• Ostatnia zmiana 11.01.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Informacje ogólne


  UWAGA

   

  Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, osoby zainteresowane przystąpieniem
  do Programu Świadomej Donacji prosimy o przesyłanie dokumentów listownie.

   


  Najczęściej zadawane pytania

   

  Czy można przekazać zwłoki na czas określony?

  Zakład Anatomii Prawidłowej UMB przyjmuje zwłoki wyłącznie na czas nieokreślony.

   

  Czy Zakład Anatomii Prawidłowej UMB informuje rodzinę Donatora o jego pogrzebie?

  Nie, ponieważ Uczelnia zapewnia anonimowy pochówek.

   

  Czy ciało Donatora może być pochowane przez rodzinę w grobowcu rodzinnym?

  Zgodnie z przepisami Programu Świadomej Donacji, ciała donatorów nie są przekazywane rodzinie do pochówku w grobach rodzinnych. Uczelnia organizuje pochówek w zbiorowym grobowcu Donatorów UMB znajdującym się na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku przy ul. Wysockiego.

   

  Jakie choroby uniemożliwiają podpisanie Aktu Donacji?

  Choroby i przyczyny które wykluczają z Programu Świadomej Donacji to: choroby zakaźne, rozległe zmiany nowotworowe oraz zaawansowany rozkład zwłok.  

   

  Czy rodzina Donatora po jego śmierci otrzyma zasiłek pogrzebowy?

  Z chwilą przyjęcia zwłok w ramach Programu Świadomej Donacji wszelkie formalności związane z pochówkiem dopełnia Uniwersytet Medyczny, w związku z czym żadne świadczenia nie są wypłacane przez ZUS rodzinie zmarłego (na mocy art. 77-81 ustawy z dnia 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - tekst jednolity z 2016r., Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 ze zm.).

   

  Czy Donator może oddać swoje narządy do przeszczepu?

  Przekazanie zwłok do Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB uniemożliwia przekazanie narządów do przeszczepu.

   

  Czy udział w Programie Świadomej Donacji jest odpłatny?

  Akt Donacji jest dobrowolny i nieodpłatny oraz nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych.

   

  Czy mogę przekazać zwłoki do Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB mieszkając poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej?

  Donatorem może zostać wyłącznie osoba zamieszkała i przebywająca na terytorium RP.