• Ostatnia zmiana 17.04.2019 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Aktualności

   

  Rok akademicki 2018/2019


  Informacja dla studentów I roku kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNY


  TERMINY EGZAMINÓW KOŃCOWYCH

   

  EGZAMIN 07.02.2019r. (czwartek) godzina 10:00
  I TERMIN POPRAWKOWY 22.02.2019r. (piątek) godzina 11:00
  II TERMIN POPRAWKOWY (część praktyczna) 22.03.2019r. (piątek) godzina 11:00
  II TERMIN POPRAWKOWY (część teoretyczn) 29.03.2019r. (piątek) godzina 11:00
  II TERMIN POPRAWKOWY
  (dla osób posiadających zwolnienie lekarskie)
  16.04.2019r. (wtorek) godzina 11:15

   

   

   


  Wyniki EGZAMINU (II termin poprawkowy) z dnia 16.04.2019r.

   

  nr albumu

  ocena

  33767

  3,0

  36505

  3,0

  32801

  3,0


  Wyniki EGZAMINU (II termin poprawkowy) z dnia 22.03.2019r. i 29.03.2019r.

   

  NR ALBUMU

  OCENA

  DO POPRAWY

  37714

  3,0

  -

  32801

  2,0

  teoria do poprawy

  36463

  3,0

  -

  37735

  nb

  -

  37745

  3,0

  -

  36806

  3,0

  -

  34679

  3,0

  -

  33767

  2,0

  teoria do poprawy

  36495

  3,0

  -

  36914

  3,0

  -

  36505

  2,0

  teoria do poprawy

  37737

  3,0

  -

  36518

  3,0

  -

  37765

  3,0

  -

   

  Oglądanie prac z oceną niedostateczną odbędzie się dnia 03.04.2019r. (środa) w godzinach 10:00-11:00 i 13:00-13:30.


  Osoby z oceną niedostateczną (które we wcześniejszym terminie dostarczyły zwolnienie lekarskie) proszone są o kontakt z Zakładem Anatomii Prawidłowej Człowieka w celu ustalenia kolejnego terminu egzaminu poprawkowego.


  Wyniki EGZAMINU z dnia 22.02.2019r.

   

  Nr albumu

  OCENA

  DO POPRAWY

  34679

  2,0

  teoria

  37714

  2,0

  teoria + praktyka

  32801

  2,0

  teoria + praktyka

  35801

  3,5

  -

  36463

  2,0

  teoria + praktyka

  37765

  2,0

  praktyka

  37735

  nieobecność

  37153

  3,0

  -

  37744

  3,5

  -

  37745

  2,0

  teoria + praktyka

  36806

  2,0

  teoria + praktyka

  33767

  nieobecność

  36495

  2,0

  teoria

  36914

  nieobecność

  37725

  3,5

  -

  36505

  nieobecność

  37737

  2,0

  teoria

  36518

  2,0

  teoria

  37755

  3,0

  -

  37757

  3,0

  -

  36957

  3,0

  -

  37713

  3,5

  -

  37720

  3,5

  -

  37766

  3,0

  -

  37746

  3,5

  -

  38305

  3,0

  -

   

  Oglądanie prac z oceną niedostateczna odbędzie się w dniach:

  • 27.02.2019r. w godzinach 9:30-11:00 i 13:00-14:00
  • 06.03.2019r. w godzinach 9:30-11:00

  Wyniki EGZAMINU z dnia 07.02.2019r.

   

  nr albumu

  ocena

  do poprawy

  34679

  2,0

  teoria + praktyka

  36957

  2,0

  praktyka

  33767

  2,0

  teoria

  37713

  2,0

  praktyka

  36731

  3,0

  -

  37714

  2,0

  teoria + praktyka

  37761

  4,0

  -

  37715

  3,0

  -

  38317

  4,0

  -

  37719

  4,0

  -

  37720

  2,0

  praktyka

  37721

  4,0

  -

  32801

  nb

   

  36462

  4,0

  -

  36495

  2,0

  teoria

  36914

  2,0

  teoria

  35801

  2,0

  teoria + praktyka

  37763

  3,5

  -

  36088

  4,5

  -

  37764

  3,5

  -

  37722

  3,5

  -

  37723

  4,5

  -

  36463

  2,0

  teoria + praktyka

  36774

  3,5

  -

  37765

  2,0

  teoria + praktyka

  35003

  3,0

  -

  37766

  2,0

  praktyka

  37725

  2,0

  teoria

  37727

  4,0

  -

  37728

  4,0

  -

  36505

  2,0

  teoria

  37768

  3,5

  -

  37731

  4,5

  -

  37770

  4,5

  -

  36785

  4,5

  -

  37732

  3,5

  -

  37771

  4,0

  -

  37733

  4,0

  -

  37735

  2,0

  teoria + praktyka

  37737

  2,0

  teoria

  36792

  4,5

  -

  37738

  4,0

  -

  37739

  3,5

  -

  37153

  2,0

  teoria + praktyka

  37741

  4,0

  -

  36795

  4,0

  -

  34784

  3,5

  -

  37742

  4,5

  -

  36517

  3,0

  -

  37772

  3,0

  -

  37773

  3,0

  -

  36518

  2,0

  teoria

  37744

  2,0

  teoria + praktyka

  37745

  2,0

  teoria + praktyka

  37746

  2,0

  praktyka

  36806

  2,0

  teoria + praktyka

  30749

  3,5

  -

  37747

  3,5

  -

  37748

  4,0

  -

  37749

  4,5

  -

  33763

  3,0

  -

  38329

  4,0

  -

  38127

  3,5

  -

  37753

  3,0

  -

  37754

  3,5

  -

  37755

  2,0

  teoria

  38305

  2,0

  praktyka

  37757

  2,0

  teoria

  37758

  4,5

  -

  38272

  3,0

  -

  37760

  4,0

  -

  38045

  3,5

  -

  36423

  3,0

  -

  38264

  4,5

  -

   

   

  Oglądanie prac z oceną niedostateczną odbędzie się dnia 13.02.2019r. (środa) w godzinach 11:00-14:00.

  Wejście do Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka od strony SEKRETARIATU.


   

  Lista osób niedopuszczonych do egzaminu

  Lp.

  Numer indeksu

  1.

  36978

  2.

  37743

  3.

  37750

  4.

  31621

  5.

  37729

  6.

  37740

  7.

  37769

  8.

  33512

  9.

  30868

  10.

  37767

  11.

  38065

  12.

  37762 - brak usprawiedliwienia ostatnich trzech zajęć

   

   

  Lista osób dopuszczonych do terminu "zerowego"

  Lp.

  Numer indeksu

  1.

  37716

  2.

  37718

  3.

  37752

  4.

  33753

  5.

  37751

  6.

  37759

   

   

   

   

   

   

   

  Termin "zerowy" egzaminu z anatomii - 01.02.2019 r. (piątek) godz. 11:30.


  Uwaga!

  Na prośbę studentów następuje zmiana harmonogramu zajęć na kierunku lekarsko-dentystycznym:

  12.12.2018 - wykład "Narządy zmysłów" - Sala Kolumnowa godz. 15:00

  14.12.2018 - ćwiczenie "Narządy zmysłów" - sale ćwiczeniowe Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka godz. 12:45

  18.12.2018 - kolokwium "Głowa i szyja":

  • cześć teoretyczna - Sala Collegium Universum "Beczka" godz. 11:30
  • część praktyczna - sale ćwiczeniowe Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka

   


   

   Zajęcia z anatomii odbywają się we wtorki i piątki

   

  wykład

  godz. 11:15 - 12:30

  sala Collegium Universum ("Beczka")

  ćwiczenia

  godz. 12:45 - 16:00

  sale ćwiczeniowe Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka (wejście od strony ul. Mickiewicza)

   

   

  • Na zajęciach obowiązuje biały fartuch i zmiana obuwia.
  • Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
  • Na poszczególne ćwiczenia obowiązuje znajomość materiału przedstawiona w planie zajęć (dotyczy to także pierwszych ćwiczeń).
  • Konsultacje z asystentami odbywają się po zakończonych ćwiczeniach.