Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wystąpienia okolicznościowe.
 • Ostatnia zmiana 03.12.2021 przez Medyk Białostocki

  Wystąpienia okolicznościowe

  Wystąpienie Wiceministra Zdrowia

  Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (absolwent AMB):

  - Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość. Cieszę się, że mogę znów znaleźć się w gronie społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jako jego absolwent jestem dumny z ponad 70-letniej historii Uczelni. Z tego, jak znakomitą wspólnotę akademicką utworzyła oraz ze wspaniałej kadry naukowo-dydaktycznej i nowoczesnego zaplecza.

  Rzeczywistość wymaga od nas, od każdej uczelni medycznej, wysokiej jakości kształcenia przyszłych pokoleń medyków, stałej inwestycji w rozwój nowoczesnej bazy naukowo-dydaktycznej. UMB, bez wątpienia, z pełną odpowiedzialnością, taką misję obrał. Co ważne, kształcąc swoich studentów, oprócz nowoczesnej wiedzy medycznej i praktycznych umiejętności, przekazuje im także, jak ważna jest praca z pacjentem, troska o jego dobro oraz poszanowanie zasad etycznych.

  Doświadczenie pandemii covid-19 pokazało nam wyraźnie, jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli ma sprawny system ochrony zdrowia. Jednak to nie sama nowoczesna infrastruktura, duże nakłady finansowe i działalność kliniczna na międzynarodowych poziomie pozwala sprostać wymaganiom epidemii. Dzięki codziennemu poświęceniu i zaangażowaniu personelu medycznego i także niemedycznego, udało się przywrócić zdrowie wielu naszym obywatelom. Dlatego bardzo dziękuję władzom Uczelni za to, że UMB wykorzystuje w pełni swój potencjał naukowo-dydaktyczny oraz badawczy dla ochrony zdrowia i życia Polaków.

  Władzom Uczelni, nauczycielom akademickim, doktorantom, pracownikom administracji oraz absolwentom życzymy zdrowia i pomyślności. A Wam, drodzy studenci, życzę również niesłabnącej motywacji do nauki, samych sukcesów i poczucia satysfakcji.

  Panie Rektorze, to było oficjalne [wystąpienie – red.], ale pozwoli Pan, że jeszcze powiem dwa zdania od siebie. Słuchając dziś wystąpienia Pana Rektora, powiem szczerze, rozpierała mnie duma, że moja Uczelnia, mój uniwersytet medyczny tak wspaniale się rozwija. Dlatego gratuluję Panu Rektorowi, ale także całej kadrze dydaktycznej, że jesteście w czołówce uniwersytetów medycznych w naszym kraju. A ja zawsze to podkreślam, że jestem z tej Uczelni i ostatnie lata pokazują, że naprawdę warto było tutaj studiować (…) Panie Rektorze, jesteśmy zawsze w bliskim kontakcie i myślę, że ten kontakt dalej będzie utrzymany, a to będzie owocowało następnymi inwestycjami i sukcesami tej mojej wspaniałej Uczelni. Dziękuję bardzo.

   

  Wystąpienie przewodniczącej Samorządu Studenckiego

  Anastazja Kruchelska, studentka III roku kierunku lekarskiego: - Z wielką radością wkraczamy w nowy rok akademicki, w większości stacjonarnie. Rzeczywisty kontakt studentów z nauczycielami, z pacjentami, a głównie ze sobą nawzajem jest niezmiernie ważny, jeżeli nie najważniejszy podczas całego okresu studiów.

  Jest mi także bardzo miło powitać wszystkich studentów, a głównie tych dopiero zaczynających swoją przygodę ze studiowaniem w naszej Alma Mater. Gratuluję doskonałego wyboru. Jestem pewna, że go nie pożałujecie. Stosunkowo niedawno, bo w 2019 r. to ja byłam na Waszym miejscu i wkraczałam w pierwsze dni reszty swojego życia. Pamiętajcie, że choć przybyliście tu zdobywać wiedzę i przygotować się do przyszłych zawodów, to bądźcie otwarci. Zawierajcie przyjaźnie, rozwijajcie swoje pasje i zainteresowania, szczególnie że nasz Uniwersytet to wszystko umożliwia. Zachęcam Was do dołączenia do uczelnianych organizacji i kół naukowych. Jest ich naprawdę wiele. Jestem przekonana, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jestem tego chodzącym przykładem, gdyż dwa lata temu zaczynałam swoje studia, a teraz stoję tu przed Wami jako przewodnicząca Parlamentu Studentów UMB (…).

  Pozwolę swoją wypowiedź zakończyć słowami: Non scholae, sed vitae discimus (łac.) - Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się.

   

  Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Doktorantów.

  Mgr Adrianna Zańko, doktorantka UMB: - Początek roku akademickiego jest to powrót wszystkich uczestników naszej społeczności akademickiej na uczelni, ale dziś w sposób szczególny chciałabym powitać nowo przyjętych doktorantów naszej Szkoły Doktorskiej. Przed Wami piękna, ale wymagająca droga. Rekrutując się do Szkoły Doktorskiej, podjęliście pewną decyzję o poświęceniu części swojego życia nauce (…). Gorąco liczę, że sukcesy są przed Wami, a także, że rozpoczynając swoją przygodę z doktoratem, będziecie istotnym wzmocnieniem i ubogaceniem białostockiej społeczności młodych doktorantów i młodych naukowców. Jednak o pomyślnych efektach pracy doktorantów nie przesądzają wyłącznie cechy charakteru czy predyspozycje do „uprawiania” nauki. Nie mniej istotne są szeroko rozumiane instrumenty wsparcia doktoranta w prowadzonych badaniach, na czele z odpowiednim poziomem finansowania badań, zapewnieniem należytego, nadal niewystarczającego, zaplecza socjalno-bytowego, zapewnieniem wymagającej, ale zobiektywizowanej oceny pracy i postępów doktorantów. Na te zagadnienia trzeba kłaść nacisk, jeśli chcemy dążyć do prawdziwie elitarnego charakteru kształcenia doktoranckiego w naszej Uczelni i w kraju (…). Głęboko wierzę, że problemy i wyzwania z którymi się mierzymy, w tym pandemia covid-19, wpłyną na podniesienie społecznej rangi naszej codziennej aktywności, naszej dziennej działalności oraz na lepsze zrozumienie wagi i istoty badań naukowych (…).

   

  Not. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.