Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kolegium Nauk Farmaceutycznych.