Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi profesorowie .
 • Ostatnia zmiana 16.10.2018 przez Medyk Białostocki

  Nowi profesorowie

  Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy trójka nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymała nominacje profesorskie.

   

  Prof. Wojciech Miltyk, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML, otrzymał tytuł profesora nauk farmaceutycznych

  Wojciech Miltyk jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego naszej uczelni (1995 r.). W roku 2000 uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych, zaś w 2012 r. otrzymał habilitację. Jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Analizy Leków.

  Tematyka badawcza prof. Miltyka dotyczy poszukiwania molekularnych mechanizmów zaburzeń regulacji metabolizmu komórkowego w przebiegu różnych chorób, identyfikacji punktów uchwytu potencjalnej farmakoterapii oraz oceny molekularnych mechanizmów działania leków. Jego dorobek naukowy obejmuje 194 prace (łączny IF wynosi 128, punktacja MNiSW = 1229, indeks Hirscha 15, a łączna liczba cytowań 1091) oraz 110 prac prezentowanych na konferencjach naukowych. Był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową

  Prof. Miltyk jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Aktualnie jest prezesem Zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Za działalność na rzecz środowiska Farmaceutycznego uzyskał Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz nadany przez Naczelna Radę Aptekarską Medal im. Bronisława Koskowskiego. Od roku 2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W roku 2017 został wybrany na przewodniczącego Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych KRAUM.

   

  Prof. Katarzyna Winnicka, prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego z OML, otrzymała tytuł profesora nauk farmaceutycznych

  Katarzyna Winnicka w 1999 roku uzyskała tytuł magistra farmacji i rozpoczęła pracę w Zakładzie Farmacji Stosowanej AMB. W 2003 r. obroniła pracę doktorską, a w roku 2010 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

  Od 2005 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Farmacji Stosowanej. Posiada specjalizację w zakresie farmacji aptecznej. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie farmacji aptecznej oraz członkiem Grupy Eksperckiej ds. Postaci Leku i Leków Aptecznych Komisji Farmakopei Polskiej. Pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Ekspertów CMKP do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie farmacji przemysłowej. Od 2016 roku jest prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Farmaceutycznym z OML.

  Prof. Winnicka jest autorką 88 artykułów oraz ponad 100 prac prezentowanych na konferencjach naukowych (łączny IF 76,814; punktacja MNiSW 1212; indeks Hirscha 12). Pani prof. Katarzyna Winnicka jest współautorką podręcznika „Farmacja stosowana. Technologia postaci leku” [red. prof. M. Sznitowska], trzech skryptów dla studentów farmacji wydanych przez UMB, skryptu opracowanego we współpracy z Katedrą Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz współautorką „Vademecum aptekarza, czyli co farmaceuta powinien wiedzieć o lekach OTC”. Była wielokrotnie nagradzana za działalność naukową przez rektora UMB.

   

  Prof. Anna Zalewska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UMB, otrzymała tytuł profesora nauk medycznych

  Prof. Anna Zalewska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego UMB z 1998 roku. W 2002 roku obroniła doktorat, a potem do 2004 r. odbyła staże naukowe m.in. w Department of Oral Diagnostics, Faculty of Health Sciences, School of Dentistry, w Kopenhadze oraz w Unitat de Biologia Cellular i Molecular, Institut Municipal d’Investigacio Medica, Universitat Autonoma de Barcelona, w Hiszpanii. Od 2013 roku adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej oraz doktor habilitowany.

  Zainteresowania naukowe pani prof. Zalewskiej związane są ze stresem oksydacyjnym i zaburzeniami redox gruczołów ślinowych i śliny w przebiegu chorób ogólnoustrojowych. Dorobek naukowy obejmuje 111 publikacji naukowych o łącznym IF 147,727 (MNiSW 1810,5), indeks Hirscha 15. Prof. Zalewska była promotorem 3 zakończonych przewodów doktorskich i jest promotorem dwóch wszczętych przewodów doktorskich.

  Prof. Zalewska jestem członkiem Prezydium Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, w tym członkiem Komitetu Naukowego Akademii Wiedzy i Praktyki działającego przy tym towarzystwie, jak również członkiem International Association for Dental Research - Salivary Research Group i International HNE Club działającego w ramach International Society for Free Radical Research.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.