• Ostatnia zmiana 01.03.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Aktualności

   

  Rok akademicki 2021/2022


  Informacja dla studentów I roku kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNY


   

  TERMINY EGZAMINÓW KOŃCOWYCH

   

   

  EGZAMIN

  11.02.2022r. (piątek)

  godzina 12:00

  teoria - sala Kolumnowa
  praktyka - sale Zakładu Anatomii

   

  I TERMIN POPRAWKOWY

   

  18.02.2022r. (piątek)

   

  godzina 12:00

   

  sale Zakładu Anatomii 

   

  II TERMIN POPRAWKOWY

   

  11.03.2022r. (piątek) 

   

  godzina 16:30 

   

  sale Zakładu Anatomii  

   


  WYKŁADY ONLINE

   

  WYKŁADY LEKARSKO-DENTYSTYCZNY - Lekarsko-Dentystyczny 2021-2022 - YouTube

   

   

  Wykłady są dostępne na Youtube oraz platformie Blackboard.


  Pierwsze ćwiczenia z anatomii rozpoczynają się dnia 15.10.2021r. (piątek) w salach Zakładu Anatomii
  Prawidłowej Człowieka UMB (wejście od ulicy Mickiewicza) o godzinie 12:45.

   

   

  wykład

  godz. 11:15 - 12:30

  ONLINE

  ćwiczenia

  godz. 12:45 - 16:00

  sale ćwiczeniowe Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka (wejście od strony ul. Mickiewicza)

   

  • Na zajęciach obowiązuje biały fartuch i zmiana obuwia oraz maseczka ochronna i rękawiczki jednorazowe.
  • Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
  • Na poszczególne ćwiczenia obowiązuje znajomość materiału przedstawiona w planie zajęć (dotyczy to także pierwszych ćwiczeń).
  • Konsultacje z asystentami odbywają się po zakończonych ćwiczeniach.

   


  Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, prosimy o punktualność na zajęciach
  i bezwzględne przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie. W szczególności:

   

  - środki ochrony osobistej (maseczka ochronna zakrywająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe),

  - dezynfekcja rąk przed wejściem na sale ćwiczeniowe,

  - studenci z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.