Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rada Wydziału.
 • Ostatnia zmiana 23.02.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rada Wydziału

  Skład Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  1. Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Przewodniczący
  2. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów – prof. dr hab. Milena Dąbrowska
  3. Prodziekan ds. Rozwoju – dr hab. Katarzyna Socha
  4. Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska
  5. Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych - prof. dr hab. Jerzy Pałka
  6. Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych - dr hab. Bartłomiej Kałaska
  7. prof. dr hab. Anna Bielawska
  8. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
  9. prof. dr hab. Małgorzata M. Brzóska
  10. prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  11. prof. dr hab. Ewa Jabłońska
  12. prof. dr hab. Irena Kasacka
  13. prof. dr hab. Barbara Malinowska
  14. prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  15. prof. dr hab. Barbara Mroczko
  16. prof. dr hab. Halina Ostrowska
  17. prof. dr hab. Dariusz Pawlak
  18. prof. dr hab. Krystyna Pawlak
  19. prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska
  20. prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  21. prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  22. prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska
  23. prof. dr hab. Katarzyna Winnicka
  24. dr hab. Marta Baranowska-Kuczko
  25. dr hab. Bogdan Cylwik
  26. dr hab. Anna Galicka
  27. dr hab. Tomasz Rusak
  28. dr hab. Arkadiusz Surażyński
  29. dr hab. Michał Tomczyk
  30. dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska
  31. mgr Katarzyna Wołosik
  32. mgr Patrycja Mościcka - przedstawicielka doktorantów
  33. mgr farm. Dominika Wioletta Radomska - przedstawicielka doktorantów
  34. mgr farm. Nazar Smereczański - przedstawiciel doktorantów
  35. Natalia Jankowska - przedstawicielka studentów
  36. Justyna Jasiorowska - przedstawicielka studentów
  37. Bartosz Malinowski - przedstawiciel studentów
  38. Sylwia Ogniewska - przedstawicielka studentów
  39. Urszula Ostrowiecka - przedstawicielka studentów
  40. Katarzyna Polkowska - przedstawicielka studentów
  41. Aleksandra Sabat - przedstawicielka studentów
  42. Weronika Kaja Simonik - przedstawicielka studentów