Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Granty badawcze za ponad 2 mln zł .
 • Ostatnia zmiana 10.12.2019 przez Medyk Białostocki

  Granty badawcze za ponad 2 mln zł

  Programy OPUS i PRELUDIUM z Narodowego Centrum Nauki - to z nich swoje odkrycia będą zgłębiać naukowcy z UMB. Uzyskali wsparcie w kwocie ponad 2,2 mln zł.

  OPUS

  Ponad 1,8 mln złotych dofinansowania otrzyma dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska, kierownik Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB, na projekt badawczy pn.: „Wyjaśnienie mechanizmu indukowanej lipidami insulinooporności wątrobowej”.

  Badania te dotyczą problemów nadwagi i otyłości, które określane są mianem chorób cywilizacyjnych. Otyłość jest złożonym stanem o wyraźnym wymiarze społecznym i psychologicznym, który w przeciwieństwie do konwencjonalnego spojrzenia nie ogranicza się tylko do społeczeństw uprzemysłowionych, ale dotyczy zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. WHO przewiduje, że problemy zdrowotne związane z nadwagą i otyłością mogą wkrótce zastąpić tradycyjne problemy zdrowia publicznego, takie jak niedożywienie i choroby zakaźne. Dlatego głównymi celami badań jest: odkrycie krytycznych punktów w szlaku insulinowym, które hamowane są przez poszczególne bioaktywne lipidy; poznanie mechanizmów wewnątrzkomórkowej akumulacji bioaktywnych lipidów; znalezienie biomarkerów, które byłyby stosowane we wczesnej diagnostyce insulinooporności.

  Dr Magdalena Niemira z Centrum Badań Klinicznych UMB znalazła się w projekcie naukowym Politechniki Gdańskiej. Ta realizuje grant dotyczący „Specyficznych oddziaływań nowych, przeciwnowotworowych niesymetrycznych bisakrydyn z DNA i białkami ABC oraz ich zdolności do modulacji aktywności enzymatycznej i transkrypcji receptorów jądrowych jako elementów molekularnego mechanizmu ich działania”. Wartość całego projektu przekracza 3 mln zł, udział UMB to kwota 358 428 zł.

  Zespół naukowców realizujących te badania opracował nową grupę związków o strukturze niesymetrycznych bisakrydyn (UAs), które wykazały wysoką aktywność cytotoksyczną i przeciwnowotworową, szczególnie wobec nowotworów litych, jak nowotwory piersi i jelita grubego oraz rak trzustki. Aktualnie przedmiotem badań naszej grupy jest poznanie molekularnego mechanizmu działania tych związków.

   

  PRELUDIUM

  Blisko 70 tys. złotych otrzyma lek. Joanna Olga Bagińska na projekt badawczy: „Czas na prąd! Ustalenie zależności pomiędzy stężeniem neurotropin w moczu a przezskórną elektrostymulacją nerwów (TENS) stosowaną w terapii pęcherza nadczynnego u dzieci”.

  Jakie są najbardziej stresujące sytuacje w życiu według dziecka w wieku szkolnym? Zmoczenie się w szkole. To plasuje się na 3 miejscu, tuż za śmiercią rodzica oraz utratą wzroku.

  Naukowo to druga najpowszechniejsza przewlekła dolegliwość wieku dziecięcego ustępująca tylko atopii i alergii. W Polsce z tym problemem boryka się około 300 tysięcy dzieci. Najczęstszym czynnościowym zaburzeniem powodującym moczenie jest tzw. nadczynny pęcherz, który charakteryzuje się obecnością parć naglących, z reguły z towarzyszącym nietrzymaniem moczu.

  Celem projektu jest ocena zmian stężenia neurotropin w moczu pacjentów z nadczynnym pęcherzem podczas terapii przezskórnej elektrostymulacji nerwów obwodowych (Transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS). W tym celu 30 dzieci z nadczynnym pęcherzem opornym na standardową terapię będzie prowadzić TENS przez 12 tygodni według udzielonej instrukcji w warunkach domowych. Wyniki uzyskane w ramach realizacji projektu dostarczą też informacji na temat mechanizmu działania TENS i być może wskażą kierunek rozwoju innowacyjnych metod leczenia nadczynnego pęcherza w pediatrii.  

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.