Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Złote dyplomatorium rocznika 67.
 • Ostatnia zmiana 08.02.2018 przez Medyk Białostocki

  Złote dyplomatorium rocznika 67

  W 1967 roku swoje dyplomy lekarskie po ukończeniu nauki na Akademii Medycznej w Białymstoku odebrało 179 osób. Pół wieku później absolwenci rocznika 67. ponownie spotkali się razem, by znów odebrać swój dyplom ukończenia uczelni.

  Prof. Maciej Kaczmarski

  - Jesteśmy wdzięczni naszej Alma Mater, że mieliśmy tutaj wielką szansę zrealizowania naszego życiowego marzenia zdobycia najpiękniejszego zawodu, jakim jest zawód lekarski.

   

  Złote dyplomatorium to było bardzo uroczyste wydarzenie. Odbyło się podczas okolicznościowego posiedzenia Senatu UMB, kiedy to tradycyjnie wręczane są dyplomy nowym doktorom nauk oraz doktorom habilitowanym.

  - Dzisiejsze uroczyste posiedzenie Senatu to wielkie święto uczelni, a wyjątkowe tym bardziej, że z jednej strony mamy liczną grupę młodych naukowców, dla których dzisiejszy dzień jest dopiero początkiem kariery zawodowej, a z drugiej gościmy szacowne grono absolwentów naszej Alma Mater z rocznika 1967 - zauważył w swoim wystąpieniu rektor prof. Adam Krętowski.

   

   

  Jak podkreślił w swojej wypowiedzi rektor Adam Krzętowski z czasem okazało się, jak dobry był to rocznik. W sumie dziewięć osób uzyskało tytuł profesora nauk medycznych. Na naszej uczelni byli to profesorowie: Włodzimierz Buczko, Maciej Kaczmarski, Jerzy Laudański, Janina Piotrowska- Jastrzębska, Bożena Zdrodowska - Stefanow, Wiaczesław Niczyporuk. Profesorowie innych jednostek medycznych w kraju: to prof. Władysław Lasek, Danuta Paliwoda - Perek, Ryszard Tomaszewski. Dodatkowo absolwenci rocznika 67 pełnili różne funkcje na naszej uczelni:

  - prof. Maciej Kaczmarski - prorektora ds. klinicznych, dziekana Wydziału Lekarskiego, a także pierwszego dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego,

  - prof. Włodzimierz Buczko - prorektora ds. dydaktyki i wychowania, dziekana i prodziekana Wydziału Lekarskiego,

  - prof. Janina Piotrowska - Jastrzębska - prodziekana Wydziału Lekarskiego,

  - dr Anna Iwaszkiewicz - Pawłowska - dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

  W uroczystości wręczenia symbolicznych dyplomów udział wzięło 62 absolwentów.

  Prof. Maciej Kaczmarski: - Przed 50 laty, kiedy opuszczaliśmy mury tej uczelni, zabraliśmy do naszych serc i umysłów doświadczenie oraz wiedzę, którą przekazywali nam wspaniali nauczyciele i wychowawcy. Cześć ich pamięci. Jesteśmy wdzięczni naszej Alma Mater, że mieliśmy tutaj wielką szansę zrealizowania naszego życiowego marzenia zdobycia najpiękniejszego zawodu, jakim jest zawód lekarski. Wdzięczni jesteśmy też za to, że zdobyliśmy tutaj przygotowanie na nasze całe życie zawodowe.

  bdc

   

  Absolwenci rocznika 67

  Aleksandrowicz Zahira, Berak Tadeusz, Bilska Alicja, Bojarski Kazimierz, Brzozowska Halina, Bratek Józef, Chętnik Maria, Choińska Jadwiga, Dopierała Tomasz, Gabrylewska Nina, Gałecki Stanisław, Gruszecka Marianna Jadwiga, Gruszecki Witold, Haberka Jan, Hryniewicka Iwona, Iwaszkiewicz Anna, Jelska Henryka, Kaczmarski Maciej Gustaw, Kiersnowski Janusz, Komenda Wojciech, Koniuch Tamara, Kosińska Elżbieta, Kościuczyk Bogdan, Krymski Jerzy, Krygicz Celina, Kurowski Leszek, Leszczyński Mikołaj, Laudański Jerzy, Łebek Jan, Ładny Bożena, Majewski Krzysztof Adam, Markiewicz Anna, Myśliwiec Barbara, Niczyporuk Wiaczesław, Olejnik Jan, Oleński Jan, Ostapowicz Jerzy, Ostrowska Elżbieta, Paliwoda Danuta, Pęska Gabriela Monika, Perek Maciej, Piotrowska Janina Danuta, Porowska Wanda, Poznański Janusz Antoni, Radziszewska Ludmiła, Rużkowska Elżbieta, Sopek Anna Elżbieta, Sosnowska Krystyna, Srebnicka Krystyna, Staręga Ewa Elżbieta, Szantyr Barbara Danuta, Szeląg Olga, Szklarz Zdzisław, Wasilewski Tadeusz, Wincewicz Andrzej, Wojtuszko Bożena Maria, Wojtkowski Ryszard, Zajkowska Bożena Marianna, Zaremba Ewa, Zdrodowska Teresa, Zdrodowska Bożena, Żywalewski Bogusław.

   


   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.