Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowe programy dla przedsiębiorczych.
 • Ostatnia zmiana 27.01.2014 przez Medyk Białostocki

  Nowe programy dla przedsiębiorczych

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy skierowane do naukowców zainteresowanych komercjalizacją wyników swoich badań naukowych

  Pierwszy z konkursów TANGO - NCBiR uruchomił wraz z Narodowym Centrum Nauki. Jego celem jest pomoc uczelniom we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów, technologii i usług oraz wzmacnianie współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

  Konkurs TANGO jako wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBiR, ma stanowić łącznik pomiędzy programami finansowanymi przez NCN, a sponsorowanymi przez NCBiR. W jego ramach można starać się o finansowanie m.in.: tworzenia koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwania partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenia praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

  Nabór wniosków potrwa do 17 marca 2014 r. Dofinansowaniu podlega zarówno faza koncepcyjna, której celem jest rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych oraz pozyskanie partnera przemysłowego do ich wdrożenia, jak i faza badawcza (B+R).

  Gdzie jeszcze można aplikować? 

  Drugim konkursem ogłoszonym przez NCBiR jest Patent Plus. Jego celem jest pomoc w ubieganiu się o międzynarodową ochronę patentową wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

  Program Patent Plus ma wesprzeć naukowców w zakresie zarządzania własnością intelektualną. Wsparcie w programie może zostać udzielone na pokrycie kosztów m.in. analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową, badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku, przygotowanie strategii komercjalizacji wynalazku, czy zgłoszenia wynalazku w procedurze międzynarodowej EPC jak również w trybie PCT.

  O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN. Maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy. Nabór wniosków III edycji potrwa od 13 stycznia do 12 lutego 2014 roku.

  Wszyscy zainteresowani udziałem w programach mogą się skontaktować z Działem Nauki lub Uczelnianym Biurem Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii.

  Dr Andrzej Małkowski

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.