Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Trzeci Program UE w dziedzinie zdrowia.
 • Ostatnia zmiana 24.07.2014 przez Medyk Białostocki

  Trzeci Program UE w dziedzinie zdrowia

  6 czerwca 2014 roku rozpocznie się pierwszy nabór wniosków w ramach Trzeciego Programu Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia 2014-2020, organizowanego przez Komisję Europejską.

  Główne cele programu to promocja zdrowia, profilaktyka i zapewnienie środowisk wsparcia zdrowego trybu życia; ochrona obywateli UE przed zagrożeniami transgranicznymi; wkład w innowacyjne, wydajne i trwałe systemy ochrony zdrowia; oraz ułatwianie obywatelom UE dostępu do lepszej i bezpieczniejszej służby zdrowia. Nabór wniosków trwa do 25 września 2014 r., a aplikacje mogą składaćpodmiotyz państw należących do UE oraz Islandii lub Norwegii (w tym uczelnie wyższe). Kwota środków dostępnych w naborze to 12,3 mln EURO, a projekty mogą trwać do 36 miesięcy. Dofinansowanie pojedynczego projektu to 60 proc. całkowitej kwoty.

  W projekcie wymagane jest partnerstwo co najmniej trzech krajów UE plus Islandii lub Norwegii, a kwota dofinansowania nie jest dzielona równo pomiędzy partnerów.Ważnym kryterium oceny projektu jest to, czy stanowi on wartość dodaną na skalę europejską, co w połączeniu z wymogiem partnerstwa, determinuje zarówno szeroką skalę projektów, jak i ich prestiżowy charakter.

  Działania podlegające dofinansowaniu w ramach programu to m.in. innowacyjność w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych, wczesne diagnozowanie i badania przesiewowe chorób przewlekłych czy reintegracja zawodowa osób z chorobami przewlekłymi.

  Szczegółowe informacje o programie pod adresem:

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html

  Informacji na UMB udziela Michał Pawłowski z Działu Projektów Pomocowych, e-mail: michal.pawlowski@umb.edu.pl, tel.: 85 748 55 21.

  Michał Pawłowski

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.