• Ostatnia zmiana 08.04.2022 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rada Wydziału

  Skład Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  1. Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Przewodniczący
  2. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów – prof. dr hab. Milena Dąbrowska
  3. Prodziekan ds. Rozwoju – dr hab. Katarzyna Socha
  4. Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska
  5. Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych - prof. dr hab. Jerzy Pałka
  6. Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych - dr hab. Bartłomiej Kałaska
  7. prof. dr hab. Anna Bielawska
  8. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
  9. prof. dr hab. Małgorzata M. Brzóska
  10. prof. dr hab. Ewa Chabielska
  11. prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  12. prof. dr hab. Ewa Jabłońska
  13. prof. dr hab. Irena Kasacka
  14. prof. dr hab. Barbara Malinowska
  15. prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  16. prof. dr hab. Barbara Mroczko
  17. prof. dr hab. Halina Ostrowska
  18. prof. dr hab. Dariusz Pawlak
  19. prof. dr hab. Krystyna Pawlak
  20. prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska
  21. prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  22. prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  23. prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska
  24. prof. dr hab. Katarzyna Winnicka
  25. dr hab. Bogdan Cylwik
  26. dr hab. Anna Galicka
  27. dr hab. Tomasz Rusak
  28. dr hab. Michał Tomczyk
  29. dr n. farm. Marta Baranowska-Kuczko
  30. dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska
  31. mgr Katarzyna Wołosik
  32. mgr Patrycja Mościcka - przedstawicielka doktorantów
  33. mgr farm. Dominika Wioletta Radomska - przedstawicielka doktorantów
  34. mgr farm. Nazar Smereczański - przedstawiciel doktorantów
  35. Natalia Jankowska - przedstawicielka studentów
  36. Justyna Jasiorowska - przedstawicielka studentów
  37. Bartosz Malinowski - przedstawiciel studentów
  38. Sylwia Ogniewska - przedstawicielka studentów
  39. Urszula Ostrowiecka - przedstawicielka studentów
  40. Katarzyna Polkowska - przedstawicielka studentów
  41. Aleksandra Sabat - przedstawicielka studentów
  42. Weronika Kaja Simonik - przedstawicielka studentów