Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki analizy .