• Ostatnia zmiana 28.09.2020 przez Zakład Psychologii i Filozofii

    NTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY PhD STUDIES in Biomedical Research and Biostatistics_2020/2021_realizowane pzredmioty, sylabusy i informacje dotyczące zajęć

     

    • Przedmiot do wyboru:

        DIDACTIC METHODS IN THE BIOMEDICAL SCIENCES: 30 g.  ćwiczeń / Zaliczenie w semestrze zimowym

        dr hab. Barbara Polityńska - Lewko