• Ostatnia zmiana 04.07.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Aktualności

   

  Rok akademicki 2021/2022


  Informacja dla studentów I roku kierunku LEKARSKI


   

  HARMONOGRAM OGLĄDANIA PRAC 06.07.2022r. - pobierz

   

  WYNIKI EGZAMINU Z DNIA 20.06.2022r. - pobierz

   

   


  TERMINY EGZAMINÓW KOŃCOWYCH

   

  EGZAMIN

    15.06.2022r. godziny według harmonogramu

  I TERMIN POPRAWKOWY

  24.08.2022r.

  godziny według harmonogramu

  II TERMIN POPRAWKOWY

  14.09.2022r.godzine według harmonogramu

   

   

   


  WYKŁADY ONLINE

   

  WYKŁADY LEKARSKI Lekarski 2021-2022 - YouTube

   


  Pierwsze ćwiczenia z anatomii rozpoczynają się dnia 04.10.2021r. (poniedziałek) w salach Zakładu Anatomii
  Prawidłowej Człowieka UMB (wejście od ulicy Mickiewicza) według planu poniżej:

   

   

  Wykłady

  poniedziałek, czwartek

  9:15-10:15

  grupy: 1-18

  ONLINE

  Ćwiczenia

  poniedziałek

  10:45-13:00

  grupy: 1, 3, 4, 5, 6, 7

  sale ćwiczeniowe Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka
  (wejście od ul. Mickiewicza)

  13:30-15:45

  grupy: 2, 8, 9, 16, 17, 18

  16:15-18:30

  grupy: 10, 11, 12, 13, 14, 15

  czwartek

  10:45-13:00

  grupy: 10, 11, 12, 13, 14, 15

  13:30-15:45

  grupy: 2, 8, 9, 16, 17, 18

  16:15-18:30

  grupy: 1, 3, 4, 5, 6, 7

   

  • Na zajęciach obowiązuje biały fartuch i zmiana obuwia oraz maseczka ochronna i rękawiczki jednorazowe.
  • Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
  • Na poszczególne ćwiczenia obowiązuje znajomość materiału przedstawiona w planie zajęć (dotyczy to także pierwszych ćwiczeń).

   


  Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, prosimy o punktualność na zajęciach
  i bezwzględne przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie. W szczególności:

   

  - środki ochrony osobistej (maseczka ochronna zakrywająca usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe),

  - dezynfekcja rąk przed wejściem na sale ćwiczeniowe,

  - studenci z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.