Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Współpraca ze szkołami.