Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Najlepsi naukowcy UMB.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2017 przez Medyk Białostocki

  Najlepsi naukowcy UMB

   

  Prof. dr hab. Anna Wasilewska

  p.o. dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, prodziekan ds. studenckich wydziału lekarskiego, szefowa Kliniki Pediatrii i Nefrologii

  Główna tematyka badawcza prof. Wasilewskiej dotyczy przyczyn zespołu nerczycowego u dzieci. Obecnie prof. Wasilewska wraz ze współpracownikami pracuje nad czynnikami genetycznymi odgrywającymi rolę w tej chorobie. Drugi kierunek badań dotyczy funkcji nerek u noworodków i wcześniaków. Kluczowe dla zajęcia tak wysokiego miejsca w rankingu naukowym były publikacje w prestiżowych czasopismach (Pediatric Nephrology - 35 pkt. MNiSW, Breastfeeding Medicine - 30 pkt. MNiSW, Acta Paediatrica - 30 pkt. MNiSW, Croatian Medical Journal - 25 pkt. MNiSW, Irish Journal of Medical Science - 56 pkt. MNiSW).

  Profesor Wasilewska podkreśla zawsze, że w jej klinice pracuje się zespołowo. Na każdym etapie prac badawczych zaangażowane są różne osoby, także studenci. Ci najmniej doświadczeni zajmują się uzupełnianiem baz danych, studenci z większą praktyką przygotowują dane do badań, czy próbują pisać streszczenia lub opisy wyników pod kierunkiem opiekuna. Osoby bardziej doświadczone zajmują się poszczególnymi projektami.

   

  Prof. dr hab. Jolanta Małyszko

  kierownik II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii

  W pracy naukowej prof. Małyszko jednym z wiodących tematów od wielu lat są powikłania sercowo-naczyniowe u pacjentów z chorobami nerek. Wyniki jej badań zostały opublikowane w najwyżej punktowanych czasopismach nefrologicznych na świecie. Dzięki współpracy międzynarodowej naukowcy pod kierunkiem prof. Małyszko wykazali, iż najczęściej incydenty sercowo-naczyniowe i zgony z tego powodu obserwuje się w pierwszych tygodniach po rozpoczęciu dializ. Jest to bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia. Niedokrwistość w chorobach nerek towarzyszy wszystkim pacjentom i stanowi ciągle nierozwiązany problem, co znajduje swój wyraz w nowym podejściu do leczenia.

  Choroby nerek są przeważnie bezobjawowe, dotyczą ponad 10 proc., czyli 4 mln Polaków.  Pomimo że jesteśmy obecnie w stanie zastąpić funkcję nerek dializami lub przeszczepieniem narządu, to jednak główną przyczyną zgonów, są choroby układu krążenia.

   

  Dr Katarzyna Niemirowicz

  adiunkt, Samodzielna Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych

  Tematyka badawcza dr Niemirowicz dotyczy zastosowania nanocząstek magnetycznych jako nośników substancji aktywnych charakteryzujących się efektem bakteriobójczym. Badania wykazały, iż nanocząstki same w sobie wykazują działanie ograniczające wzrost bakterii, przez co połączenie ich aktywności z efektywnością substancji przeciwdrobnoustrojowej stanowi interesujące rozwiązanie terapeutyczne. Dzięki temu, stosując je jako nośniki leków, istnieje możliwość ograniczenia efektów ubocznych terapii, jak również poprawy parametrów farmakologicznych leków (mniejsza ilość dawek, kontrolowane uwalnianie leku, działanie celowane w miejsce zmienione chorobowo).

  Dr Niemirowicz dość aktywnie zajmuje się także pozyskiwaniem zewnętrznych grantów badawczych. Ostatnio, w ramach Naukowej Fundacji Polpharmy, otrzymała grant wartości 350 tys. zł na pracę nad multifunkcjonalnym preparatem sztucznej śliny, zawierającym antybakteryjne nanosystemy. Wcześniej została laureatką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych i zdolnych naukowców.

   

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. nauki UMB, kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  Naukowo wraz ze swoim zespołem zaangażowany w badanie potencjału regeneracyjnego organizmu w celu odbudowy uszkodzonych tkanek organów oraz w wyjaśnianie nowych mechanizmów regulujących aktywność układu immunologicznego. Zadania badawcze obejmują m.in. ocenę potencjału regeneracyjnego w przebiegu chorób zwyrodnieniowych i przewlekłych, włączając w to choroby nerek (nefropatie), cukrzyce, dziecięce dystrofie mięśniowe, niedobory czynnika wzrostu, choroby tarczycy, choroby układu krążenia, otyłość, choroby zwyrodnieniowe stawów.

  Naukowcy ZMRiI pracują również nad tworzeniem rusztowań biologicznych, służących jako matryce i opatrunki w procesie regeneracji i odtwarzania tkanek i narządów. Ponadto próbują wyjaśnić mechanizmy, w jakich dochodzi do osłabienia aktywności układu immunologicznego w procesie rozrostu choroby nowotworowej, ale też poszukują markerów wskazujących na wczesne pojawienie się raka.

   

  Prof. dr hab. Adrian Chabowski

  Prorektor ds. studenckich, kierownik Zakładu Fizjologii  

  Głównym obszarem działalności naukowej zakładu jest badanie szlaków sygnalizacyjnych (np. sfingomielinowego szlaku transmisji sygnałów) uczestniczących w procesach odpowiedzialnych za rozwój insulinooporności, cukrzycy i/lub otyłości. Badania prowadzone są zarówno w warunkach hodowli komórkowych (in vitro), jak i na zwierzęcych modelach doświadczalnych (in vivo). Do oceny zmian metabolizmu substratów energetycznych wykorzystywane są najnowsze technologie badawcze, w tym z zakresu lipidomiki i proteomiki. Należy podkreślić, że prawidłowe zdefiniowanie molekularnych zmian odpowiedzialnych za patogenezę wyżej wspomnianych zaburzeń metabolicznych może stanowić klucz do wyłonienia potencjalnych biomarkerów i/lub sposobów leczenia oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

  Jednym z najważniejszych osiągnięć zespołu badawczego było określenie istotnego wpływu akumulacji ceramidu wewnątrz miocytów, jak i hepatocytów, na zaburzenia insulinowego szlaku przekazywania sygnału, co w następstwie skutkowało rozwojem ogólnoustrojowej insulinoporności i/lub cukrzycy typu 2.

   

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.