Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warto być lepszym od innych - wystąpienie prof. Wojciecha Maksymowicza, wiceministra nauki.
 • Ostatnia zmiana 13.11.2020 przez Medyk Białostocki

  Warto być lepszym od innych - wystąpienie prof. Wojciecha Maksymowicza, wiceministra nauki

  - Moja obecność tutaj jest z dwóch powodów: uznania rangi uczelni, ale też sentymentalnych, bo 46 lat temu rozpoczynałem tu studia na wydziale lekarskim [studia wiceminister Maksymowicz skończył w Warszawie - red]. To było 24 lata od momentu utworzenia uczelni. Wtedy Polska, pomimo pozorów rosnącego dobrobytu w okresie „środkowego Gierka”, to była jednak taka „bida z nędzą”. Uczelnia materialnie też wyglądała podobnie. Jednak strona wewnętrzna uczelni, ta duchowa, ta ciekawości poznawania świata, dawała o sobie znać i pilnowała swojego wysokiego poziomu. Dostałem się na te studia jako tzw. prymus liceum. Miałem średnią 5,0, mogłem wybrać uczelnię bez egzaminu. No i pierwszy raz w życiu - i ostatni - dostałem tu ocenę niedostateczną. Z zaliczenia osteologii. To było pierwsze moje zderzenie z wymogami stawianymi na tej uczelni. One były na najwyższym poziomie. Nawet dobre przygotowanie, w porównaniu z innymi kandydatami, nie dawały żadnej gwarancji powodzenia, jeśli się człowiek nadzwyczaj nie skupił. To już wtedy dawało nadzieję, że ta uczelnia będzie wiodącą w kraju.

  Po latach ponownie miałem styczność z efektami kształcenia na tej uczelni. To było widać w czasie konkursu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Te bardzo wysokie oceny wystawione przez ekspertów z całego świata dla projektu UMB, spowodowały, że pan premier Jarosław Gowin, ówczesny minister nauki, osobiście zdecydował, żeby doceniając te osiągniecia przekazać uczelni 50 mln zł w obligacjach na wykorzystanie ich do realizacji założeń, które były tak dobrze przedstawione w konkursie. Uczelnia otrzymała też zwiększoną o 2 proc. subwencję, co także było jej docenieniem. Watro się starać, warto być lepszym od innych.

  Życzę Państwu dalszych sukcesów. Wierzę, że uczelnia mimo tych zewnętrznych kłopotów spowodowanych pandemią, będzie się dalej rozwijać. Studenci mogą być dumni, że mogą studiować w otoczeniu przewyższającym wiele uczelni europejskich, uczyć się od wspaniałej kadry. Przy tym wszystkim pamiętamy o tym, co jest w tym najważniejsze. To służba drugiemu człowiekowi.

  Wszystkiego najlepszego, niech się wam wiedzie

  Not. bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.