Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spacer w przeszłość Pałacu Branickich .
 • Ostatnia zmiana 16.10.2018 przez Medyk Białostocki

  Spacer w przeszłość Pałacu Branickich

  Piątego septembra roku pańskiego 2018 piwnice Polskiego Wersalu zwiedział obecny gospodarz Pałacu Jego Magnificencja Rektor UMB prof. Adam Krętowski.

  Towarzyszyli Mu Prorektorzy: prof. Marcin Moniuszko, prof. Janusz Dzięcioł, prof. Adrian Chabowski a także Kanclerz Konrad Raczkowski oraz kierownik projektu „Spacer w przeszłość - konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku dr Jerzy Tokajuk. Obecni byli także członkowie zespołu projektowego UMB: Elżbieta Sokołowska, dr Magdalena Grassmann, Marta Piszczatowska, Łukasz Baranowski. Nad prawidłowym przebiegiem spaceru w przeszłość Pałacu Branickich czuwał dr Janusz Krentowski, właściciel firmy DELTA odpowiedzialnej za multimedialną oprawę wystawy.

  Piwnice pałacowe to w zasadzie jedyny praktycznie nietknięty historyczną zawieruchą fragment dawnej siedziby Branickich. To tu można znaleźć XVII-wieczne fragmenty posadzek czy tynków.

  - W zasadzie po raz pierwszy od 300 lat otwieramy tak szeroko podwoje pałacu i wprowadzamy duchy do środka - zachęca do zwiedzania dr Magdalena Grassmann, szefowa uczelnianego muzeum, ale też główna pomysłodawczyni przedsięwzięcia.

  Dla zwiedzających przygotowano specjalną ścieżkę multimedialną, opowiadającą o historii tego miejsca od XIV wieku, kiedy w tym miejscu stała drewniana osada należąca do rodu Tabutowiczów. I tak przechodząc do poszczególnych pomieszczeń piwnicznych zmieniają się epoki, zmienia się też opowieść. Bardzo żywa, sugestywna, wsparta multimediami. Bo to nie jest historia pokazywana zza szklanej gabloty. Oddzielny fragment tej opowieści stanowi historia Akademii Medycznej, a dzisiejszej UMB. Wcale to nie takie oczywiste, że nasza uczelnia miała znaleźć się w pałacu.

  Tylko że ścieżka w piwnicach to jeden z elementów projektu. W samym pałacu, ale też jego pobliżu, ustawiono kilka infokiosków, a jakże, multimedialnych. W nich zawarto galerie zdjęć i dalsze historie, które już można odkrywać samodzielnie. Urządzenia te są bezpłatne i w większości ogólnodostępne (jedno umieszczone w kaplicy jest udostępniane zwiedzającym tylko wtedy kiedy można zwiedzać Aula Magna).

  Projekt „Spacer w przeszłość - konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego”.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.