Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Proces dyplomowania (prace i egzaminy dyplomowe).