• Aktualności

  Doktorantka UMB laureatką prestiżowego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

  10.06.2021 16:01
  Autor: Administrator UMB

  Sinemyiz Atalay doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z projektu ImPRESS, została lauretką prestiżowego Programu START 2021 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej:

  https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2021-rozstrzygniety/

   

  Młody pracownik naukowy Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - MS Sinemyiz Atalay, otrzymała ogromne wyróżnienie w postaci Stypendium Naukowego START 2021 przyznawanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Sinemyiz Atalay jest również doktorantką pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Elżbiety Skrzydlewskiej w ramach Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w projekcie ImPRESS. Działalność badawcza S. Atalay koncentruje się na ocenie wpływu naturalnego kannabinoidu – kannabidiolu na profil proteomiczny komórek skóry ludzkiej eksponowanych na działanie promieniowania UV, a w konsekwencji na zaburzenia równowagi redoks oraz poziomu mediatorów lipidowych w komórkach. Jej szczególne osiągnięcia dotyczą dokładnego opisu mechanizmu działania kannabidiolu w stosunku do zmian zachodzących przede wszystkim w obrębie błon komórkowych keratynocytów w warunkach stresu oksydacyjnego. Jest to tym bardziej istotne, że promieniowanie UV jest elementem promieniowania słonecznego, na które jesteśmy narażeni każdego dnia oraz jest wykorzystywane w fototerapii chorób skóry. Zatem możliwość zapobiegania negatywnym skutkom promieniowania UV, w odniesieniu do komórek skóry, ma olbrzymie znaczenie praktyczne. Analizy te zostały przeprowadzone podczas realizacji projektów: „Wpływ kannabidiolu na stan błon i sygnalizację międzykomórkową w keratynocytach narażonych na fizyczne i chemiczne czynniki środowiskowe” (ImPRESS Project: The cannabidiol effect on membrane condition and intercellular signaling in keratinocytes exposed to physical and chemical environmental factors) oraz „Ocena różnic w proteomie keratynocytów po zastosowaniu kannabidiolu” (ImPRESS Project: Estimation of the keratinocyte proteome differences after cannabidiol treatment), których Sinemyiz Atalay jest kierownikiem. Ogromne zaangażowanie młodego naukowca w czasie 3 lat studiów doktoranckich zaowocowało powstaniem 7 prac naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych o sumarycznym IF = 32,145 oraz 11 doniesień zjazdowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach naukowych.

   

  Prestiżowe stypendia Programu START 2021 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzyma w sumie 100 wybitnych młodych naukowców. Program START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

   

  Pełna lista laureatów konkursu START 2021

   

  Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 1034 kandydatów. Na liście przeważają kobiety. Stanowią one 54% wszystkich laureatów. Średni wiek tegorocznych stypendystów wynosi 28,6 lat. 51 % wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat), w tym 30 kobiet i 21 mężczyzn. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów dokonuje Zarząd Fundacji.

   

  Sinemyiz Atalay pochodzi z Turcji, jest Stypendystką w projekcie Marii Skłodowskiej-Curie ImPRESS, który realizuje UMB. (This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 754432 and the Polish Ministry of Science and Higher Education, from financial resources for science in 2018-2023 granted for the implementation of an international co-financed project).

  Powrót