Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rada Wydziału.
 • Ostatnia zmiana 28.09.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rada Wydziału

  Skład Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  1. Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Przewodniczący
  2. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów – prof. dr hab. Milena Dąbrowska
  3. Prodziekan ds. Rozwoju – prof. dr hab. Katarzyna Socha
  4. Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska
  5. Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych - prof. dr hab. Jerzy Pałka
  6. Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych - dr hab. Bartłomiej Kałaska
  7. prof. dr hab. Anna Bielawska
  8. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
  9. prof. dr hab. Małgorzata M. Brzóska
  10. prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  11. prof. dr hab. Ewa Jabłońska
  12. prof. dr hab. Irena Kasacka
  13. prof. dr hab. Barbara Malinowska
  14. prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  15. prof. dr hab. Barbara Mroczko
  16. prof. dr hab. Halina Ostrowska
  17. prof. dr hab. Dariusz Pawlak
  18. prof. dr hab. Krystyna Pawlak
  19. prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska
  20. prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  21. prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska
  22. prof. dr hab. Katarzyna Winnicka
  23. dr hab. Marta Baranowska-Kuczko
  24. dr hab. Bogdan Cylwik
  25. dr hab. Anna Galicka
  26. dr hab. Marek Niczyporuk
  27. dr hab. Tomasz Rusak
  28. dr hab. Arkadiusz Surażyński
  29. dr hab. Michał Tomczyk
  30. dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska
  31. dr n. med. Katarzyna Wołosik
  32. mgr farm. Dominika Wioletta Radomska - przedstawicielka doktorantów
  33. mgr farm. Nazar Smereczański - przedstawiciel doktorantów
  34. Maja Bugajska - przedstawicielka studentów
  35. Natalia Jankowska - przedstawicielka studentów
  36. Konrad Makarski - przedstawiciel studentów
  37. Bartosz Malinowski - przedstawiciel studentów
  38. Damian Moczulski - przedstawiciel studentów
  39. Sylwia Ogniewska - przedstawicielka studentów
  40. Weronika Kaja Simonik - przedstawicielka studentów