Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody i wyróżnienia.
 • Ostatnia zmiana 05.12.2017 przez Medyk Białostocki

  Nagrody i wyróżnienia

  Inauguracja nowego roku akademickiego jest także zwyczajowym momentem, kiedy nagradza się i wyróżnia osoby, które szczególnie zasłużyły się dla uczelni lub dla rozwoju nauki

  Medal za zasługi dla UMB

  Decyzją Senatu Uczelni medal „Za Zasługi dla Uniwersytetu Medycznego” przyznano doktorowi Włodzimierzowi Łopaczyńskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół AMB/UMB w Ameryce Północnej, jako wyraz uznania społeczności akademickiej za osiągnięcia w promowaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na świecie, a w szczególności w Ameryce Północnej. Dr Łopaczyński jest absolwentem naszej uczelni, a obecnie pracuje w National Cancer Institute w Bethesdzie w USA.

   

  Nagrody Ministra Zdrowia otrzymali:

  - Prof. dr hab. Maria Zofia Górska za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. Pani profesor w czerwcu przeszła na emeryturę.

  - Prof. dr hab. Irina Kowalska za osiągnięcia organizacyjne w zakresie podniesienia standardów kształcenia i dydaktyki oraz opracowania programów studiów zorientowanych na potrzeby rynku pracy dla kierunku lekarskiego i lekarsko- dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  - Prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz - nagrodę zespołową za osiągnięcia dydaktyczne. Za współredakcję i współautorstwo pracy „Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego” jako materiału wspierającego jakość kształcenia specjalistycznego.

  - Dr Marta Komarowska - nagrodę indywidualną naukową za osiągnięcia będące podstawą do nadania stopnia doktora, w tym za pracę „Rola wybranych czynników genetycznych, hormonalnych i środowiskowych we wnętrostwie”.

   

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.