• Ostatnia zmiana 23.11.2020 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Aktualności

   

  Rok akademicki 2020/2021


  Informacja dla studentów I roku kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNY


   

  Materiały powtórzeniowe (czaszka) - https://drive.google.com/drive/folders/14RYBMvOgvcV2EZv2Mq1itXWalBO9yhMS?usp=sharing

   


   

  KOLOKWIUM 24.11.2020r.

   

   

  CZĘŚĆ TEORETYCZNA

   

  Część teoretyczna rozpoczyna się o godzinie 12:45
  Ilość pytań: 15
  Czas trwania: 15 minut

  Czas na zalogowanie się i rozpoczęcie części teoretycznej to 10 MINUT (12:45 - 12:55)

  Po upłynięciu czasu na zalogowanie student nie będzie miał możliwości przystąpienia do kolokwium - części teoretycznej.

   

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

   

  Część praktyczna  rozpoczyna się o godznie 13:45

  Ilość pytań: 10 szpilek

  Czas trwania: 10 minut

  Czas na zalogowanie się i rozpoczęcie  części praktycznej to 10 MINUT (13:45 - 13:55)

  Po upłynięciu czasu na zalogowanie student nie będzie miał możliwości przystąpienia do kolokwium - części praktycznej.

   


   

  Wyniki KOLOKWIUM (część teoretyczna) z dnia 10.11.2020r.
  Wyniki z części praktycznej są widoczne u Państwa na koncie w platformie BB tuż po sprawdzeniu przez asystentów.

   

  nr albumu

  punktacja

  40671

  12,00

  38384

  7,00

  40788

  8,00

  40672

  13,00

  40673

  10,00

  39715

  4,00

  40674

  12,00

  40675

  11,00

  40676

  10,00

  34733

  11,00

  40677

  nb

  40678

  nb

  40679

  12,00

  40816

  nb

  37309

  8,00

  40680

  6,00

  31420

  nb

  40681

  6,00

  40682

  7,00

  40683

  8,00

  40406

  12,00

  30868

  nb

  40043

  9,00

  36425

  10,00

  39716

  9,00

  40684

  12,00

  38913

  8,00

  40686

  9,00

  40687

  nb

  40688

  11,00

  40689

  10,00

  40690

  8,00

  40691

  11,00

  40692

  8,00

  40693

  10,00

  39718

  11,00

  31645

  7,00

  40694

  12,00

  40695

  8,00

  38236

  11,00

  40061

  6,00

  39648

  10,00

  39719

  11,00

  40696

  13,00

  40697

  12,00

  40764

  6,00

  39766

  6,00

  37985

  7,00

  40698

  12,00

  40699

  8,00

  40700

  nb

  40078

  13,00

  40768

  5,00

  40796

  nb

  40703

  10,00

  40867

  10,00

  40817

  nb

  38946

  7,00

  39722

  4,00

  40705

  6,00

  40706

  11,00

  40707

  6,00

  40709

  11,00

  39724

  9,00

  38009

  11,00

  40710

  13,00

  41007

  nb

  40711

  8,00

  40712

  9,00

  39725

  11,00

  40713

  10,00

  40714

  8,00

  40991

  8,00

  40758

  10,00

  38963

  4,00

  40818

  8,00

  37917

  14,00

  40715

  9,00

  40819

  5,00

  38854

  11,00

  40716

  8,00

  39728

  7,00

  40717

  15,00

  40718

  9,00

  40719

  12,00

  40720

  12,00

  40989

  9,00

  41040

  11,00

  40721

  10,00

  40722

  6,00

  40723

  9,00

  40724

  11,00

  39767

  13,00

  40725

  9,00

  40726

  11,00

  40727

  12,00

  40728

  9,00

  40480

  9,00

  40729

  11,00

  40127

  9,00

  40730

  12,00

  40823

  6,00

  39769

  11,00

   

   


   

   

  WYKŁAD NR 3 - https://www.youtube.com/playlist?list=PLlvUiWcVKZA3dWS9XtN9dg3duptGoujAH

   


  UWAGA!
   

  Od dnia 12.10.2020r. (poniedziałek) WYKŁADY I ĆWICZENIA
  będą odbywać się w formie ONLINE (platforma Blackboard) do odwołania.

   


   

  Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, prosimy o punktualność na zajęciach i bezwzględne przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie. W szczególności:

  - środki ochrony osobistej (maseczka ochronna zakrywająca usta i nos),

  - dezynfekcja rąk przed wejściem na sale ćwiczeniowe,

  - studenci z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

   


   

  Zajęcia z anatomii odbywają się we wtorki i piątki.

   

  wykład

  godz. 11:15 - 12:30

  ONLINE (Blackboard)

  ćwiczenia

  godz. 12:45 - 16:00

  sale ćwiczeniowe Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka (wejście od strony ul. Mickiewicza)

   

  • Na zajęciach obowiązuje biały fartuch i zmiana obuwia oraz maseczka ochronna.
  • Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
  • Na poszczególne ćwiczenia obowiązuje znajomość materiału przedstawiona w planie zajęć (dotyczy to także pierwszych ćwiczeń).
  • Konsultacje z asystentami odbywają się po zakończonych ćwiczeniach.