Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkoła tutorów wystartowała .
 • Ostatnia zmiana 09.10.2019 przez Medyk Białostocki

  Szkoła tutorów wystartowała

  Na Wydziale Farmaceutycznym w lipcu wystartowała pierwsza edycja „Szkoły Tutorów Akademickich”. To absolutna nowość na naszej uczelni.

   

  Tutor to ktoś na kształt osobistego przewodnika i opiekuna, czy swoistego mistrza wspierającego w rozwoju studenta lub doktoranta. Tutor ma pokierować rozwojem takiej osoby, rozpoznać jej potencjał, wspólnie z nią wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, a także uważnie podchodzić do wyników jej pracy, motywować dalszego wysiłku.

  Dr hab. Michał Tomczyk, koordynator „Szkoły tutorów akademickich” oraz prodziekan Wydziału Farmaceutycznego: - Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich na naszej uczelni. Efektem edukacyjnym szkolenia jest poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu, a także nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study), czy wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych. Istotą szkoły jest również poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej oraz zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu na uczelni. Szkolenia mają przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników.

  Szkoła tutorów akademickich ma formę interaktywnego warsztatu z elementami miniwykładów dodatkowo wzbogaconymi o zagadnienia związane z motywacją oraz zarządzaniem projektami edukacyjnymi. Szkolenie przewiduje ponadto wykorzystanie szeregu metod dydaktycznych w tym: metodę harwardzką - case study, pracę zespołową, praktyczne ćwiczenia (trening) oraz moderowaną dyskusję. Prowadzący kładą nacisk zarówno na przekazanie wiedzy i prowadzenie procesu nabywania umiejętności w częściach warsztatowych, jak również dbają o przestrzeń dla osobistej refleksji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie realizowanego programu. Szkoleniami „Szkoły tutorów akademickich” objęci są nauczyciele akademiccy z co najmniej stopniem naukowym doktora z dwóch wydziałów: farmaceutycznego oraz nauk o zdrowiu. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.