Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rada Wydziału.
 • Ostatnia zmiana 28.05.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rada Wydziału

  Skład Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  1. Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Przewodniczący
  2. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów – prof. dr hab. Milena Dąbrowska
  3. Prodziekan ds. Rozwoju – prof. dr hab. Katarzyna Socha
  4. Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska
  5. Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych - prof. dr hab. Jerzy Pałka
  6. Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych - dr hab. Bartłomiej Kałaska
  7. prof. dr hab. Anna Bielawska
  8. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
  9. prof. dr hab. Małgorzata M. Brzóska
  10. prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  11. prof. dr hab. Anna Galicka
  12. prof. dr hab. Ewa Jabłońska
  13. prof. dr hab. Irena Kasacka
  14. prof. dr hab. Barbara Malinowska
  15. prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  16. prof. dr hab. Barbara Mroczko
  17. prof. dr hab. Halina Ostrowska
  18. prof. dr hab. Dariusz Pawlak
  19. prof. dr hab. Krystyna Pawlak
  20. prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska
  21. prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  22. prof. dr hab. Michał Tomczyk
  23. prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska
  24. prof. dr hab. Katarzyna Winnicka
  25. dr hab. Marta Baranowska-Kuczko
  26. dr hab. Bogdan Cylwik
  27. dr hab. Marek Niczyporuk
  28. dr hab. Tomasz Rusak
  29. dr hab. Arkadiusz Surażyński
  30. dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska
  31. dr n. med. Katarzyna Wołosik
  32. mgr Dominika Dobiecka - przedstawicielka doktorantów
  33. mgr farm. Aleksandra Frąckiewicz - przedstawicielka doktorantów
  34. mgr farm. Olga Szewczyk-Roszczenko - przedstawicielka doktorantów
  35. Maja Bugajska - przedstawicielka studentów
  36. Natalia Jankowska - przedstawicielka studentów
  37. Dominika Kondraciuk - przedstawicielka studentów
  38. Konrad Makarski - przedstawiciel studentów
  39. Damian Moczulski - przedstawiciel studentów
  40. Zuzanna Rogucka - przedstawicielka studentów
  41. Barbara Rowińska - przedstawicielka studentów
  42. Weronika Kaja Simonik - przedstawicielka studentów
  43. Oliwia Aneta Szypulska - przedstawicielka studentów