Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy (PUM).
 • Ostatnia zmiana 28.09.2020 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy (PUM)

   

  We wrześniu 2015 r.

  na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  rozpoczął funkcjonowanie:

  Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy (PUM)

   

  Głównym celem działalności PUM jest promocja nauki poprzez zachęcanie i wspomaganie uczniów ze szkół ponadpodstawowych w dążeniu do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

  Realizując powyższy cel PUM organizuje różne formy działalności, w których uczestniczą pracownicy naukowo-dydaktyczni całego Wydziału. Jednostki Wydziału organizują zajęcia tematyczne dedykowane dla zorganizowanych grup uczniów, w postaci warsztatów lub zajęć teoretycznych. Wybitni uczniowie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach oraz wykładach kursowych z przedmiotów podstawowych – chemiczno-biologicznych wraz ze studentami kierunków: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia. Ponadto Wydział przygotowuje tematyczne szkoły letnie organizowane w okresie wakacyjnym w formie skumulowanych zajęć teoretycznych oraz praktycznych zgodnie z zaproponowaną tematyką.

  W ramach swojej działalności PUM uczestniczy we wszystkich innych formach aktywizacji i integracji młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego ze środowiskiem akademickim Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.