Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Komisje Wydziałowe.
 • Ostatnia zmiana 28.05.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Komisje Wydziałowe

  Wydziałowy Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

  Przewodnicząca

  prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska

  Koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia sięprof. dr hab. Irena Kasacka
  Grupy robocze dla poszczególnych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich:
  KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA:
  Członkowie

  prof. dr hab. Joanna Matowicka - Karna – koordynator grupy roboczej

  dr n. med. Ines Kostecka-Rośleń - praktyki zawodowe

  dr hab. Grażyna Będkowska

  dr hab. Bogdan Cylwik

  dr hab. Ewa Gruszewska

  dr hab. Karolina Orywal

  dr hab. Beata Żelazowska-Rutkowska

  dr n. med. Jolanta Czyżewska

  dr n. med. Małgorzata Czygier

   

  Przedstawiciele studentów k. Analityka Medyczna (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Luiza Czaczkowska

  Kinga Wojda

   

  Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

  dr Alicja Koput

  mgr Bożena Kurza

  mgr Alicja Koziejko


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK FARMACJA:
  Członkowie

  dr hab. Arkadiusz Surażyński - koordynator grupy roboczej

  dr hab. Robert Czarnomysy - praktyki zawodowe

  prof dr hab. Krystyna Pawlak

  dr hab. Danuta Drozdowska

  dr hab. Ewa Karna

  dr hab. Wojciech Łuczaj

  dr hab. Tomasz Misztal

  dr hab. Piotr Wieczorek

  dr n. farm. Anna Pućkowska

  dr n. med. Agnieszka Iwaniuk

  dr n. farm. Magdalena Wróblewska

   

  Przedstawiciele studentów k. Farmacja (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Konrad Makarski

  Joanna Pieńkowska

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  dr n. farm. Tomasz Słodownik

  mgr farm. Agnieszka Kita

  mgr farm. Agnieszka Kwolek


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  KIERUNEK KOSMETOLOGIA:
  Członkowie

  dr hab. Anna Tankiewicz-Kwedlo – koordynator grupy roboczej

  dr n. farm. Elżbieta Milewska – praktyki zawodowe

  prof. dr hab Marzanna Cechowska-Pasko

  dr hab. Agnieszka Gornowicz

  dr hab. Sylwia Naliwajko

  dr hab. Edyta Rysiak

  dr hab. Paweł Sacha

  dr hab. Iwona Radziejewska

  dr n. farm. Anna Czajkowska-Kośnik

  dr n. med. Żaneta Piotrowska

  dr n. med. Beata Sieklucka

  dr n. farm. Monika Tomczyk

  mgr Natalia Dorf

   

  Przedstawiciele studentów k. Kosmetologia (wskazani przez Samorząd Studentów):

  Maja Bugajska

  Oliwia Aneta Szypulska

   

  Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych:

  mgr Izabela Fraind

  mgr Karolina Kędzia

  Joanna Woźniak


  Inne osoby powołane przez Radę Wydziału

  Komisja Nostryfikacyjna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  Członkowie

  dr hab. Tomasz Rusak

  dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska

  dr hab. Andrzej Mogielnicki

  dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona

  Komisja do spraw konkursu prac magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:
  PrzewodniczącyDziekan - prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  prof. dr hab. Katarzyna Socha

  dr hab. Karolina Orywal
  dr hab. Arkadiusz Surażyński

  Komisja do spraw nagród i odznaczeń Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Przewodnicząca

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna

  Komisja Skrutacyjna Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Przewodniczący

  dr hab. Tomasz Rusak

  Członkowie

  dr hab. Marta Baranowska-Kuczko

  dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska                     

  Wydziałowa Komisja do spraw Weryfikacji Efektów Uczenia się Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Przewodnicząca

  Koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia się

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  Członkowie

  dr hab. Agnieszka Markowska

  dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska

  dr n. med. Katarzyna Wołosik

  Wydziałowa Komisja do spraw Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Galicka

  dr hab. Grażyna Będkowska

  Przedstawicielka doktorantów - mgr farm. Aleksandra Frąckiewicz

  Przedstawicielka studentów - Weronika Kaja Simonik

  Rady Programowe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB:

  Kierunek Analityka Medyczna

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska – nauki biologiczno – medyczne

  dr hab. Tomasz Rusak – nauki chemiczne i elementy statystyki

  dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając – nauki kierunkowe

  dr hab. Małgorzata Rusak – koordynator kształcenia praktycznego

  dr hab. Marzena Garley – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Hanna Kozłowska
  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska
  dr hab. Małgorzata Borzym-Kluczyk

  dr hab. Wojciech Jelski

  dr hab. Joanna Kamińska
  dr hab. Joanna Osada
  dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
  dr Małgorzata Hołub
  dr Dorota Olszańska
  dr Karol Ratomski
  dr Roland Rółkowski

  mgr Małgorzata Siemieniako

  mgr Małgorzata Szutkiewicz

  Inne osoby zaproszone

   

  kierunek Farmacja

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska

  Koordynatorzy

  dr hab. Arkadiusz Surażyński – grupa: fizykochemiczne podstawy farmacji

  prof. dr hab. Jerzy Pałka – grupa: analiza, synteza i technologia leków

  prof. dr hab. Michał Tomczyk – grupa: biomedyczne podstawy farmacji

  dr hab. Justyna Hermanowicz – grupa: biofarmacja

  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka – koordynator kształcenia praktycznego

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – praktyki zawodowe

  Członkowie

  dr hab. Marta Baranowska-Kuczko
  dr hab. Robert Czarnomysy

  dr hab. Bartłomiej Kałaska

  dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
  dr hab. Andrzej Mogielnicki
  dr hab. Anna Puścion-Jakubik
  dr n. farm. Nazar Smereczański

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr n. farm. Michał Aleksiejczuk

  dr n. med. Katarzyna Chrzanowska
  dr n. farm. Elwira Telejko
  mgr farm. Justyna Gosk-Frankowicz
  mgr farm. Magdalena Jabłońska-Pokoleńczuk
  mgr farm. Beata Malesza
  mgr farm. Jarosław Mateuszuk
  mgr farm. Jacek Ostaszewski
  mgr farm. Tomasz Sawicki

  mgr farm. Monika Tołwińska-Zduńska

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia I stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekanprof. dr hab. Katarzyna Socha

   

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki fizykochemiczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno – farmaceutyczne 

  dr n. med. Katarzyna Wołosik – koordynator kształcenia praktycznego

  mgr Marta Świderska – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  dr hab. Maria Jurczuk
  dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
  dr hab. Marek Niczyporuk
  dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr n. med. Adam Wroński
  mgr Lidia Cudowska
  mgr Agnieszka Kuźmicka-Juzwa
  mgr Anna Szutkiewicz-Swirska
  Anna Cyunczyk

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia II stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekanprof. dr hab. Katarzyna Socha

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki biologiczno-chemiczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno-farmaceutyczne

  dr n. med. Marta Wacewicz-Muczyńska – koordynator kształcenia praktycznego

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
  prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
  dr hab. Marek Niczyporuk
  dr n. med. Katarzyna Wołosik

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr hab. Hanna Myśliwiec

  dr n. med. Katarzyna Klimiuk

  dr n. med. Adam Wroński

  mgr Agnieszka Kuźmicka-Juzwa

  mgr Anna Szutkiewicz-Swirska

  Inne osoby zaproszone