• Ostatnia zmiana 22.03.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Komisje Wydziałowe

   

  Wydziałowa Komisja do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodniczący

  Dziekan - dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  Prodziekan – prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Prodziekan – prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  Prodziekan – dr hab. Michał Tomczyk

  Prodziekan – dr hab. Katarzyna Winnicka

   

  Wydziałowy Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Przewodniczący

  dr hab. Violetta Dymicka – Piekarska

  Koordynator ds. weryfikacji efektów uczenia się dr hab. Katarzyna Socha
  Grupy robocze dla poszczególnych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich i praktyk zawodowych:
  KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA:
  Członkowie

  prof. dr hab. Joanna Matowicka - Karna – koordynator grupy roboczej

  dr hab. Wojciech Jelski

  dr hab. Paweł Sacha

  dr hab. Wioletta Ratajczak Wrona

  dr n. med. Grażyna Będkowska

  dr n. med. Jolanta Czyżewska

  dr n. med. Małgorzata Czygier

  dr n. med. Karolina Orywal

  dr n. med. Beata Żelazowska-Rutkowska

   

  Przedstawiciele studentów k. Analityka Medyczna (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Natalia Piątek

  Agata Woroniecka

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  mgr Alicja Koziejko


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK FARMACJA:
  Członkowie

  dr hab. Danuta Drozdowska - koordynator grupy roboczej

  dr hab. Maria Jurczuk

  dr hab. Ewa Karna

  dr hab. Arkadiusz Surażyński

  dr hab. Piotr Wieczorek

  dr n. farm. Anna Gromotowicz Popławska

  dr n. farm. Wojciech Łuczaj

  dr n. farm. Anna Pućkowska

  dr n. med. Tomasz Misztal

  dr n. farm. Magdalena Wróblewska

   

  Przedstawiciele studentów k. Farmacja (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Agata Rytwińska

  Magdalena Waluk

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  dr Tomasz Słodownik


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK KOSMETOLOGIA:
  Członkowie

  prof. dr hab. Krystyna Pawlak– koordynator grupy roboczej

  dr hab. Anna Galicka

  dr hab. Elżbieta Kulikowska Karpińska

  dr n. farm. Anna Czajkowska Kośnik

  dr n. farm. Marta Baranowska Kuczko

  dr n. farm. Monika Tomczyk

   

  Przedstawiciele studentów k. Kosmetologia (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Karolina Reska

  Jolanta Stanilewicz

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  mgr Urszula Hajduczenia


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  STUDIA DOKTORANCKIE:

  Członkowie

  dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko - koordynator grupy roboczej

  dr hab. Bogdan Cylwik

  dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając

  dr hab. Jolanta Nazaruk

  dr hab. Iwona Radziejewska

  dr hab. Wiesława Roszkowska - Jakimiec

  dr hab. Małgorzata Rusak

  dr n. farm. Justyna Hermanowicz

  dr n. med. Olga Koper

  dr n. farm. Sylwia Naliwajko

  dr n. med. Anna Tankiewicz – Kwedlo

   

  Przedstawiciele doktorantów (wskazani przez Samorząd Doktorantów):

  mgr Krystyna Gromkowska - Kępka

  mgr Natalia Majewska

   

  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  PRAKTYKI ZAWODOWE:
  Członkowie

  dr n. med. Ines Kostecka – Rośleń – kierunek Analityka Medyczna, interesariusz,

  dr n. farm. Robert Czarnomysy – kierunek Farmacja,

  dr n. farm. Elżbieta Milewska – kierunek Kosmetologia.

   

  Komisja Konkursowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB
  (rozstrzygająca konkursy na stanowiska: adiunkta, asystenta, lektora lub instruktora, starszego wykładowcy i wykładowcy)

  Przewodniczący

  Dziekan - dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  Kierownik jednostki zatrudniającej

   

  Wydziałowa Komisja do spraw Oceny Kadry Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodniczący

  Dziekan - dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  prof. dr hab. Ewa Chabielska

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodniczący

  Prodziekan - dr hab. Katarzyna Winnicka

  Członkowie

  prof. dr hab. Jerzy Pałka
  dr hab. Sławomir Ławicki

  dr hab. Katarzyna Socha

   

  Komisja do spraw konkursu prac magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB
  Przewodniczący Dziekan - dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  prof. dr hab. Maria Borawska
  prof. dr hab. Halina Kemona
  prof. dr hab. Marian Tomasiak

   

  Komisja do spraw nagród i odznaczeń Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodniczący

  Prodziekan - dr hab Michał Tomczyk

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

   

  Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w Komisji Konkursowej ds. pełnienia funkcji kierowniczych oraz ds. stanowisk profesora nadzwyczajnego, wizytującego

  Członkowie

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska
  prof. dr hab. Halina Ostrowska

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Komisja Skrutacyjna Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodnicząca

  dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona

  Członkowie

  dr hab. Małgorzata Rusak

  dr n. farm. Robert Czarnomysy

  Olga Świerzbińska - studentka                                    

   

  Przedstawiciel Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w Radzie Bibliotecznej

  Przedstawiciel

  prof. dr hab. Krystyna Pawlak

   

  Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodnicząca

  Koordynator ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się

  dr hab. Katarzyna Socha

  Członkowie

  dr hab. Agnieszka Markowska

  dr n. med. Marta Wacewicz - Muczyńska

   

  Wydziałowa Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Przewodnicząca

  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

  Członkowie

  dr hab. Anna Galicka

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska

  Przedstawiciel doktorantów - mgr Michał Niezgoda

  Przedstawiciele studentów:

  • Katarzyna Dłużewska (k. Analityka Medyczna)
  • Patrycja Dajnowicz (k. Farmacja)
  • Agnieszka Senderowska (k. Kosmetologia I stopnia)
  • Agata Rutkowska (k. Kosmetologia II stopnia)

   

  Rada Programowa na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Kierunek Analityka Medyczna

  Przewodniczący

  Dziekan – dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska – nauki biologiczno – medyczne

  dr hab. Tomasz Rusak – nauki chemiczne i elementy statystyki

  prof. dr hab. Lech Chrostek – nauki kierunkowe

  dr hab. Joanna Osada – koordynator kształcenia praktycznego

  dr n. med. Marzena Garley – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab Maria Borawska

  prof. dr hab. Halina Kemona

  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  prof. dr hab. Marian Tomasiak

  dr hab. Hanna Kozłowska

  dr hab. Sławomir Ławicki

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr Alicja Koput

  dr Dorota Olszańska

  dr Roland Rółkowski

  mgr Bożena Kurza

  mgr Małgorzata Siemieniako

  mgr Małgorzata Szutkiewicz

  Inne osoby zaproszone

   

  kierunek Farmacja

  Przewodniczący

  Dziekan – dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  dr hab. Michał Tomczyk 

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska – nauki fizykochemiczne 

  prof. dr hab. Jerzy Pałka – analiza i technologia leków

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  prof. dr hab. Maria Borawska – nauki biofarmaceutyczne

  dr hab. Katarzyna Winnicka – koordynator kształcenia praktycznego

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Ewa Chabielska

  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

  prof. dr hab. Marian Tomasiak

  dr hab. Renata Markiewicz – Żukowska

  dr hab. Andrzej Mogielnicki

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr n. farm. Joanna Mikita

  mgr Jarosław Mateuszuk

  mgr Monika Tołwińska – Zduńska

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia I stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

   

  Koordynatorzy

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki fizykochemiczne

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno – farmaceutyczne 

  mgr Agnieszka Szydłowska – koordynator kształcenia praktycznego

  mgr Marta Makacewicz – praktyki kosmetologiczne

  Członkowie

  prof. dr hab. Maria Borawska

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  dr hab. Andrzej Przylipiak, prof. UMB

  dr n. med. Marek Niczyporuk

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  Agnieszka Kuźmicka - Juzwa

  Ewa Olesiewicz – Derewońko

  Anna Cyunczyk

  Wojciech Ożarowski

  Absolwenci kierunku Kosmetologia:

  Paulina Dmuchowska

  Izabela Fraind

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia II stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  Koordynatorzy

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki biologiczno-chemiczne

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno-farmaceutyczne

  mgr Agnieszka Szydłowska – koordynator kształcenia praktycznego

  Członkowie

  prof. dr hab. Maria Borawska

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

  dr hab. Andrzej Przylipiak, prof. UMB

  dr n. med. Marek Niczyporuk

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  Agnieszka Kuźmicka - Juzwa

  Ewa Olesiewicz – Derewońko

  Anna Cyunczyk

  Wojciech Ożarowski

  Absolwenci kierunku Kosmetologia:

  Paulina Dmuchowska

  Izabela Fraind

  Inne osoby zaproszone

  Studia doktoranckie

  Przewodniczący

  Dziekan – dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  Członkowie

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska – kierownik studiów doktoranckich

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  prof. dr hab. Irena Kasacka
  prof. dr hab. Barbara Malinowska
  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  Przedstawiciele doktorantów

  reprezentanci 2 dziedzin (n. farmaceutycznych, n. medycznych)

  Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

  delegowany przez Samorząd Doktorantów

  Interesariusze zewnętrzni prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  dr n. farm. Grzegorz Kwolek

  Inne osoby zaproszone