• Ostatnia zmiana 04.02.2021 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Kierownik Zakładu

   

   

  Profesor dr hab. n. med. Janusz Bogdan Dzięcioł

   

   

  • 2019 - aktualnie - Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego
  • 2016 - 2019 - Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego
  • 2012 - 2016 - Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania
  • 2008 - aktualnie - Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
  • 2005 - 2008 -  Prodziekan Wydziału Lekarskiego
  • 2003 - Tytuł profesora nauk medycznych
  • 2002 - Członek Senatu Akademii Medycznej w Białymstoku
  • 2000 - Stanowisko Kierownika Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka AMB
  • 1996 - Stopień naukowy doktora habilitowanego
  • 1989 - Drugi stopień specjalizacji w zakresie patomorfologii
  • 1987 - Stopień naukowy doktora nauk medycznych
  • 1986 - Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie patomorfologii
  • 1983 - Dyplom lekarza

   

  Aktualnie realizowane kierunki badawcze: procesy proliferacji i apoptozy w chorobach nowotworowych oraz towarzyszące tym procesom zaburzenia układu megakariocytarnego.

  Dorobek naukowy: 181 prac opublikowanych oraz 215 doniesień i komunikatów zjazdowych.
  Wolne chwile: czynny wypoczynek, sport, turystyka.