• Ostatnia zmiana 01.09.2020 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Komisje Wydziałowe (do 30.09.2020 r.)

   

  Wydziałowa Komisja do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodniczący

  Dziekan - prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  Prodziekan – prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Prodziekan – prof dr hab. Katarzyna Winnicka

  Prodziekan – dr hab. Katarzyna Socha 

  Prodziekan – dr hab. Michał Tomczyk

   

  Wydziałowy Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodnicząca

  prof. dr hab. Violetta Dymicka – Piekarska

  Koordynator ds. weryfikacji efektów uczenia się dr hab. Renata Markiewicz - Żukowska
  Grupy robocze dla poszczególnych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich i praktyk zawodowych:
  KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA:
  Członkowie

  prof. dr hab. Joanna Matowicka - Karna – koordynator grupy roboczej

  dr hab. Grażyna Będkowska

  dr hab. Bogdan Cylwik

  dr hab. Ewa Gruszewska

  dr hab. Karolina Orywal

  dr hab. Marta Łukaszewicz - Zając

  dr n. med. Jolanta Czyżewska

  dr n. med. Małgorzata Czygier

  dr n. med. Beata Żelazowska-Rutkowska

   

  Przedstawiciele studentów k. Analityka Medyczna (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Aleksandra Kaszuba

  Agata Świderska

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  mgr Alicja Koziejko


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK FARMACJA:
  Członkowie

  dr hab. Arkadiusz Surażyński - koordynator grupy roboczej

  dr hab. Danuta Drozdowska

  dr hab. Ewa Karna

  dr hab. Wojciech Łuczaj

  dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo

  dr hab. Piotr Wieczorek

  dr n. farm. Anna Gromotowicz – Popławska

  dr n. farm. Anna Pućkowska

  dr n. med. Tomasz Misztal

  dr n. farm. Magdalena Wróblewska

   

  Przedstawiciele studentów k. Farmacja (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Agata Rytwińska

  Katarzyna Polkowska

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  dr n. farm. Tomasz Słodownik


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK KOSMETOLOGIA:
  Członkowie

  dr hab. Elżbieta Kulikowska – Karpińska – koordynator grupy roboczej

  prof. dr hab. Krystyna Pawlak

  dr hab. Halina Gabryel - Porowska

  dr hab. Edyta Rysiak

  dr n. farm. Anna Czajkowska – Kośnik

  dr n. farm. Marta Baranowska – Kuczko

  dr n. farm. Monika Tomczyk

   

  Przedstawiciele studentów k. Kosmetologia (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Klaudia Sobczak

  Agnieszka Senderowska

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  mgr Urszula Hajduczenia


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  STUDIA DOKTORANCKIE:

  Członkowie

  dr hab. Wioletta Ratajczak - Wrona - koordynator grupy roboczej

  dr hab. Karol Kramkowski

  dr hab. Sylwia Naliwajko

  dr hab. Marta Płońska - Brzezińska

  dr hab. Iwona Radziejewska

  dr hab. Małgorzata Rusak

  dr n. farm. Justyna Hermanowicz

  dr n. med. Olga Koper - Lenkiewicz

   

  Przedstawiciele doktorantów (wskazani przez Samorząd Doktorantów):

  mgr Krystyna Gromkowska - Kępka

  mgr Natalia Matwiejczuk

   

  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  PRAKTYKI ZAWODOWE:
  Członkowie

  dr n. med. Ines Kostecka – Rośleń – kierunek Analityka Medyczna, interesariusz,

  dr n. farm. Robert Czarnomysy – kierunek Farmacja,

  dr n. farm. Elżbieta Milewska – kierunek Kosmetologia.

   

  Komisja Konkursowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB
  (rozstrzygająca konkursy na stanowiska: adiunkta, asystenta, lektora lub instruktora, starszego wykładowcy i wykładowcy)

  Przewodniczący

  Dziekan - prof dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  Kierownik jednostki zatrudniającej

   

  Wydziałowa Komisja do spraw Oceny Kadry Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodniczący

  Dziekan - prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  prof. dr hab. Ewa Chabielska

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodnicząca

  Prodziekan - prof. dr hab. Katarzyna Winnicka

  Członkowie

  Prodziekan - dr hab. Katarzyna Socha

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  dr hab. Wioletta Ratajczak - Wrona

   

  Komisja do spraw konkursu prac magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB
  Przewodniczący Dziekan - prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  prof. dr hab. Maria Borawska

  prof. dr hab. Jerzy Pałka
  prof. dr hab. Violetta Dymicka - Piekarska

   

  Komisja do spraw nagród i odznaczeń Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodniczący

  Prodziekan - dr hab Michał Tomczyk

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

   

  Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w Komisji Konkursowej ds. pełnienia funkcji kierowniczych oraz ds. stanowisk profesora nadzwyczajnego, wizytującego

  Członkowie

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska
  prof. dr hab. Halina Ostrowska

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Komisja Skrutacyjna Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodnicząca

  dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona

  Członkowie

  dr hab. Małgorzata Rusak

  dr n. farm. Robert Czarnomysy                          

   

  Przedstawiciel Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w Radzie Bibliotecznej

  Przedstawiciel

  prof. dr hab. Krystyna Pawlak

   

  Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodnicząca

  Koordynator ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się

  dr hab. Renata Markiewicz - Żukowska

  Członkowie

  dr hab. Agnieszka Markowska

  dr n. med. Marta Wacewicz - Muczyńska

   

  Wydziałowa Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

  Członkowie

  dr hab. Anna Galicka

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska

  Przedstawiciel doktorantów - mgr Michał Niezgoda

  Przedstawiciele studentów:

  • Katarzyna Dłużewska (k. Analityka Medyczna)
  • Patrycja Dajnowicz (k. Farmacja)
  • Aleksandra Adamczyk (k. Kosmetologia I stopnia)
  • Karolina Senda (k. Kosmetologia II stopnia)

   

  Rada Programowa na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Kierunek Analityka Medyczna

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska – nauki biologiczno – medyczne

  dr hab. Tomasz Rusak – nauki chemiczne i elementy statystyki

  dr hab. Wojciech Jelski – nauki kierunkowe

  dr hab. Joanna Osada – koordynator kształcenia praktycznego

  dr n. med. Marzena Garley – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  dr hab. Małgorzata Borzym - Kluczyk

  dr hab. Hanna Kozłowska

  dr n. med. Joanna Kamińska

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
  dr Alicja Koput

  dr Dorota Olszańska

  dr Roland Rółkowski

  mgr Bożena Kurza

  mgr Małgorzata Siemieniako

  mgr Małgorzata Szutkiewicz

  Inne osoby zaproszone

   

  kierunek Farmacja

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  dr hab. Michał Tomczyk 

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska – nauki fizykochemiczne 

  prof. dr hab. Jerzy Pałka – analiza i technologia leków

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  prof. dr hab Ewa Chabielska – nauki biofarmaceutyczne

  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka – koordynator kształcenia praktycznego

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

  dr hab. Andrzej Mogielnicki

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr n. farm. Jan Chlabicz

  dr n. farm. Joanna Mikita
  dr n. farm. Elwira Telejko
  mgr farm. Beata Malesza
  mgr farm. Jarosław Mateuszuk
  mgr farm. Katarzyna Raczko
  mgr farm. Tomasz Sawicki

  mgr farm. Monika Tołwińska – Zduńska

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia I stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan dr hab. Katarzyna Socha

   

  Koordynatorzy

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki fizykochemiczne

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno – farmaceutyczne 

  mgr Katarzyna Wołosik – koordynator kształcenia praktycznego

  mgr Natalia Żdanuk – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Irena Kasacka
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  prof. dr hab. Marzanna Cechowska - Pasko
  dr hab. Anna Galicka
  dr hab. Maria Jurczuk
  dr hab. Paweł Sacha
  dr hab. Marek Niczyporuk - przedstawiciel pracodawców

  dr n. med. Adam Wroński - przedstawiciel pracodawców

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  Anna Cyunczyk

  Katarzyna Kuc

  Wojciech Kuc

  Agnieszka Kuźmicka - Juzwa

  Anna Szutkiewicz - Swirska
  Absolwenci kierunku Kosmetologia:

  Paulina Dmuchowska

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia II stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan dr hab. Katarzyna Socha

  Koordynatorzy

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki biologiczno-chemiczne

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno-farmaceutyczne

  dr n. med. Marta Wacewicz - Muczyńska – koordynator kształcenia praktycznego

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
  prof. dr hab. Irena Kasacka
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak

  prof. dr hab. Marzanna Cechowska - Pasko

  dr hab. Anna Galicka
  dr hab. Paweł Sacha
  dr hab. Marek Niczyporuk - przedstawiciel pracodawców
  dr n. med. Adam Wroński - przedstawiciel pracodawców
  mgr Katarzyna Wołosik

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr hab. Hanna Myśliwiec

  Anna Cyunczyk

  Agnieszka Kuźmicka - Juzwa

  Anna Szutkiewicz - Swirska

  Magdalena Wolska - Jachimowska

  Absolwenci kierunku Kosmetologia:

  Paulina Dmuchowska

  Inne osoby zaproszone

  Studia doktoranckie

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska – kierownik studiów doktoranckich

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  prof. dr hab. Irena Kasacka
  prof. dr hab. Barbara Malinowska
  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  Przedstawiciele doktorantów

  reprezentanci 2 dziedzin (n. farmaceutycznych, n. medycznych)

  Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

  delegowany przez Samorząd Doktorantów

  Interesariusze zewnętrzni prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  dr n. farm. Grzegorz Kwolek

  Inne osoby zaproszone

  Rada Naukowa ds. Międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych

  Członkowie

  prof. dr Ewa Chabielska

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  dr hab. Hanna Kozłowska