• Ostatnia zmiana 11.01.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Formalności


  UWAGA

   

  Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, osoby zainteresowane przystąpieniem
  do Programu Świadomej Donacji prosimy o przesyłanie dokumentów listownie.

   


  Szczegółowe zasady postępowania przy realizacji Programu Świadomej Donacji

   

  1. Przystępując do Programu Świadomej Donacji należy wypełnić formularz Aktu Donacji i uwzględnić informacje:

  • dane personalne osoby przystępującej do Programu: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego,
  • umieszczenia lub nieumieszczenia danych na tablicy Donatorów Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB.

   

  2. Podpis na Akcie Donacji powinien być czytelny i własnoręczny. Wymagane jest jego poświadczenie notarialne (nie dotyczy sytuacji, kiedy Akt Donacji podpisywany jest w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB).

   

  3. Po uwzględnieniu powyższych informacji i umieszczeniu ich w formularzu, Akt Donacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka na adres: Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2A, 15-230 Białystok.

   

  Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przyjęcia ciała, szczególnie w przypadkach:

  • zgonu za granicą,
  • zaawansowanego rozkładu ciała,
  • zmarłego z rozpoznanym HIV lub WZW typu C,
  • zwłok poddanych badaniu sekcyjnemu,
  • zmarłego w wyniku uogólnionej choroby nowotworowej zniekształcającej struktury anatomiczne.

   

  4. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Donator zobowiązany jest na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (do pobrania poniżej).

   

  AKT DONACJI - pobierz

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH - pobierz