Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zapisy.
 • Ostatnia zmiana 25.08.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zapisy

  1.Osoby zainteresowane udziałem w kursach wypełniają formularz zgłoszeniowy i przesyłają go drogą elektroniczną na adres: farmacja.kursy@umb.edu.pl (formularz jest edytowalny)
  2. Organizator dokonuje kwalifikacji do udziału w kursie, o czym kandydaci są informowani drogą elektroniczną.

                                                   
  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o wpisie na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                        Zapisy trwają od 21 marca  do 31 sierpnia 2023 r.

                                                                       (pozostały jedynie ostatnie wolne miejsca na chemię)

  3. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani  uiszczają opłatę rejestracyjną w kwocie 50 zł w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania o wpisaniu na listę uczestników kursu.
  4. Wniesiona opłata gwarantuje miejsce na kursie i w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.

  5. Osoby wpisane na listę uczestników opłacają kurs w terminie/terminach podanych w zakładce "Koszt kursów "
  6. Kolejne raty powinny by regulowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  7. Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kursu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego.


  W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 85 7485666 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.30 lub drogą elektroniczną na adres farmacja.kursy@umb.edu.pl

   

  Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w formie stacjonarnej. Nie ma możliwości prowadzenia zajęć online.