Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Krok od naukowego nieba.
 • Ostatnia zmiana 10.12.2019 przez Medyk Białostocki

  Krok od naukowego nieba

  Jednego punktu zabrakło UMB, by zyskać status uczelni badawczej. Zajęliśmy miejsce tuż za podium, zdobyliśmy specjalne wyróżnienie i formalnie pod względem naukowym jesteśmy jedenastą uczelnią w kraju.

  Konkursu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” to koncept Ministerstwa Nauki, które chciało wyłonić niewielką, elitarną grupę uczelni, która ma wspinać się po drabinie światowej nauki. Każda z nich przez najbliższe sześć lat będzie dostawać zwiększoną o 10 proc. subwencję. UMB przeszedł przez sito eliminacyjne i zakwalifikował się do finałowej 20. Byliśmy jedyną uczelnią z Polski Wschodniej i jednocześnie jedną z najmniejszych, które brały udział w konkursie.

  Tuzy nauki                   

   Wyniki zostały ogłoszone podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Jak stwierdził podczas uroczystości wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin, konkurs był jedną z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki. Jego celem było wyłonienie uczelni, które po otrzymaniu wsparcia, będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Chodzi głównie o to, by polskie uczelnie wyższe znacząco poprawiły swoje pozycje w różnych międzynarodowych rankingach.

  Najlepszych z najlepszych wyłoniła 15-osobowa międzynarodowa komisja ekspercka pod przewodnictwem prof. Lauritza Holm-Nielsena (wśród ekspertów znalazły się m.in. osoby, które pełniły funkcje rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, w tym Uniwersytetów w Getyndze, w Amsterdamie, w Aarhus czy w Manchesterze).

  Laureatami zostały: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski.

  Szansa

  Dzięki kwalifikacji do finału UMB zyska wzrost subwencji o 2 proc. W skali sześciu lat mówimy to u dodatkowych kilkunastu milionach złotych.

  - Wszystkie 20 uczelni to zwycięzcy. Wszystkie startujące placówki spełniły restrykcyjne warunki udziału w konkursie, związane z jakością prowadzonych badań naukowych i zróżnicowaniem profilu działalności - zaznaczył premier Jarosław Gowin.

  W konkursie UMB przedstawiła bardzo ambitny projekt rozwoju badań dotyczących medycyny wysokiej jakości. M.in. chodzi o rozwój medycyny spersonalizowanej i zaangażowaniu do pracy sztucznej inteligencji. W ten sposób miały być poszukiwane biomarkery nie tylko chorób onkologicznych, ale też cywilizacyjnych. Konieczny do tego byłby rozwój biobankowania i bardzo szeroka analiza zgromadzonych próbek oraz przebadanych pacjentów. Komisja doceniła fakt, że uczelnia nasza chce szeroko współpracować z zagranicznymi ekspertami, ale też postawić na rozwój własnej młodej kadry.

  Komisja uznała, że plan rozwoju nauki UMB jest dobrze uzasadniony i osadzony w realiach już prowadzonych badań.  Jest też realny do spełniania i daje szanse na ogromny wkład w rozwój nauki. Eksperci byli zdania, że UMB jest uczelnią zbyt specjalistyczną, a lepsze wyniki dałaby realizacja tego programu badawczego w uczelni bardziej multidyscyplinarnej. 

  - Ogólna opinia międzynarodowego panelu jest taka, że ​​uniwersytet (UMB – red.) zasługuje na specjalne wsparcie. (…) Uniwersytet zyskałby na sojuszu strategicznym, na przykład na uniwersytecie multidyscyplinarnym, ale panel zdaje sobie sprawę z wyzwania geograficznego. Dlatego zaleca, aby rząd szukał innych sposobów wsparcia tego wysiłku - napisała komisja w swoim wniosku oceniającym UMB.

  Prorektor ds. nauki i rozwoju UMB prof. Marcin Moniuszko zapowiedział, że konkurs nie kończy starań uczelni o realizację przedstawionego w nim programu badawczego i nadal prowadzone są starania o pozyskanie środków potrzebnych do realizacji tych badań.  

  Wojciech Więcko

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.