenia nominacji.

  KNOW prócz prestiżu ma też konkretny wymiar materialny. Przez pięć lat dany ośrodek dostanie 50 mln zł (co roku po 10 mln zł do 2017 r.), które może wydać m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, zatrudnianie zagranicznych naukowców, poprawienie warunków pracy czy nawet na wyższe wynagrodzenia naukowców.

  Prócz Centrum Badań Innowacyjnych UMB wyróżnienia otrzymały: Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych, Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”, Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, Konsorcjum Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Farmakologii PAN oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  W imieniu Uniwersytetu nominację z rąk premiera odebrał rektor prof. Jacek Nikliński.

  – To niezwykle ważne wyróżnienie nie tylko dla uczelni, ale i dla Białegostoku. Pieniądze też oczywiście mają znaczenie. Ważniejsze jednak, że mamy szanse stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym ośrodkiem w Europie- - mówi prof. Jacek Nikliński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Na podniesienie jakości polskiej nauki liczy również minister Barbara Kudrycka: – Wierzę, że środki, które przeznaczyliśmy na KNOW zwiększą komfort pracy naukowców, umożliwią im włączanie do wspólnych projektów badaczy z zagranicy, zatrudnianie najwybitniejszych ekspertów czy odnalezienie młodych talentów, które dają nadzieję na przełomowe badania.

  Najlepsze w Polsce ośrodki naukowe wyłoniła specjalna międzynarodowa komisja. Oceniała ona m.in. potencjał naukowy jednostek, międzynarodowe wskaźniki publikacji, realizowane granty badawcze, wdrożenia i patenty, współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz plan naukowego rozwoju.

  Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku tworzą: Wydział Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN. Centrum współpracuje także z zagranicznymi ośrodkami: Center for Statistics, Hasselt Universytet w Belgii oraz Center for Metabolomics and Bioanalysis, University San Pablo-CEU w Hiszpanii.

  CBI planuje prowadzić badania poświęcone przede wszystkim poszukiwaniu nowych markerów wykrywania, zapobiegania oraz biomarkerów skutecznej zindywidualizowanej terapii chorób cywilizacyjnych. Jeden z projektów obejmuje opracowanie metod wczesnego wykrywania raka płuca. Mimo bowiem nowych leków i metod terapeutycznych, operacyjne usunięcie guza pozostaje główną metodą walki z chorobą. Dotąd nie odkryto właściwego biomarkera wykrywania tego nowotworu. Centrum będzie też prowadziło badania nad nowymi sposobami diagnozowania i terapii guzów mózgu, a także metodami wczesnego wykrywania m.in. miażdżycy, niewydolności serca oraz schorzeń układu nerwowego takich jak choroba Alzheimera. W obszarze zainteresowań badawczych centrum jest też leczenie otyłości.

  CBI wybitnym młodym badaczom centrum chce stwarzać warunki do jak najszybszego uzyskania samodzielności naukowej. Pomóc w tym mają, m.in. finansowanie ich własnych projektów badawczych, wyjazdy na staże i stypendia do najlepszych ośrodków naukowych na świecie.

  Ponadto CBI planuje zorganizowanie międzywydziałowych, międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie biostatystyki oraz bioinformatyki. Doktoranci uzyskiwaliby wspólny tytuł doktora nadawany przez uniwersytety w Hiszpanii i Belgii, wchodzące w struktury CBI.

   

  Wojciech Więcko, Katarzyna Malinowska-Olczyk

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.