Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Euroregionalne Centrum Farmacji.
 • Ostatnia zmiana 29.05.2015 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Euroregionalne Centrum Farmacji


  Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb
  Euroregionalnego Centrum Farmacji
  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


  projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa
  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

   

  Euroregionalne Centrum Farmacji

  W dniu 28 lipca 2009 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Pośrednicząca oraz Uniwersytet Medyczny
  w Białymstoku.

  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, I Osi priorytetowej Nowoczesna Gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura uczelni.

  W ramach projektu powstanie Euroregionalne Centrum Farmacji, które przyczyni się do efektywniejszej działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Nowopowstałe Centrum umożliwi szerszą współpracę z innymi jednostkami medycznymi zarówno z regionu Podlasia, z obszarów przygranicznych, jak również z innych regionów Polski, w tym również współpracę ze Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, Policją, Prokuraturą.

  Nowoczesna infrastruktura uczelni - powstała w ramach projektu - przyczyni się do rozwoju uczelni m.in. poprzez poprawę jakości kształcenia, a realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój ekonomiczno - gospodarczy miasta Białystok i regionu Podlasia.
   

  Wartość dofinansowania projektu wynosi 54,20 mln PLN
  Termin realizacji inwestycji: maj 2007 - I kwartał 2012