• Ostatnia zmiana 04.12.2020 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Aktualności

   

  Rok akademicki 2020/2021


  Informacja dla studentów I roku kierunku LEKARSKI


   

  Głowa i szyja

   

  Wykład nr 1 (07.12.2020) - https://youtu.be/xAvs7czR0F4 

  Poszczególne wykłady będą także udostępniane na platformie Blackboard w godzinach przewidzianych planem zajęć.

   


   

  Organizacja zaliczenia online z OUN w dniu 03.12.2020 r.

   

  Test teoretyczny - godz. 9:15 (dla wszystkich grup)

  1. Test będzie się składać z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

  2. Jedno pytanie na stronie.

  3. Brak możliwości powrotu do poprzedniego pytania.

  4. Czas trwania testu - 20 minut.

  5. Czas na zalogowanie się i rozpoczęcie części teoretycznej to 10 MINUT (9:15-9:25).

  6. Po upłynięciu czas na zalogowanie student nie będzie miał możliwości przystąpienia do kolokwium - części teoretycznej.

   

   

   

  Test praktyczny - godz. 9:55 (dla wszystkich grup)

  1. Test będzie polegał na rozpoznaniu 10 struktur anatomicznych.

  2. Pełną odpowiedź (po łacinie!) należy wpisać w pole pod daną strukturą anatomiczną.

  3. Brak możliwości powrotu do poprzedniego pytania.

  4. Czas trwania - 10 minut.

  5. Czas na zalogowanie się i rozpoczęcie części teoretycznej to 10 MINUT (9:55-10:05).

  6. Po upłynięciu czas na zalogowanie student nie będzie miał możliwości przystąpienia do kolokwium - części teoretycznej.

  5. Na koniec testu należy koniecznie kliknąć przycisk "zapisz i prześlij".

   

  Wyniki testu ukażą się na stronie internetowej zakładu po sprawdzeniu części praktycznej przez wszystkich asystentów.

   

   


   

  Ośrodkowy Układ Nerwowy

   

  Wykład nr 8 (30.11.2020) - https://youtu.be/hj6Ngf5OOQY 

  Wykład nr 7 (26.11.2020) - https://youtu.be/kfAiiGnOemQ 

  Wykład nr 6 (23.11.2020) - https://youtu.be/8LW7Rds4vi8 

  Wykład nr 5 (19.11.2020) - https://youtu.be/7rF4Z5MRpFU 

  Wykład nr 4 (16.11.2020) - https://youtu.be/UfULQ1YGWXk 

  Wykład nr 3 (12.11.2020) - https://youtu.be/II_cUZx29Rk

  Wykład nr 2 (09.11.2020) - https://youtu.be/Vm1Rb8PXnXA

  Wykład nr 1 (05.11.2020) - https://youtu.be/1vtT9_M1gaQ

  Poszczególne wykłady będą także udostępniane na platformie Blackboard w godzinach przewidzianych planem zajęć.

   

   


   

   

  Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, prosimy o punktualność na zajęciach i bezwzględne przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie. W szczególności:

  - środki ochrony osobistej (maseczka ochronna zakrywająca usta i nos),

  - dezynfekcja rąk przed wejściem na sale ćwiczeniowe,

  - studenci z objawami infekcji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

   


   

  Zajęcia z anatomii odbywają się w poniedziałki i czwartki.

   

  Wykłady

  poniedziałek, czwartek

  9:15-10:15

  grupy: 1-18

  ONLINE (Blackboard)

  Ćwiczenia

  poniedziałek

  10:45-13:00

  grupy: 1, 3, 4, 5, 6, 7

  sale ćwiczeniowe Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka
  (wejście od strony ul. Mickiewicza)

  13:30-15:45

  grupy: 2, 8, 9, 16, 17, 18

  16:15-18:30

  grupy: 10, 11, 12, 13, 14, 15

  czwartek

  10:45-13:00

  grupy: 10, 11, 12, 13, 14, 15

  13:30-15:45

  grupy: 2, 8, 9, 16, 17, 18

  16:15-18:30

  grupy: 1, 3, 4, 5, 6, 7

   

   

   

  • Na zajęciach obowiązuje biały fartuch i zmiana obuwia oraz maseczka ochronna.
  • Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
  • Na poszczególne ćwiczenia obowiązuje znajomość materiału przedstawiona w planie zajęć (dotyczy to także pierwszych ćwiczeń).