• Ostatnia zmiana 01.07.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Komisje Wydziałowe

  Wydziałowa Komisja do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

  Przewodniczący

  Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów – prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Prodziekan ds. Rozwoju – dr hab. Katarzyna Socha

  Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska

  Wydziałowy Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

  Przewodnicząca

  prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska

  Koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia sięprof. dr hab. Irena Kasacka
  Grupy robocze dla poszczególnych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich:
  KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA:
  Członkowie

  prof. dr hab. Joanna Matowicka - Karna – koordynator grupy roboczej

  dr n. med. Ines Kostecka-Rośleń - praktyki zawodowe

  dr hab. Grażyna Będkowska

  dr hab. Bogdan Cylwik

  dr hab. Ewa Gruszewska

  dr hab. Karolina Orywal

  dr n. med. Jolanta Czyżewska

  dr n. med. Małgorzata Czygier

  dr n. med. Beata Żelazowska-Rutkowska

   

  Przedstawiciele studentów k. Analityka Medyczna (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Kinga Białusow

  Luiza Czaczkowska

   

  Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

  dr Alicja Koput

  mgr Bożena Kurza

  mgr Alicja Koziejko


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK FARMACJA:
  Członkowie

  dr hab. Arkadiusz Surażyński - koordynator grupy roboczej

  dr n. farm. Robert Czarnomysy - praktyki zawodowe

  dr hab. Danuta Drozdowska

  dr hab. Ewa Karna

  dr hab. Wojciech Łuczaj

  dr hab. Piotr Wieczorek

  dr n. farm. Anna Pućkowska

  dr n. med. Tomasz Misztal

  dr n. farm. Magdalena Wróblewska

   

  Przedstawiciele studentów k. Farmacja (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Sylwia Ogniewska

  Joanna Pieńkowska

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  dr n. farm. Tomasz Słodownik

  mgr farm. Agnieszka Kita

  mgr farm. Agnieszka Kwolek


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK KOSMETOLOGIA:
  Członkowie

  dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo – koordynator grupy roboczej

  dr n. farm. Elżbieta Milewska - praktyki zawodowe

   

  dr hab. Edyta Rysiak

  dr hab. Paweł Sacha

  dr hab. Sylwia Naliwajko

  dr n. farm. Anna Czajkowska-Kośnik

  dr n. farm. Agnieszka Gornowicz

  dr n. med. Żaneta Piotrowska

  dr n. farm. Monika Tomczyk

   

  Przedstawiciele studentów k. Kosmetologia (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Kamila Sidorowicz

  Aleksandra Stypułkowska

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  mgr Izabela Fraind

  mgr Karolina Kędzia

  Joanna Woźniak


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  STUDIA DOKTORANCKIE:

  Członkowie

  dr hab. Anna Galicka - koordynator grupy roboczej

  prof. dr hab. Krystyna Pawlak

  dr hab. Karol Kramkowski

  dr hab. Iwona Radziejewska

  dr n. farm. Justyna Hermanowicz

  dr n. med. Olga Koper-Lenkiewicz

   

  Przedstawiciele doktorantów (wskazani przez Samorząd Doktorantów):

  mgr Kinga Nowacka

  mgr Sara Pączek

   

  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  Komisja Nostryfikacyjna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  Członkowie

  dr hab. Tomasz Rusak

  dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska

  dr hab. Andrzej Mogielnicki

  dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona

  Komisja do spraw konkursu prac magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:
  PrzewodniczącyDziekan - prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  dr hab. Katarzyna Socha

  dr hab. Karolina Orywal
  dr hab. Arkadiusz Surażyński

  Komisja do spraw nagród i odznaczeń Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Przewodnicząca

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna

  Komisja Skrutacyjna Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Przewodniczący

  dr hab. Tomasz Rusak

  Członkowie

  dr n. farm. Marta Baranowska-Kuczko

  dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska                     

  Wydziałowa Komisja do spraw Weryfikacji Efektów Uczenia się Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Przewodnicząca

  Koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia się

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  Członkowie

  dr hab. Agnieszka Markowska

  dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska

  mgr Katarzyna Wołosik

  Wydziałowa Komisja do spraw Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

  Członkowie

  dr hab. Anna Galicka

  dr hab. Grażyna Będkowska

  Przedstawicielka doktorantów - mgr Karolina Nowak

  Przedstawicielka studentów - Justyna Jasiorowska

  Rady Programowe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Kierunek Analityka Medyczna

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska – nauki biologiczno – medyczne

  dr hab. Tomasz Rusak – nauki chemiczne i elementy statystyki

  dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając – nauki kierunkowe

  dr hab. Małgorzata Rusak – koordynator kształcenia praktycznego

  dr n. med. Marzena Garley – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  dr hab. Małgorzata Borzym-Kluczyk

  dr hab. Wojciech Jelski

  dr hab. Hanna Kozłowska

  dr hab. Joanna Osada

  dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona

  dr n. med. Joanna Kamińska

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
  dr Dorota Olszańska
  dr Roland Rółkowski

  mgr Małgorzata Siemieniako

  mgr Małgorzata Szutkiewicz

  Inne osoby zaproszone

   

  kierunek Farmacja

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska – nauki fizykochemiczne 

  prof. dr hab. Jerzy Pałka – analiza i technologia leków

  dr hab. Michał Tomczyk – nauki biomedyczne

  prof. dr hab. Ewa Chabielska – nauki biofarmaceutyczne

  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka – koordynator kształcenia praktycznego

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
  dr hab. Bartłomiej Kałaska
  dr hab. Andrzej Mogielnicki
  dr n. farm. Marta Baranowska-Kuczko

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr n. farm. Elwira Telejko

  dr n. farm. Justyna Gosk-Frankowicz
  mgr farm. Beata Malesza
  mgr farm. Jarosław Mateuszuk
  mgr farm. Jacek Ostaszewski
  mgr farm. Katarzyna Raczko
  mgr farm. Tomasz Sawicki

  mgr farm. Monika Tołwińska-Zduńska

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia I stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekandr hab. Katarzyna Socha

   

  Koordynatorzy

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki fizykochemiczne

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno – farmaceutyczne 

  mgr Katarzyna Wołosik – koordynator kształcenia praktycznego

  mgr Natalia Żdanuk – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  dr hab. Maria Jurczuk
  dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
  dr hab. Marek Niczyporuk
  dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr n. med. Adam Wroński
  mgr Lidia Cudowska
  mgr Agnieszka Kuźmicka-Juzwa
  mgr Anna Szutkiewicz-Swirska
  Anna Cyunczyk

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia II stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekandr hab. Katarzyna Socha

  Koordynatorzy

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki biologiczno-chemiczne

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno-farmaceutyczne

  dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska – koordynator kształcenia praktycznego

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
  prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
  dr hab. Marek Niczyporuk
  mgr Katarzyna Wołosik

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr hab. Hanna Myśliwiec

  dr n. med. Adam Wroński

  mgr Agnieszka Kuźmicka-Juzwa

  mgr Anna Szutkiewicz-Swirska

  mgr Magdalena Wolska-Jachimowska

  Inne osoby zaproszone

  Rada Naukowa ds. Międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych:

  Członkowie

  prof. dr Ewa Chabielska            

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  dr hab. Hanna Kozłowska