Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rada Wydziału.
 • Ostatnia zmiana 22.11.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rada Wydziału

  Skład Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  1. Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Przewodniczący
  2. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów – prof. dr hab. Milena Dąbrowska
  3. Prodziekan ds. Rozwoju – prof. dr hab. Katarzyna Socha
  4. Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska
  5. Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych - prof. dr hab. Jerzy Pałka
  6. Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych - dr hab. Bartłomiej Kałaska
  7. prof. dr hab. Anna Bielawska
  8. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
  9. prof. dr hab. Małgorzata M. Brzóska
  10. prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  11. prof. dr hab. Ewa Jabłońska
  12. prof. dr hab. Irena Kasacka
  13. prof. dr hab. Barbara Malinowska
  14. prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  15. prof. dr hab. Barbara Mroczko
  16. prof. dr hab. Halina Ostrowska
  17. prof. dr hab. Dariusz Pawlak
  18. prof. dr hab. Krystyna Pawlak
  19. prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska
  20. prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  21. prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska
  22. prof. dr hab. Katarzyna Winnicka
  23. dr hab. Marta Baranowska-Kuczko
  24. dr hab. Bogdan Cylwik
  25. dr hab. Anna Galicka
  26. dr hab. Marek Niczyporuk
  27. dr hab. Tomasz Rusak
  28. dr hab. Arkadiusz Surażyński
  29. dr hab. Michał Tomczyk
  30. dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska
  31. dr n. med. Katarzyna Wołosik
  32. mgr Dominika Dobiecka - przedstawicielka doktorantów
  33. mgr farm. Aleksandra Frąckiewicz - przedstawicielka doktorantów
  34. mgr farm. Olga Szewczyk-Roszczenko - przedstawicielka doktorantów
  35. Maja Bugajska - przedstawicielka studentów
  36. Natalia Jankowska - przedstawicielka studentów
  37. Dominika Kondraciuk - przedstawicielka studentów
  38. Konrad Makarski - przedstawiciel studentów
  39. Damian Moczulski - przedstawiciel studentów
  40. Sylwia Ogniewska - przedstawicielka studentów
  41. Zuzanna Rogucka - przedstawicielka studentów
  42. Barbara Rowińska - przedstawicielka studentów
  43. Weronika Kaja Simonik - przedstawicielka studentów
  44. Oliwia Aneta Szypulska - przedstawicielka studentów