Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pierwszy raz SKN-ów na WNoZ.
 • Ostatnia zmiana 20.05.2021 przez Medyk Białostocki

  Pierwszy raz SKN-ów na WNoZ

  Odbyła się pierwsza konferencja podsumowująca pracę Studenckich Kół Naukowych działających przy Wydziale Nauk o Zdrowiu.

  24 kwietnia 2021 roku odbyła się I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu. W konferencji wzięło udział 110 osób i zgłoszono 39 referatów.

  Była to też okazja do nagrodzenia i wyróżnienia tych najbardziej zaangażowanych i aktywnych.

  Najbardziej aktywnymi kołami naukowymi okazały się:

  • I miejsce: SKN Biochemii Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, opiekun: dr Mateusz Maciejczyk.
  • II miejsce: SKN przy Zakładzie Biotechnologii Żywności, opiekun: dr hab. Małgorzata Zujko.
  • III miejsce: SKN wolontariuszy przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, opiekunowie: mgr Paulina Aniśko, prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak.

  Nagrodzono:

  W grupie 1:

  • I nagroda - Olga Pugacewicz, Małgorzata Zujko za pracę: „Ocena ilościowa i jakościowa jadłospisów dekadowych osób osadzonych w zakładzie karnym w Białej Podlaskiej”.
  • II nagroda - Justyna Kostusik, Michalina Krzyżak, Agnieszka Paszko, Małgorzata Żendzian-Piotrowska za pracę: „Ocena zachorowalności na nowotwory złośliwe w grupie wiekowej 20-64 lata w województwie podlaskim - analiza trendu”.
  • III nagroda - Magda Popławska, Paulina Aniśko za pracę: „Samopoczucie osób przebywających w domach w okresie przymusowej kwarantanny z powodu pandemii - doniesienie wstępne”.
  • wyróżnienie - Patrycja Nowak, Emilia Miastkowska za pracę: „Stosowanie urządzeń wytwarzających biały szum u noworodków i niemowląt”.

  W grupie 2:

  • I nagroda - Kacper Mil, Cezary Pawlukianiec, Małgorzata Gryciuk, Mateusz Maciejczyk za pracę: „Jak czas i temperatura zaparzania wpływają na potencjał antyoksydacyjny naparu z liści pokrzywy”?
  • II nagroda - Marta Moroz, Mateusz Ciborowski, Małgorzata Kurpiewska, Magdalena Olszewska, Anna Olszewska za pracę: „Świadomość ekologiczna studentów wybranych podlaskich uczelni”.
  • III nagroda - Michał Dziekoński, Anna Zalewska, Katarzyna Taranta-Janusz, Anna Wasilewska, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Mateusz Maciejczyk za pracę: „Ocena pH, pojemności buforowej oraz stężenia białka całkowitego w ślinie niestymulowanej i stymulowanej dzieci z przewlekłą chorobą nerek”.
  • wyróżnienie - Adam Jakubowski, Sylwia Jabłońska, Grzegorz Łopieński, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Jerzy Robert Ładny, Agnieszka Szymańska za pracę „Analiza skuteczności nieinwazyjnych metod wentylacji u pacjentów zakażonych wirusem SARS CoV2”.

  Najbardziej aktywnymi SKN-ami okazały się:

  • I miejsce - SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej, opiekun: dr Janusz Wojtkowski
  • II miejsce - SKN przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego, opiekun: mgr Anna Sienkiewicz, dr Dorota Piechocka
  • III miejsce - SKN Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, opiekunowie: mgr Paulina Aniśko, prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak.

  Najbardziej aktywni uczestnicy konferencji:

  • I miejsce: Klaudia Czorniej, SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej, opiekun: dr Janusz Wojtkowski,
  • II miejsce: Paulina Aniśko, SKN Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, opiekunowie: mgr Paulina Aniśko, prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak,
  • II miejsce: Magda Popławska, SKN Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, opiekunowie: mgr Paulina Aniśko, prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak,
  • II miejsce: Katarzyna Pankowska, SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej, opiekun: dr Janusz Wojtkowski,
  • II miejsce: Patrycja Guzewicz, SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej, opiekun: dr Janusz Wojtkowski,
  • II miejsce: Joanna Piruta, SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej, opiekun: dr Janusz Wojtkowski,
  • II miejsce: Kamil Szymański, SKN Napromieniowani, opiekun mgr Elwira Gawarecka.

  Nagroda specjalna - Justyna Żygałło, SKN Republika Wolnej Myśli, im. Giordano Bruno przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.