• Ostatnia zmiana 26.05.2015 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Działalność naukowa

  Oparta jest na współpracy z klinikami Uniwersytetu Medycznego, w których specjalizują się pracownicy Zakładu.

  Tematy wiodące:

  • ocena szpiku kostnego ze szczególnym uwzględnieniem układu megakariocytarnego,
  • badanie aktywności proliferacyjnej i apoptozy w komórkach nowotworowych,
  • patologia guzów ośrodkowego układu nerwowego.

   

  Jednostki współpracujące:

  Klinika Hematologii

  Zakład Patomorfologii Lekarskiej

  Klinika Chirurgii Szczękowej

  Zakład Patologii Ogólnej

  Samodzielna Pracownia Biofarmacji

   

  Podstawowe metody badawcze:

  • metody immunohistochemiczne
  • metody morfometryczne