Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konferencje i zjazdy.
 • Ostatnia zmiana 04.06.2024 przez Administrator UMB

  Konferencje i zjazdy

   

  Termin

  Nazwa wydarzenia

  Miejsce

  Organizator/Sekretariat

  25 czerwca 2024 r.

  Warsztaty regionalne
  dotyczące diagnostyki, profilaktyki i terapii zakażeń organizowane we współpracy z Zakładem Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii infekcyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  https://www.umb.edu.pl/warsztaty_regionalne_npz_25.06.2024

  Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu,

  ul. Szpitalna 37,

  15-295 Białystok

  Aula nr 1.7

  Honorowy Komitet Organizacyjny:
  - prof. dr hab. Adam J. Krętowski – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  - prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  - prof. dr hab. Waleria Hryniewicz – Narodowy Instytut Leków w Warszawie

   

  Komitet Organizacyjny:
  - dr n. med. Sławomir Czaban – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (prowadzenie warsztatów)
  - dr hab. n. med. Alina Minarowska – Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Poradnia Leczenia Mukowiscydozy (prowadzenie warsztatów)
  - dr n. med. Łukasz Minarowski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, II Klinika Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych (prowadzenie warsztatów)
  - prof. dr hab. Robert Mróz – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kierownik II Kliniki Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych
  - dr hab. n. med. Paweł Sacha – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej
  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Tryniszewska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej (prowadzenie warsztatów)
  - dr hab. n. med. Piotr Wieczorek – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, Konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej (prowadzenie warsztatów)
  - prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii (prowadzenie warsztatów)

  19-21 czerwca

  2024 r.

  Jubileuszowa

  Naukowo-szkoleniowa Konferencja/Kurs

  XX Ełckie Forum Medycyny Zakażeń

  - od teorii do praktyki -

  "Medycyna Zakażeń - Never Ending Story Jak wykorzystać potencjał współczesnej mikrobiologii"

  Organizator:

  "Pro-Medica” w Ełku

  we współpracy z

  II Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

  Zakładem Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UM w Białymstoku

  Zakładem Mikrobiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie

  Hotel Rydzewski, Ełk

  Komitet Naukowy:

  Przewodniczący: mgr Tadeusz Gadomski

  prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

  prof. dr. hab. n. med. Elżbieta Tryniszewska

  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska–Mach

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

   

  Komitet Organizacyjny:

  Przewodniczący: mgr Tadeusz Gadomski

  mgr Jolanta Żukowska
  mgr Bożena Dzikiewicz
  mgr Emilia Skrodzka
  mgr Katarzyna Świderska
  mgr Wioletta Tyszkiewicz
  Mariola Sitkiewicz

  12-14 października 2023 r.

  Naukowo-szkoleniowa Konferencja/Kurs

  XIX Ełckie Forum Medycyny Zakażeń
  - od teorii do praktyki -

  "Antybiotykoterapia - proces dynamiczny
  Problemy i perspektywy współczesnej
  antybiotykoterapii”

  Organizator:

  "Pro-Medica” w Ełku

  we współpracy z

  II Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

  Zakładem Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UM w Białymstoku

  Zakładem Mikrobiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie

  Hotel Chruściele 27

   

  Komitet Naukowy:

  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

  prof. dr. hab. n. med. Elżbieta Tryniszewska

  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska–Mach

  dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

  dr n. med. Dorota Olszańska

  mgr Tadeusz Gadomski

  mgr Jadwiga Kopala

  dr n. med. Maria Szymankiewicz

   

  Komitet Organizacyjny:

  Przewodniczący: mgr Tadeusz Gadomski

  Członkowie:

  lek. med. Maciej Wojciechowski

  mgr Jolanta Żukowska

  mgr Bożena Dzikiewicz

  mgr Katarzyna Świderska

  mgr Wioletta Tyszkiewicz

  Mariola Sitkiewicz

  5-7 października 2022 r.

  Naukowo-szkoleniowa Konferencja/Kurs

  XVIII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń - od teorii do praktyki

   

  MEDYCYNA ZAKAŻEŃ - POPANDEMICZNE PROBLEMY I WYZWANIA

  Organizator:

  "Pro-Medica” w Ełku

  we współpracy z

  Zakładem Mikrobiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie

  Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych

  Zakładem Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UM w Białymstoku

  Medicare S.C. /Organizator logistyczny/

  Hotel Rydzewski

  ul. Armii Krajowej 32

  19-300 Ełk

   

  Komitet Naukowy:

  Przewodnicząca: dr hab. n. med. Elżbieta M. Stefaniuk

  Członkowie:

  prof. dr. hab. n. med. Elżbieta Tryniszewska

  prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć

  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska–Mach

  dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

  dr n. med. Maria Szymankiewicz

  lek. Krzysztof Michalski

  lek. Maciej Wojciechowski

  mgr Tadeusz Gadomski

   

  Komitet Organizacyjny:

  Przewodniczący: mgr Tadeusz Gadomski

  Członkowie:

  dr hab. n. med. Elżbieta M. Stefaniuk

  mgr Bożena Dzikiewicz

  mgr Wioletta Tyszkiewicz

  mgr Katarzyna Świderska

  6-8 października 2021 r.

  Kurs/Konferencja naukowo-szkoleniowa

  organizowana przez

  "Pro-Medica” w Ełku,

  Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UM Białystok,

  Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum UJ Kraków,

  Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych

  Życie ze spadkiem po koronavirusie

  Wojna za wojną”

  Ełk

  Komitet Naukowy:

  Przewodnicząca: dr hab. n. med. Elżbieta M. Stefaniuk

  Członkowie:

  prof. dr. hab. n. med. Elżbieta Tryniszewska

  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska–Mach

  prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć

  dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

  mgr Tadeusz Gadomski

   

  Komitet Organizacyjny:

  Przewodniczący: mgr Tadeusz Gadomski

  Członkowie:

  prof. dr. hab. n. med. Elżbieta Tryniszewska

  dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

  dr hab. n. med. Paweł Sacha

  mgr Bożena Dzikiewicz

  tech. Mariola Sitkiewicz

  mgr Katarzyna Świderska

  dr hab. n. med. Elżbieta M. Stefaniuk

  20 kwietnia 2021 r. Konferencja pn.:

  „Aktualne wyzwania laboratorium mikrobiologicznego w dobie zwiększającej się lekooporności”

  Webinarium

  godz. 16:00

  Organizatorzy:

  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej; Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. Tryniszewska
  • Firma bioMerieux Polska
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej dr hab. n. med. Piotr Wieczorek
  27 października 2020 r.

  Konferencja pn.

  „Opieka nad pacjentem z infekcją dróg oddechowych w dobie COVID-19”

  Webinarium

  Organizatorzy:

  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej; Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. Tryniszewska
  • Firma bioMerieux Polska
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej dr hab. n. med. Piotr Wieczorek

  22 październka

  2019 r.

   

  od godz. 10:00

  IX SPOTKANIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE

  "Zakażenia wirusowe.

  Aspekty diagnostyczne i kliniczne

  Hotel Gołębiewski

   

  Sala nr 8

  I piętro

   

  Białystok

  Komitet Organizacyjny:

  • prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  Kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej Uniwersytetu Medycznego/Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  • dr Jadwiga Jaworowska

  Członek Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  • Pracownicy Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego/Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  tel. /faks 85 831 85 71, e-mail: zdmik@umb.edu.pl

  Zobacz program oraz Honorowy Komitet Organizacyjny

  10 październka

  2019 r.

   

  od godz. 08:30

  Konferencja
  naukowo-szkoleniowa

  „Jesienne spotkanie
  z Diagnostyką Laboratoryjną 2019”

  Hotel Podlasie,
  ul. 42 Pułku Piechoty 6
  Białymstoku

  Organizatorzy:

  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  tel. 831 8584, e-mail: zldk@umb.edu.pl

  2-4 październka

  2019 r.

  XVI REGIONALNE FORUM MEDYCYNY ZAKAŻEŃ
  „Aktualne wyzwania dla zespołów zakażeń i antybiotykoterapii”

  Hotel Rydzewski 

  ul. Armii Krajowej 32

  Ełk

  Naukowo-Szkoleniowa Konferencja organizowana przez Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB

  23 październka

  2018 r.

   

  od godz. 10:15

  VIII Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe

   

  "Zakażenia układu oddechowego. Aspekty diagnostyczne i kliniczne" 

  Hotel Gołębiewski

   

  Sala nr 8

  I piętro

   

  Białystok

  Organizatorzy:

  • Kierownik Zakładu i Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej
   tel. /faks 85 831 85 71, e-mail: zdmik@umb.edu.pl
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej

   

  Zobacz program oraz Honorowy Komitet Organizacyjny

  24-26 maja

  2018 r.

  "Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs"

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Organizatorzy:

  Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

   

  Przewodnicząca:

  Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  tel. (+48) 85748 5708

  fax. (+48) 85748 5707

  E-mail: elzbieta.skrzydlewska@umb.edu.pl

  e-mail: analchem@umb.edu.pl

  http://www.oxidative-stress2018.umb.edu.pl

  12 październka

  2017 r.

   

  od godz. 10:15

  VII Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe

   

  "Zakażenia Clostridum difficile - aspekty diagnostyczne i kliniczne" 

  Hotel Gołębiewski

   

  Sala nr 8

  I piętro

   

  Białystok

  Organizatorzy:

  • Kierownik Zakładu i Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej
   tel. /faks 85 746 85 71, e-mail: zdmik@umb.edu.pl
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej
    

  Zobacz program oraz Honorowy Komitet Organizacyjny

  18 październka

  2016 r.

   

  od godz. 10:30

  VI Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe

   

  "Zakażenia w chirurgii szczękowo - twarzowej. Aspekty diagnostyczne i kliniczne" 

  Hotel Gołębiewski

   

  Sala nr 8

  I piętro

   

  Białystok

  Organizatorzy:

  • Kierownik Zakładu i Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej
   tel. /faks 85 746 85 71, e-mail: zdmik@umb.edu.pl
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej
  • Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Plastycznej
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

   

  Zobacz program oraz Honorowy Komitet Organizacyjny

  20 październka

  2015 r.

   

  od godz. 10:30

  V Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe

   

  "Problemy oporności bakterii na antybiotyki w aspekcie klinicznym i diagnostycznym" 

  Hotel Gołębiewski

   

  Sala Kongresowa

  II piętro

   

  Białystok

  Organizatorzy:

  • Kierownik Zakładu i Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej:
   tel. /faks 85 746 85 71, e-mail: zdmik@umb.edu.pl
  • Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej

   

  Zobacz program oraz Honorowy Komitet Organizacyjny

  20 - 21 czerwca

  2015 r.

  I International

  Congress of Cosmetology

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  Euroregionalne Centrum Farmacji 

   

  ul. Mickiewicza 2D 15-222 Białystok

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  Przewodnicząca:
  dr hab. Agnieszka Markowska
  tel. (+48) 85 748 5685
  e-mail:

  agnieszka.markowska@umb.edu.pl

   

  Strona internetowa Kongresu:

  http://www.umb.edu.pl/bialystok-cosmetology
  4 - 7 czerwca 2015 r.

  Konferencja
   

  "Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs".

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  Euroregionalne Centrum Farmacji 

   

  ul. Mickiewicza 2D 15-222 Białystok

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

   

  Przewodnicząca:
  Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  tel. (+48) 85748 5708
  fax. (+48) 85748 5707
  e-mail: analchem@umb.edu.pl
  http://www.oxidative-stress.umb.edu.pl

  18 grudnia

  2014 r.

   

  od godz. 9:00

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowoczesne metody w badaniach morfologicznych"Zakład Histologii i Cytofizjologii

  Organizatorzy:

  Zakład Histologii i Cytofizjologii UMB oraz firma JEOL (EUROPE) SAS, Oddział w Polsce


  Zobacz zaproszenie na konferencję

  4 listopada

  2014 r.

   

  od godz. 10:30

  IV Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe

   

  "Aspekty diagnostyczne i epidemiologiczne w zakażeniach wirusem EBV (Ebola)" 

  Hotel Gołębiewski

   

  Sala Kongresowa

  II piętro

   

  Białystok

  Organizatorzy:

  • Kierownik Zakładu i Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej:
   tel. /faks 85 746 85 71, e-mail: zdmik@umb.edu.pl
  • Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej

   

  Zobacz program oraz Honorowy Komitet Organizacyjny

  14 grudnia

  2013 r.

  Sympozjum Naukowe

   

  "Suplementy pod lupą farmaceuty"

  Uniwersytet Medyczny

  w Białymstoku

   

  Euroregionalne Centrum Farmacji

   

  Aula Duża

  Organizatorzy:

  Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja oddział w Białymstoku działająca przy Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  Zobacz program Sympozjum

  14 listopada

  2013 r.

   

  od godz. 10:30

  III Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe

   

  "Aspekty diagnostyczne i kliniczne w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego"

  Hotel Gołębiewski

   

  Sala Kongresowa

  II piętro

   

  Białystok

  Organizatorzy:

  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej:
   tel. /faks 85 746 85 71, e-mail: zdmik@umb.edu.pl
  • Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej

   

  Zobacz program oraz Honorowy Komitet Organizacyjny

  18-21 września 2013 r.

  XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

  "Farmacja-Nauka-Społeczeństwo"

  Uniwersytet Medyczny

  w Białymstoku

   

  Euroregionalne Centrum Farmacji 

   

  ul. Mickiewicza 2D 15-222 Białystok

  Organizatorzy:
  • Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Sekretariat Zjazdu:

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Zakład Chemii Leków

  Euroregionalne Centrum Farmacji

  ul. Mickiewicza 2D 15-222 Białystok

   

  Przewodniczący:

  prof dr hab. Jerzy Pałka

  tel.: (+48) 85748 5706

  fax: (+48) 85879 5866

  e-mail: zjazdptfarm@umb.edu.pl

   

  Zobacz stronę internetową Zjazdu

  Zobacz plakat Zjazdu

  15 grudnia

  2012 r.

   

  od godz. 10:00

  Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa

   

  "Dermokosmetyki pod lupą

  - 15.12.2012 r."

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  Euroregionalne Centrum Farmacji 

   

  ul. Mickiewicza 2D 15-222 Białystok

  Organizatorzy:

  Młoda Farmacja Białystok przy współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Studenckim Kołem Naukowym działającym przy Samodzielnej Pracowni Kosmetologii UMB

   

  Zobacz program Zjazdu

  Zobacz plakat Zjazdu

  29 listopada

  2012 r.

   

  od godz. 10:00

  II Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe

  "Nowe wyzwania w walce z drobnoustrojami"

  Hotel Gołębiewski,

   

  Sala Kongresowa II piętro

  Białystok

  Organizatorzy:

  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB, tel. /faks 85 746 85 71, e-mail:zdmik@umb.edu.pl
  • Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej

   

  Zobacz program Spotkania

  Zobacz Honorowy Komitet Organizacyjny

  10 -13 listopada 2011 r.

  Konferencja
   

  "Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs".

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  Euroregionalne Centrum Farmacji 

   

  ul. Mickiewicza 2D 15-222 Białystok

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

   

  Przewodnicząca:
  Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  tel. (+48) 85748 5708
  fax. (+48) 85748 5707
  e-mail: analchem@umb.edu.pl
  http://www.oxidative-stress2011.umb.edu.pl

  26 października 2011 r.

  Spotkanie naukowo - szkoleniowe

   

  "Zakażenia związane z opieką zdrowotną - nowe wyzwania  i nowe możliwości diagnostyczne."

  Hotel Gołębiewski,

   

  Sala Kongresowa II piętro

  Białystok

  Komitet Organizacyjny:

  • prof dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  Kierownik Zakłałdu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  • dr n. med. Bogusław Poniatowski

  Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  • dr hab. Andrzej Szpak

  Przewodniczący Zaspołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

  • dr n. med. Paweł Sacha

  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej

  • mgr Krystyna Łapuć - Seweryn

  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

  • dr hab. Marek Szczepański

  Kierownik Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  21-23 września 2011 r.

  Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne
   

  „Aspekty zdrowotne żywności i żywienia"

  Uniwersytet Medyczny
   

  Hotel Gołębiewski

  Białystok

  Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Komisja Higieny Żywności i Żywienia KNoŻCz Polskiej Akademii Nauk, Komisja Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk
   

  Komitet Organizacyjny Sympozjum Bromatologicznego:
   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej
  Zakład Bromatologii

   

  Przewodnicząca:
  Prof. dr hab. Maria Borawska
  tel. (+48)  85748 5469
  fax. (+48)  85748 5416
  e-mail: bromatologia2011@umb.edu.pl

  4-8 września 2011 r.

  21 Polskie Sympozjum Peptydowe

  Centrum Konferencyjno-Bankietowe "Knieja" w Supraślu

  Zaklad Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego
  w Białymstoku

   

  Przewodnicząca:
  dr hab. Krystyna Midura-Nowaczek
  tel. (+48) 85748 5687
  e-mail: 21.pps@umb.edu.pl