Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rada Wydziału.