Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Badania lekarskie studentów.
 • Ostatnia zmiana 09.05.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Badania lekarskie studentów

  Studenci, którym w czasie studiów wygasła ważność zaświadczenia lekarza medycyny pracy (dopuszczającego do studiowania na wybranym kierunku) zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu aktualnego zaświadczenia.

   

  Akceptowane są wyłącznie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

   

  Skierowanie na badania wydawane są w Dziekanacie.

   

  Wykaz placówek, gdzie można zrobić badania lekarskie wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami można znaleźć

  na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku: link do strony

   

  Informujemy, że student bez ważnego zaświadczenia lekarskiego nie będzie dopuszczony do sesji egzaminacyjnej ani praktyk zawodowych.

  W przypadku studentów 6 miesięcznej praktyki na k. Farmacja: student bez ważnego zaświadczenia lekarskiego nie otrzyma skierowania na praktykę.