Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Budowlane rewolucje w szpitalu dziecięcym.
 • Ostatnia zmiana 08.07.2021 przez Medyk Białostocki

  Budowlane rewolucje w szpitalu dziecięcym

  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny lada moment przejdzie gruntowny remont. Tak wielki, że jeszcze nigdy w swojej historii takowego nie miał.

  Patrząc historycznie, szpital dziecięcy nie miał nadmiaru szczęścia na polu inwestycji. Jego budowa ciągnęła się 22 lata, choć miała trwać 3,5 roku - prace projektowe rozpoczęły się w 1981, pierwsze poradnie otwarto w 1988, lecz finalny odbiór i oddanie obiektu do użytkowania nastąpiło dopiero w 2003 r. W efekcie część pomieszczeń UDSK już wówczas wymagała odnowienia, a od tego momentu nie było kompleksowego remontu placówki. Przez długi okres trudno było pozyskać znaczące dotacje ministerialne na ten cel ze względu na trwającą wieloletnią rozbudowę USK.

  Po remoncie

  Nowością lśni Centralna Sterylizatornia UDSK. W zasadzie poza lokalizacją (pod SOR i blokiem operacyjnym), wszystko jest tam nowe. Zmodernizowane zostały wszystkie strefy technologiczne: brudna, czysta i sterylna. Sercem są trzy nowe sterylizatory parowe, przebudowano pomieszczenia sanitarne, socjalne, pojawiła się nowa wentylacja i klimatyzacja. Koszt inwestycji to 3,4 mln zł (środki własne szpitala).

  Jakościowe zmiany zaszły w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - z powodu nowych wymagań wynikających z rozporządzenia TOPSOR oraz zagrożeniu pandemią koronawirusa, konieczne były zmiany i usprawnienia m.in. dotyczące przyjmowania pacjentów zakaźnych.

  Wstępna selekcja pacjentów następuje już przed drzwiami wejściowymi, za pośrednictwem wideo-domofonu. Pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, kierowani są osobną drogą do tzw. obszaru izolacji (oryginalny pomysł UDSK) - zespołu izolatek z podwójnymi śluzami, kamerami, interkomem, gdzie mają wykonywane szybkie testy i oczekują na dalsze zalecenia lekarzy. Na koniec maja, kiedy pandemia słabła, dziennie zgłaszało się o ok. 20-25 takich chorych, w szczycie - było ich kilkakrotnie więcej.

  W obrębie SOR wydzielono nowy obszar segregacji z pomieszczeniami do triage. Na wejściu pacjent pobiera bilet z kolejkomatu i od tego momentu zaczyna biec jego indywidualny licznik czasu. Każdy musi zostać przebadany przez lekarza w czasie od 0 min. (stany ciężkie czy zagrażające życiu) do maksymalnie 240 minut (stany lekkie, niezagrażające życiu) - decyduje o tym procedura triage.

  Do nowej lokalizacji w pobliżu SOR została przeniesiona przychodnia rodzinna (POZ) wraz punktem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  (NPL). Mogą z nich korzystać także dorośli pacjenci oraz mniej pilni mali pacjenci SOR („niebiescy” i „zieloni” wg systemu triage).

  Czas na generalny remont            

  „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku UDSK w Białymstoku" to autorski wniosek inwestycyjny szpitala, który pozyskał akceptację ministra zdrowia i co za tym idzie niezbędne środki finansowe z Unii Europejskiej (POiŚ) oraz budżetu państwa o wartości blisko 36 mln zł przeznaczoną na prace budowalne oraz zakup aparatury medycznej.

  To największy dotychczas projekt realizowany w UDSK od momentu jego powstania.

  Łącznie zostanie gruntownie przebudowanych 8 oddziałów szpitalnych/klinik, o powierzchni ponad 7,5 tys. m2, znajdujących się na 6 kondygnacjach bloku łóżkowego. Umowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana z firmą Budimex w ostatnim dniu marca i zgodnie z jej zapisami zakończenie przewidzianych prac powinno nastąpić przed 31 grudnia 2022 r.

  Dodatkowo w ramach tej samej umowy z wykonawcą zostanie przebudowana Klinka Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci (koszt ok 4 mln zł, 950 m2). Trochę inne będzie jednak finasowanie tego przedsięwzięcia. Szpital stara się o finansowanie tego zadania ze środków związanych z przeciwdziałaniu Covid-19 lub uruchomi środki własne.

  - Aktualnie trwają finalne uzgodnienia i prace projektowe, roboty budowlane rozpoczną się na przełomie sierpnia i września - informuje Wojciech Roszkowski, zastępca dyrektora szpitala ds. administracyjno-technicznych.

  W zasadzie zmieni się wszystko. Będą nowe układy pomieszczeń, każda sala chorych zyska pełny węzeł sanitarny, zamontowany zostanie system wentylacji mechanicznej/klimatyzacji (którego dotychczas nie było w oddziałach łóżkowych), nowe oświetlenie, grzejniki, posadzki, pokrycia ścian i stolarka wewnętrzna. Pojawią się pomieszczenia socjalne i łazienki dla rodziców/opiekunów małych pacjentów. Powstaną nowe izolatki (z nastawami ciśnień i wymaganymi krotnościami wymian powietrza, śluzami, dezynfektorami), pojawi się nowe wyposażenie medyczne, socjalno-bytowe i biurowe. Wymienione zostaną wszystkie instalacje i piony instalacyjne.

  Podkreślenia wymaga fakt, że na czas remontu żadna z klinik nie zostanie zamknięta. Modernizowane oddziały będą podlegały czasowej alokacji lub zawężeniu, utrzymując jednakże pełny zakres realizowanych procedur medycznych.

  - Czeka nas okres bardzo wytężonej pracy oraz ogromne wyzwanie logistyczne, ale dzięki tej inwestycji szpital uczyni oczekiwany skok jakościowy w zakresie poprawy warunków hospitalizacji i leczenia małych pacjentów, warunków pobytu ich rodziców/opiekunów, a także radykalnie poprawi się bezpieczeństwo i warunki pracy personelu medycznego - dodaje dyrektor Roszkowski.

  Inwestycja nie będzie prowadzona etapowo piętrami, lecz w systemie pionowym tzn. ten sam sektor budynku będzie przebudowany jednoczasowo na wszystkich modernizowanych kondygnacjach. Dzięki takiemu rozwiązaniu prace mają przebiegać bardziej efektywnie, a czas niezbędny na ich wykonanie oraz uciążliwości z tym związane zostaną zminimalizowane.

  Dyrektor Roszkowski: - W latach 2018/2019 przebudowaliśmy 2 kondygnacje (1 i 4 piętro) bloku łóżkowego w systemie etapowym, co zajęło łącznie kilkanaście miesięcy. Teraz w podobnym czasie zmodernizujemy od razu pozostałe sześć kondygnacji.

  Nowa aula

  Równolegle rozpoczyna się finansowana i prowadzona przez UMB przebudowa części dydaktycznej szpitala tzn. Auli, Sali Esperanto, pomieszczeń sanitarnych i holu w bloku F.  Wartość inwestycji to ponad 4 mln zł, przewidywany czas zakończenia grudzień 2021.

  - To będzie praktycznie nowa aula i jej otoczenie, od wyglądu po wyposażenie - tłumaczy dyrektor Roszkowski.

  Zniknie wszechobecna boazeria, pojawi się wytęskniona przez studentów i wykładowców klimatyzacja (!), nowoczesna wentylacja, nowe fotele, audytorium, oświetlenie, posadzki. Zamontowane zostaną nowoczesne systemy multimedialne, zwiększy się też liczba miejsc dla studentów - z 220 do 286. Przebudowany zostanie hol/foyer (z zachowaniem charakterystycznej mozaiki ściennej), korytarze i sanitariaty.

  Marzenia

  Realna staje się koncepcja budowy nowego bloku poradni specjalistycznych z wielopoziomowym parkingiem podziemnym od strony ulicy Waszyngtona.

  Istniejący budynek poradni specjalistycznych UDSK nie spełnia nowoczesnych standardów (bloki C i D to najstarsza cześć szpitala). Obecnie w skali roku udzielanych jest tam ponad 160 tys. porad, a liczba ta systematycznie rośnie.

  Do istniejącego budynku poradni zostałyby wówczas przeniesione apteka szpitalna, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (z własną pracownią mikrobiologii). Większe powierzchnie pozyskają m.in. Zakład Immunologii Klinicznej i Klinika Rehabilitacji Neurologicznej.

  Planowana jest również rozbudowa bazy dydaktycznej szpitala poprzez nadbudowę dodatkowej kondygnacji w bloku E (nad holem głównym). Dzięki temu powstanie ponad 600 mkw nowej powierzchni, przeznaczonej wyłącznie na potrzeby kształcenia studentów UMB.  Byłyby tam sale seminaryjne plus zaplecze socjalne dla żaków. Inwestycja uzyskała akceptację rektora UMB, uczelnia organizuje środki finansowe na ten cel.   

  UDSK jest jedynym wielospecjalistycznym szpitalem dla dzieci i młodzieży w województwie podlaskim oraz całym regionie płn.-wsch. Polski.

  bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.