• Ostatnia zmiana 01.07.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rada Wydziału

  Skład Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  1. Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Przewodniczący
  2. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów – prof. dr hab. Milena Dąbrowska
  3. Prodziekan ds. Rozwoju – dr hab. Katarzyna Socha
  4. Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska
  5. prof. dr hab. Anna Bielawska
  6. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
  7. prof. dr hab. Małgorzata M. Brzóska
  8. prof. dr hab. Ewa Chabielska
  9. prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  10. prof. dr hab. Ewa Jabłońska
  11. prof. dr hab. Irena Kasacka
  12. prof. dr hab. Barbara Malinowska
  13. prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  14. prof. dr hab. Barbara Mroczko
  15. prof. dr hab. Halina Ostrowska
  16. prof. dr hab. Jerzy Pałka
  17. prof. dr hab. Dariusz Pawlak
  18. prof. dr hab. Krystyna Pawlak
  19. prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska
  20. prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  21. prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  22. prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska
  23. prof. dr hab. Katarzyna Winnicka
  24. dr hab. Bogdan Cylwik
  25. dr hab. Anna Galicka
  26. dr hab. Tomasz Rusak
  27. dr hab. Michał Tomczyk
  28. dr n. farm. Marta Baranowska-Kuczko
  29. dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska
  30. mgr Katarzyna Wołosik
  31. mgr Patrycja Mościcka - przedstawicielka doktorantów
  32. mgr farm. Dominika Wioletta Radomska - przedstawicielka doktorantów
  33. mgr farm. Nazar Smereczański - przedstawiciel doktorantów
  34. Małgorzata Droździewicz - przedstawicielka studentów
  35. Edyta Gołaś - przedstawicielka studentów
  36. Aleksandra Kaszuba - przedstawicielka studentów
  37. Sylwia Ogniewska - przedstawicielka studentów
  38. Urszula Ostrowiecka - przedstawicielka studentów
  39. Katarzyna Polkowska - przedstawicielka studentów
  40. Agnieszka Senderowska - przedstawicielka studentów
  41. Aleksandra Stypułkowska - przedstawicielka studentów
  42. Agata Świderska - przedstawicielka studentów
  43. Dominik Wiszniewski - przedstawiciel studentów