• Ostatnia zmiana 12.07.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Badania lekarskie studentów

  Studenci, którym w czasie studiów wygasła ważność zaświadczenia lekarza medycyny pracy (dopuszczającego do studiowania na wybranym kierunku) zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu aktualnego zaświadczenia.

   

  Akceptowane są wyłacznie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

   

  Skierowanie na badania wydawane są w Dziekanacie.

   

  Wykaz placówek, gdzie można zrobić badania lekarskie wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami można znaleźć

  na stronie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: link do strony

   

  Informujemy, że student bez ważnego zaświadczenia lekarskiego nie będzie dopuszcozny do sesji egzaminacyjnej ani praktyk zawodowych.

  W przypadku studentów 6 miesięcznej praktyki na k. Farmajca: student bez ważnego zaświadczenia lekarskiego nie otrzyma skierowania na praktykę.